Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 43 
Dátum a čas 27. 3. 2019 11:07 
Číslo hlasovania 28 
Názov hlasovania Zrušené hlasovanie.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 22
Hlasujúcich 12
[Z] Za hlasovalo 8
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 4
[N] Nehlasovalo 10
[0] Neprítomní 128
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.