Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 11. 2021 18:39:07 - 18:40:32 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
207.
Ďakujem pekne.
Pán Beluský, možnosť sa nerovná povinnosť alebo povinnosť nerovná sa možnosť si rozmyslieť, či chce ísť na interrupciu. Vy nedávate možnosť, vy dávate povinnosť. To je veľký rozdiel. K tomu, že či máme súhlas, my sme nerozširovali ten zákon. Ale vyjadrovali sa v zmysle zákona o pomoci ženám, každá jedna z tých veci, viem to zdokladovať aj som to zdôvodňovala.
Pani Záborská, zneužívame propagandu, že? Celá rodina mladej Izabely zneužíva propagandu, robí to zámerne, aby vám prekazili vaše úmysly. Strašné s nimi! Ja by som len povedala k tomu, že Izabela toto písala svojej rodine, že vracala, že mala teplotu, že to hovorila opakovane zdravotnému personálu, že ich volala, že žiadala interrupciu a povedali jej, nemôžeme nič robiť, kým plodu bije srdce. No tak neviem teda, že či toto je, že nevedia sa postarať alebo skôr majú obavu urobiť niečo.
A, pán Mizík, to je tak, no vy viete, to je tá kultúra tej debaty, po ktorej pýtate, po ktorej sa tak pýtate, vy večne mi presne, to vy ste presne a vrahyňa a zlo a bohyňa potratov a neviem čo. Viete, ja si napríklad tiež myslím, že ste debil a nehovorím vám to, lebo sa to nehodí. Tak aj vy si nechajte tieto debilné komentáre.
Ďakujem.
9. 11. 2021 18:22:30 - 18:33:54 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
199.
Ďakujem pekne. Dovolím si rovno, koľkáteho je dnes, Peťo? Deviateho, výborne, aby som niečo nepustila skôr, ako teda by to chceli autori. Dostala som tlačovú správu od pani Mesochoritisovej, kde reagujú na pani, na pozmeňujúci návrh, ktorý pani Záborská predniesla, a rada by som ho prečítala, lebo si myslím, že teda to stojí za to, aby ste to počuli.
Čiže pozmeňujúci návrh Záborskej, povinné čakacie doby by platili pre ženy aj v prípade ohrozenia života, tlačová správa 9. 11. Poslankyňa Anna Záborská s podporou ďalších poslancov a poslankýň predložila do parlamentu päť pozmeňujúcich návrhov k svojmu pôvodnému návrhu zákona o "pomoci" tehotným ženám, hoci avizovali, že zmiernia prekážky v prístupe k interrupciám, opak je pravdou.
Jednou zo zmien je aj skrátenie 96-hodinovej povinnej čakacej doby na 72, zo 4 dni na 3, čo však nemožno považovať za dostatočné zmiernenie. Faktom ale ostáva, že akékoľvek čakacie doby ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien, vážne spochybňujú ich rozhodovacie schopnosti a mali by byť z našej legislatívy úplne odstránené.
Okrem toho predkladateľka svojím návrhom zásadne pritvrdila. Čakacia lehota by sa totiž podľa tohto návrhu mala vzťahovať na úplne všetky interrupcie, teda aj na tie, ktorých vykonanie by bolo potrebné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia žien. Tak teda som si to tričko obliekla asi naozaj vhodne, pani Záborská.
