Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 10 
Dátum a čas 12. 10. 2016 11:06 
Číslo hlasovania 32 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 197) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 131
Hlasujúcich 131
[Z] Za hlasovalo 117
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 14
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 19
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.