Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 7 
Dátum a čas 26. 10. 2010 11:40 
Číslo hlasovania 155 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 49) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2 , 4 až 13.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 137
Hlasujúcich 136
[Z] Za hlasovalo 77
[P] Proti hlasovalo 3
[?] Zdržalo sa hlasovania 56
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 13

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.