Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 14 
Dátum a čas 22. 3. 2017 17:12 
Číslo hlasovania 19 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 362) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bašistová.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 143
[Z] Za hlasovalo 111
[P] Proti hlasovalo 14
[?] Zdržalo sa hlasovania 18
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 6
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.