Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 22 
Dátum a čas 7. 9. 2011 11:57 
Číslo hlasovania 36 
Názov hlasovania Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 412) – prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 148
Hlasujúcich 147
[Z] Za hlasovalo 73
[P] Proti hlasovalo 42
[?] Zdržalo sa hlasovania 32
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 2

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.