Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 18 
Dátum a čas 19. 5. 2011 11:45 
Číslo hlasovania 39 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 323) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 146
Hlasujúcich 145
[Z] Za hlasovalo 81
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 64
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 4

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.