Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 12 
Dátum a čas 14. 2. 2017 11:06 
Číslo hlasovania 136 
Názov hlasovania Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (tlač 366). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál, 3. návrh.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 141
Hlasujúcich 140
[Z] Za hlasovalo 43
[P] Proti hlasovalo 29
[?] Zdržalo sa hlasovania 68
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 9
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.