Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 35 
Dátum a čas 23. 10. 2018 11:10 
Číslo hlasovania 98 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1059) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dubačová.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 147
Hlasujúcich 147
[Z] Za hlasovalo 48
[P] Proti hlasovalo 58
[?] Zdržalo sa hlasovania 41
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 3
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.