Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 53 
Dátum a čas 4. 12. 2019 11:25 
Číslo hlasovania 143 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1610) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 139
Hlasujúcich 131
[Z] Za hlasovalo 68
[P] Proti hlasovalo 36
[?] Zdržalo sa hlasovania 27
[N] Nehlasovalo 8
[0] Neprítomní 11
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.