Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 5 
Dátum a čas 7. 9. 2010 13:13 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Prezentácia.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 74
Hlasujúcich 3
[Z] Za hlasovalo 1
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 2
[N] Nehlasovalo 71
[0] Neprítomní 76

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.