Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 7 
Dátum a čas 14. 5. 2020 17:05 
Číslo hlasovania 54 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 97) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 127
Hlasujúcich 126
[Z] Za hlasovalo 86
[P] Proti hlasovalo 26
[?] Zdržalo sa hlasovania 14
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 23

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.