Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 58 
Dátum a čas 18. 11. 2015 11:15 
Číslo hlasovania 192 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1692) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 55.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 125
Hlasujúcich 125
[Z] Za hlasovalo 100
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 25
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 25Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.