Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 27 
Dátum a čas 26. 11. 2013 13:21 
Číslo hlasovania 10 
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Simon - 2. návrh.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 135
Hlasujúcich 133
[Z] Za hlasovalo 54
[P] Proti hlasovalo 14
[?] Zdržalo sa hlasovania 65
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 15


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.