Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 11 
Dátum a čas 29. 11. 2016 11:43 
Číslo hlasovania 77 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Pčolinský.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 132
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 9
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 8
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.