Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 20 
Dátum a čas 12. 7. 2011 17:41 
Číslo hlasovania 169 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 340) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Kiššová, 1. návrh.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 138
[Z] Za hlasovalo 77
[P] Proti hlasovalo 58
[?] Zdržalo sa hlasovania 3
[N] Nehlasovalo 4
[0] Neprítomní 8

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.