Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 19. 10. 2017 11:28 
Číslo hlasovania 185 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 663) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gaborčáková, 1. návrh, bod 3.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 136
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 49
[P] Proti hlasovalo 15
[?] Zdržalo sa hlasovania 71
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 14
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.