Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 35 
Dátum a čas 29. 5. 2014 11:12 
Číslo hlasovania 127 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku (tlač 659) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kadúc, 1. návrh - body 1 a 3.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 140
Hlasujúcich 140
[Z] Za hlasovalo 16
[P] Proti hlasovalo 80
[?] Zdržalo sa hlasovania 44
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 10


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.