Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 43 
Dátum a čas 2. 4. 2019 17:07 
Číslo hlasovania 127 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1262) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Sopka - vrátiť návrh zákona na dopracovanie.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 126
Hlasujúcich 124
[Z] Za hlasovalo 51
[P] Proti hlasovalo 62
[?] Zdržalo sa hlasovania 11
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 24
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.