Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 4 
Dátum a čas 11. 8. 2010 16:35 
Číslo hlasovania 22 
Názov hlasovania Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Veriteľskou zmluvou medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou (tlač 30) - tretie čítanie. Hlasovanie na vyslovenie súhlasu.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 84
Hlasujúcich 84
[Z] Za hlasovalo 2
[P] Proti hlasovalo 69
[?] Zdržalo sa hlasovania 13
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 66

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.