Ako vysvetľuje Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby a iniciatívy Nebudeme ticho, hoci v odôvodnení pozmeňovacieho návrhu sa uvádza, že cieľom zmeny je, aby sa čakacia doba vzťahovala výlučne na interrupcie vykonávané na žiadosť ženy, navrhovaný text právnej úpravy už jednoznačne odkazuje na všetky interrupcie, teda aj na interrupcie zo zdravotných dôvodov, vrátane situácií, keď je ohrozený život alebo zdravie ženy. Úprava navrhovaná v pozmeňovacom návrhu je teda ešte reštriktívnejšia ako pôvodný návrh, v ktorom poslankyňa Záborská vyňala z čakacej lehoty prípady bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života žien. Došlo k tomu tak, že pani poslankyňa opomenula urobiť v pozmeňovacom návrhu jednu kľúčovú úpravu a zmeniť obsah k odkazu 6c, ktorý v jej pôvodnom návrhu odkazuje na celý zákon o umelom prerušení tehotenstva č. 73/1986. Toľko k tomu, že je to sociálny zákon o pomoci ženám, ktorý teda mení zákon o umelom prerušení tehotenstva, že? To všetky sociálne zákony sa takýmto spôsobom správajú.
Medzi ďalšie zmeny patrí pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zmierniť pôvodným návrhom avizovaný zákaz reklamy na umelé prerušenie tehotenstva, teda fakticky zákaz informovania o tomto zákroku. Z pôvodného novelou navrhovaného zákazu reklamy na potrebu alebo dostupnosť umelého prerušenia tehotenstva by sa na základe pozmeňujúceho návrhu malo vyňať plnenie povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré im vyplýva z osobitných predpisov. Medzi tieto povinnosti patrí napríklad povinnosť poskytovateľov informovať na svojich webových sídlach o možnosti ošetrenia, dostupnosti, kvalite, bezpečnosti a cenách poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Podľa Janky Debrecéniovej zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť je návrh tejto úpravy absurdný a vnútorne si odporuje. Navrhovaná novela v spojení s pozmeňovacím návrhom na jednej strane hovorí o zákaze informovania, o dostupnosti informácií, prepáčte, o dostupnosti interrupcií, ale na druhej strane dodáva, že sa to nevzťahuje napríklad na povinnosť poskytovateľov informovať o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, teda aj interrupcií. Takýto prístup priamo odporuje nielen zákonu o tvorbe právnych predpisov, podľa ktorého si prijímané právne predpisy nesmú vzájomne protirečiť, ale do vzťahov súvisiacich s realizáciou práva na interrupciu by vnášali aj obrovskú právnu neistotu. Ženy by sa tak fakticky nemali ako dostať ani k základným informáciám o tom, či sa v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach interrupcie vykonávajú a za akých podmienok.
Zuzana Maďarová z organizácie Aspekt dodáva, že k návrhu novely, ktorá sa vydáva za pomoc ženám, bolo do Národnej rady predložených spolu 19, spolu 23 pozmeňujú, prepáčte, 19 pozmeňujúcich návrhov. Keďže o každom pozmeňovacom návrhu sa rozhoduje samostatne a tieto návrhy, podobne ako aj samotná novela, sú neprehľadné a komplikované, poslanci a poslankyne Národnej rady nebudú do poslednej chvíle vedieť, čo a s akým výsledkom vlastne prijímajú. Aj v tejto súvislosti vyzývame poslancov a poslankyne Národnej rady, aby nehazardovali so zdravím a životmi žien a aby novelu ako celok odmietli. Možnosť voľby, Aspekt, Povstanie pokračuje, Občan, demokracia a zodpovednosť. A poslala mi to, ešte raz zopokujem, Adriana Mesochoritisová, aby som si nebrala zásluhy, lebo si myslím, že tieto dámy robia úžasnú prácu takto rýchlo a ani na to nedostávajú dotácie pani Záborská, lebo tie ste im zobrali vy.
No a teda k tomu, čo tu bolo povedané v rozprave, by som chcela pár slov. Ale potom by som prečítala ten pozmeňujúci návrh, ktorý žiadal pán Blanár, lebo teda pre istotu, aby to, aby bolo všetko v poriadku.
