Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 27 
Dátum a čas 16. 9. 2008 17:09 
Číslo hlasovania 118 
Názov hlasovania Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Gaburu na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 695) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 128
Hlasujúcich 119
[Z] Za hlasovalo 36
[P] Proti hlasovalo 33
[?] Zdržalo sa hlasovania 50
[N] Nehlasovalo 9
[0] Neprítomní 22

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.