Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 53 
Dátum a čas 4. 12. 2019 11:24 
Číslo hlasovania 142 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1610) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Krajčí.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 138
Hlasujúcich 136
[Z] Za hlasovalo 62
[P] Proti hlasovalo 14
[?] Zdržalo sa hlasovania 60
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 12
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.