Začnem k pani Sulanovej, začneme jednoduchou matematikou, lebo ja už som si zvykla na vašu stranu, že možnože to bude fungovať. Počúvajte ma, teraz je to tak, že 12 týždňov má žena čas, kedy môže ísť na interrupciu, áno, to znamená 12 krát 7, dvanásť týždňov krát sedem dní každý týždeň, to je spolu 84 dní, áno. Čiže žena v normálnom, v svete bez obmedzení má 84 dní. No lenže u nás bolo, bohužiaľ, uzákonené, že dva dni z tých 84 žena nesmie ísť na interrupciu. Je jedno, ako to budete volať, že či má robiť drepy alebo rozmýšľať, ale dva dni nesmie. To znamená, 84 sa skrátilo na 82. Čo sa deje teraz? Pani Záborská predložila novelu, kde najprv chcela o 4 dní a teraz na 3, o 3 skrátiť tú lehotu 84 dní. Čiže, ak začne platiť zákon zajtra, tak včera mali ženy, na interrupciu mohli ísť 82 dní a zajtra budú môcť 81. Prosím vás pekne, 81, pani Sulanová, je podľa vás menej alebo viac ako 82. Lebo keď menej, tak potom berete tej žene čas. Ja už vám to fakt lepšie vysvetliť neviem.
No a pár vecí tu bolo povedaných. Najdôležitejšie, čo sa tu opakuje, že chcete pomôcť tým, ktoré chcú rozmýšľať. A to komu idete rozprávať, prosím vás pekne? Aké pomôcť tým, ktoré chcú, však tie, ktoré chcú rozmýšľať, však tie vás nepotrebujú, však ony chcú rozmýšľať, čiže budú, hej, však na to nepotrebujú vás. Vy nechcete po, taká čo chce rozmýšľať, nepotrebuje váš zákon. Tá má dvanásť týždňov bez problémov. Veď jej nedávate viac. Nie, nie, nie. Vy chcete tento zákon použiť na tie, ktoré nechcú robiť to, čo vy si predstavujete. Povedzte pravdu. Nie, ktoré chcú, vy chcete tento zákon našiť na ženy, ktoré nechcú, ktoré sa rozhodli, že idú na interrupcie a vám sa to nepáči. A, bum, povinnosť, čakačka, nech sa páči.
Zákaz informácií, ďalšie. Aby sa nedozvedela, kde robia interrupcie a musela chodiť niekde po Prešovskom kraji a hľadať z tých 11 zariadení tie chúďatká dve, kde to robia, lebo však možno sa im minú peniaze a čas a nestihne to. Výborne to robíte! Vy chcete pomáhať?! No to určite!
Ešte by som chcela oceniť pána poslanca Kremského, ktorý mi hovoril, že on sa teda k tomu nevyjadruje. To veľmi oceňujem túto pokoru chlapa, ale teda hlasovať za ten zákon vedel. Nevyjadruje sa, ale hlasovať a podporiť to vie. To je, to je fakt úžasné!
A čo sa týka tých urážok, to už asi nechcem ani opakovať, čo všetko tu zaznelo. Chcela by som všetkým povedať, že keď teda urážate nás, tých zlých liberálov, tak si uvedomte, že urážate 93 % spoločnosti, pretože ten istý názor, čo máme my, má podľa prieskumu 93,1 % celej spoločnosti. Pán Ševčík, môžte kývkať, koľko chcete, to je to isté ako s tou matikou 82, 81, tam je to na stole, zoberte si to, ja vám to aj pošlem, aj som to aj zverejnila. Dokonca ani voliči OĽANO to nechcú. Trinásť percent vašich to chce. Takže náš štvete. Opakujem, štvete ešte aj svojich vlastných voličov.
No a k tým rečiam typu, ako sme si vymysleli práva, no jasné. Preto nám píšu medzinárodné organizácie, lebo Cigániková si vymyslela právo žien, hej, že také neexistuje. To všetci teraz akože píšu preto, lebo ja som si to vymyslela.
