Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 38 
Dátum a čas 7. 12. 2018 11:18 
Číslo hlasovania 244 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Petrík.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 135
Hlasujúcich 134
[Z] Za hlasovalo 51
[P] Proti hlasovalo 11
[?] Zdržalo sa hlasovania 72
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 15
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.