Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 12 
Dátum a čas 29. 9. 2020 22:13 
Číslo hlasovania 173 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154) - druhé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 74
Hlasujúcich 72
[Z] Za hlasovalo 67
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 5
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 76

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.