Reči typu, že ženy mali právo neotehotnieť. Počúvajte, pán Čepček, ja by som vám za to s tými papiermi dokázala jednu po tej hlave dať. Ženy mali právo neotehotnieť a tí chlapi s tým akože čo? Sa tam objavili náhodou, sa tam vyskytli, budeme sa niekedy o tom baviť? Akože to má byť že čo? Že, že akože náhodou, čo náhodou, možno aj úmyselne si baba teda povie, že tento chalan sa mi páči, a teda uletí s ním a teraz trest má byť decko? To vážne? A ten chlap si pôjde o dům dál? Nie každý sa tak stará o deti, jak tuto pán predseda parlamentu. Ale mnohí tie deti opúšťajú. Tak poďme sa baviť o tých chlapoch, čo deti opúšťajú. Toto ma úplne ináč najviac vytočilo, že keď sa ženy rozhodnú otehotnieť, tak tu na príkaz Čepčeka budú rodiť. A idem čítať ten pozmeňovák. Môžte stopnúť čas, teda vlastne už sa stopol.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
1. V čl. IV sa za úvodnú vetu vkladá nový 1. bod, ktorý znie:

"1. V celom texte zákona sa slová "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare."
Následné body v čl. IV sa primerane preznačia.
2. V čl. IV 4. bode, § 293fr sa doterajší text označuje ako odsek 1, za ktorý sa vkladá odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. májom 2022 používa pojem "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare."
Ďakujem, skončila som.

9. 11. 2021 18:11:14 - 18:12:42 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
189.
Pani kolegyňa, ja normálne neverím, že toto môže jedna žena povedať. Čo sme my nejaké akože krabice na rodenie detí, aby sme riešili demografickú krivku a dôchodky? Naše poslanie je teda toto? Že teda však roď moja, lebo budeme mať nízke dôchodky. To ako vážne? Nemali by náhodou deti sa rodiť z lásky, pretože ich rodičia chcú a nie ako riešenie situácie, ktorú by mali riešiť politici? To je normálne neuveriteľné, že toto dokáže vysloviť žena. Ja som to zatiaľ počula len od chlapa.
A hovoríte, že to niečo pomôže. No nepomôže to vôbec, ale veľmi to ublíži, a to sme vám nielen my vysvetlili, ale aj veľké skupiny odborníkov a ďalšie, ďalšie organizácie. A úplne bez emócií, úplne vecne sme to vysvetlili.
A posledná vec. Prosím vás pekne, nie je to vražda. Vy si uvedomujete, ako veľmi krivdíte a ubližujete tým ženám, tým lekárom, že si vymýšľate? Ešte raz, podľa našej legislatívy aj podľa drvivej väčšiny spoločnosti, interrupcia nie je vražda, preto je legálna. Keby to bola vražda, tak niekto skončí v base. V base nikto nekončí a je preto od vás maximálne neúctivé, drzé a nechutné, keď sa sem postavíte a hovoríte o žene, o ktorej nič neviete. Nešli ste v jej topánkach a nadávate jej do vrahýň. Je to od vás vrcholne nechutné a o to viac, že ste žena. (Potlesk.)
9. 11. 2021 17:57:32 - 17:58:47 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Ďakujem pekne. Tak ja, samozrejme, prečítam, keď bude treba, ten pozmeňovák, vôbec s tým nemám problém. Len chcem povedať toľko, že ja som teda nepočula, čo si povedal, ja som sa tam hore bavila s Borisom, a teda som to nezapočula, preto ak naozaj si akokoľvek urazil verbálne pani predkladateľku, tak to ospravedlnenie je na mieste.
