Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 18 
Dátum a čas 19. 5. 2011 11:36 
Číslo hlasovania 30 
Názov hlasovania Neplatné hlasovanie.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 17
Hlasujúcich 15
[Z] Za hlasovalo 15
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 133

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.