Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 51 
Dátum a čas 21. 5. 2015 11:18 
Číslo hlasovania 164 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok (tlač 1333) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kadúc.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 136
Hlasujúcich 136
[Z] Za hlasovalo 55
[P] Proti hlasovalo 64
[?] Zdržalo sa hlasovania 17
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 14Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.