Len ja teda som opatrná, a to teda vysvetľujem pánovi Blanárovi preto, lebo väčšinou je to tak, že kolegovia zo seba robia niekedy trošku obete. Že pani Záborská hneď prvé vystúpila, že sme vrahovia, komunisti a že sme si kúpili prieskum a potom naozaj prvé vaše vystúpenie, pani Záborská, včera, pozrite si to, o tom bolo vaše vystúpenie, že vlastne ako to je a s tými vašimi oponentami a potom sa kolegovi, teda kolegovia pýtali u teba na slušnosť, keď si teda prečítal nejaký komentár človeka zvonku a povedal si, že ty s tým nesúhlasíš. Takže ja, mňa celkom akože tieto tanečky, že kto je obeť, no, nemyslím, že to je úplne tak, že je to iba jedna strana, a preto by sme možno mohli vynechať tieto vyplakávania ako v škôlke a skúsiť ísť k podstate veci, a to je obmedzovanie práv žien.
Ďakujem pekne.
9. 11. 2021 17:45:14 - 17:47:07 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
157.
Ďakujem, pán podpredseda.
Ja som sa teda snažila čítať poctivo, ale máte pravdu. Aj ten telefón, keď mi tu zazvonil, to vlastne aj Peťo vystúpil a takisto to teda pripomienkoval a takisto chcel, aby som to prečítala.
Chcem len povedať, že aj doteraz tu kolegovia kolegu z OĽANO predtým trolovali s týmto. Jednoducho nastala tu taká kultúra, ale súhlasím s tým, tiež si myslím, že dohodnime sa, lebo akože naozaj nemusíme z tohoto robiť vedu. Podstatné je, jak je to napísané a ako je to myslené, ale chcela by som povedať, že čo robí Peter, je to, čo sa tu robilo aj predtým, hej, to neni novinka, to teda, veď pán poslanec Šíbl to tu čítal kvôli tomu, že neprečítal nejaké úvodzovky alebo bodky, alebo čo. Naozaj si myslím, že dohodnúť sa treba, súhlasím s tým.
No chcem vám povedať k tomu, že ste sa pýtali, že ako nám môžu ľudia veriť, že keď toto vidia a máte pravdu v tom, že v interrupciách s pani Záborskou, s kolegami my sa asi nikdy nezhodneme a bude tam vždycky taký že oheň a voda a jednoducho tak, ako ja bojujem za záchranu a slobodu tých žien, tak si myslím, že druhá strana rovnako úprimne bojuje vo svojej predstave o záchranu detí a ja si teda myslím, že im to nevyjde a teraz ako okej, je tu spor. Ale ja vám poviem, prečo nám môžu veriť, lebo okamžite ako pôjde o nejaké zlodejiny alebo krytie zlodejín, alebo nejakú nespravodlivosť, tak sa postavím kedykoľvek vedľa pani Záborskej a spolu s ňou pôjdem bojovať proti týmto veciam.
Jedna vec je ideológia v zmysle nejakých obmedzení, ale druhá vec je, že nás spája práve to, aby jednoducho tá korupcia, ktorá tu bola za vašej vlády, a tie pravidlá, chápem, aby to nebolo, chápem, že nám to nedáva vstupenku na všetko. Ale toto je to, čo nás spája, aj keď nás niektoré veci delia, tak toto nás spájať bude vždy.
9. 11. 2021 16:53:39 - 16:55:32 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Ďakujem pekne.
Hovoríte, že potrat je holé zlo. Holé zlo je rozhodovať za ženy, keď inak ako oni chcú. Holé zlo je nútiť ženy aj deti do takých životných situácií, kde teda rozmýšľajú či vôbec to celé malo význam, kde celý život trpia. Holé zlo je útočiť na oponentov úplne plytkým spôsobom len preto, lebo majú iný pohľad na svet. Iný ako teda vy chcete pán Čepček.
Hovoríte, že muži do toho môžu hovoriť. Ja sa chcem spýtať, prosím vás, pripomeňte mi, lebo asi my to vypadlo, koľkokrát ste podávali návrh zákona, ktorý by riešil mužov, ktorí sa nestarajú o svoje deti? Lebo hovoríte furt o ženách, ktoré teda sú povinné porodiť, a teda priniesť na svet, lebo vy ste povedali, lebo tak to má byť, ale teda už nehovoríte o mužoch, ktorí sú teda zrejme spolutvorcami tých detí, že? No tak ja som ešte nevidela od vás návrh, ktorý by sa týkal mužov. Len tam stojíte a hovoríte o tom, čo ženy musia, lebo, áno, ten váš Boh dal to právo rodiť deti nám. Tak láskavo to nechajte na nás!
