Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 27 
Dátum a čas 26. 11. 2013 13:21 
Číslo hlasovania 11 
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Simon - 3. návrh.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 137
Hlasujúcich 137
[Z] Za hlasovalo 57
[P] Proti hlasovalo 5
[?] Zdržalo sa hlasovania 75
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 13


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.