Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 24 
Dátum a čas 19. 10. 2011 11:15 
Číslo hlasovania 50 
Názov hlasovania Zákon zo 14. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 529) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 1, 2, a 3 prezidenta Slovenskej republiky.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 147
Hlasujúcich 145
[Z] Za hlasovalo 107
[P] Proti hlasovalo 14
[?] Zdržalo sa hlasovania 24
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 3

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.