Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 11 
Dátum a čas 30. 11. 2016 11:31 
Číslo hlasovania 152 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (tlač 273) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mizík.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 129
Hlasujúcich 123
[Z] Za hlasovalo 26
[P] Proti hlasovalo 46
[?] Zdržalo sa hlasovania 51
[N] Nehlasovalo 6
[0] Neprítomní 21
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.