Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 14 
Dátum a čas 5. 4. 2017 17:10 
Číslo hlasovania 173 
Názov hlasovania Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 (tlač 496). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 131
[Z] Za hlasovalo 129
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 13
[0] Neprítomní 6
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.