Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 4. 11. 1998 17:33 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ... (tlač 27) - 2.čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 3.
Prítomní 126
Hlasujúcich 125
[Z] Za hlasovalo 110
[P] Proti hlasovalo 10
[?] Zdržalo sa hlasovania 5
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 24

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.