Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 34 
Dátum a čas 11. 9. 2018 17:14 
Číslo hlasovania 20 
Názov hlasovania Zákon z 19. júna 2018, ktorým se mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1047) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 140
[Z] Za hlasovalo 76
[P] Proti hlasovalo 47
[?] Zdržalo sa hlasovania 17
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 8
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.