Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 24 
Dátum a čas 11. 10. 2011 22:12 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dodatku k Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (tlač 502), o ktorom bolo hlasovanie na žiadosť vlády Slovenskej republiky spojené s hlasovaním o dôvere vláde Slovenskej republiky - tretie čítanie. Hlasovanie o vyslovení súhlasu s Dodatkom a dôvere vláde Slovenskej republiky.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 124
Hlasujúcich 64
[Z] Za hlasovalo 55
[P] Proti hlasovalo 9
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 60
[0] Neprítomní 26

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.