Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 35 
Dátum a čas 28. 4. 2009 17:32 
Číslo hlasovania 185 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 880) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 23.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 130
Hlasujúcich 130
[Z] Za hlasovalo 77
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 53
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 20

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.