Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 27 
Dátum a čas 3. 12. 2013 11:07 
Číslo hlasovania 120 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 37.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 136
Hlasujúcich 136
[Z] Za hlasovalo 1
[P] Proti hlasovalo 77
[?] Zdržalo sa hlasovania 58
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 14


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.