Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 11 
Dátum a čas 8. 12. 2016 17:08 
Číslo hlasovania 244 
Názov hlasovania Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd postupom policajných orgánov (tlač 293). Hlasovanie o návrhoch z rozpravy - posl. Dostál, 2. návrh.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 130
Hlasujúcich 130
[Z] Za hlasovalo 35
[P] Proti hlasovalo 34
[?] Zdržalo sa hlasovania 61
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 20
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.