Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 35 
Dátum a čas 14. 5. 2014 17:08 
Číslo hlasovania 30 
Názov hlasovania Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) a návrhom vyhlásenia Slovenskej republiky k dohode SMGS (tlač 1020) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 130
Hlasujúcich 129
[Z] Za hlasovalo 119
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 10
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 20


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.