Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 5 
Dátum a čas 7. 9. 2010 17:15 
Číslo hlasovania 26 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (tlač 49) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 107
Hlasujúcich 106
[Z] Za hlasovalo 85
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 21
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 43

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.