Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 27 
Dátum a čas 26. 11. 2013 13:19 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 27. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu, ktorý podal posl. Huba - 2. návrh.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 139
Hlasujúcich 139
[Z] Za hlasovalo 58
[P] Proti hlasovalo 4
[?] Zdržalo sa hlasovania 77
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 11


Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.