Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 4 
Dátum a čas 18. 5. 2016 17:15 
Číslo hlasovania 15 
Názov hlasovania Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2015 (tlač 25). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 144
[Z] Za hlasovalo 114
[P] Proti hlasovalo 16
[?] Zdržalo sa hlasovania 14
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 6
Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.