Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 10 
Dátum a čas 12. 10. 2016 17:07 
Číslo hlasovania 52 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 180) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 20.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 132
Hlasujúcich 130
[Z] Za hlasovalo 92
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 38
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 18
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.