Hlasovanie - grafické zobrazenie Vytlačiť stránku / Print page

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 18 
Dátum a čas 4. 11. 2003 14:00 
Číslo hlasovania 354 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 299) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bódy.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 134
Hlasujúcich 133
[Z] Za hlasovalo 110
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 23
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 16Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.