Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 35 
Dátum a čas 14. 5. 2014 17:13 
Číslo hlasovania 36 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 897) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bagačka
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 130
Hlasujúcich 129
[Z] Za hlasovalo 97
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 32
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 20


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.