A ešte jedna vec, ktorú vy tu stále dokola opakujete, ešte raz, nie je to zabíjanie. Môžte si vy nábožensky veriaci to u seba v kostole vykladať ako chcete, vy ste v Národnej rade, v parlamente a naša legislatíva toto nevníma ako zabíjanie, keby to bolo zabíjanie, ženy skončia v base, lekári tiež. Nikto v base nekončí, nie je za to trest, lebo to nie je zabíjanie. Viete prečo? Lebo to nie je dieťa. To, či vám sa to páči, alebo nie, je druhá vec. Ale my sme tu v právnom štáte, sekulárnom a ten jasne hovorí. A vy sa musíte prispôsobiť spoločnosti, v ktorej žijete a nie spoločnosť vám. Tak si to láskavo uvedomte a prestane nám liezť do materníc! (Potlesk.)
9. 11. 2021 16:35:50 - 16:37:18 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Andrej, ďakujem pekne za tvoje vystúpenie. Tie pozmeňováky sú dobré, treba ich podporiť. Som aj rada, že ste ich podali, ale chcem sa ťa úprimne spýtať a veľmi vážim slová, aby to nevyznelo nejako moc drsne, ale chcem sa ťa úprimne spýtať, že kam až siaha tá vaša tolerancia voči vašim kolegom z vášho klubu, lebo vieš, teraz hovoríš, nedal si veci, ktoré by ženám pomohli, ktoré vieš, že by pomohli, lebo naozaj, teda ty máš v tomto jasno, v tolerancii teda k pani Záborskej a kolegom ďalším, lebo ste v jednom klube, viem, že je to komplikovaná situácia.
Minule som podávala interrupčnú tabletku, deklarujete, že vás je tam sedemnásť liberálov, nepodporili ste ju, lebo ste dostali taký príkaz, lebo treba tolerovať kolegov. Som zvedavá teraz, ako budete reagovať na tento návrh. A ja ti chcem tým povedať, že vy máte veľmi rozumné návrhy, veľmi rozumné. Myslím si, že aj vaši kolegovia by mali veľmi počúvať vás, bolo by to určite k dobru veci, a že vy máte silu sa zastať tých žien a dupnúť si v tom klube, lebo to nejde takto, lebo z vášho klubu prichádza každú chvíľu takýto návrh a to nejde takto, že hovoriť o tom, že by sme nemali, ale nechať to tak, tak pokiaľ jedného dňa nájdete odvahu si dupnúť, tak ja sa naozaj budem veľmi tešiť, lebo práve vy liberáli v OĽANO, ktorých je teda naozaj málo, o to ste cennejší a o to viac môžte práve vy pomôcť tým ženám, aby sa toto nedialo.
Ďakujem.
9. 11. 2021 14:44:33 - 14:46:33 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27.
Vlaďka, mám veľmi rada tvoju kultivovanosť a ten tvoj kultivovaný prejav, ktorý ti úprimne závidím, aj v témach, ktoré viem, že tebou hýbu a sú pre teba dôležité. Naozaj si hovorila, úplne to bolo vidieť, že úprimne, zo srdca, z duše, že ti na tom záleží a žiadala si alebo teda dávala si predkladateľom otázky, prečo nepomáhajú už narodeným deťom. Prečo nepomáhajú tým ženám.
A jedno to malo všetky tie tvoje otázky a prosby, apely spoločné, no všetko, čo ty chceš, všetko to chce toleranciu. Vieš? A kolegovia tej tolerancie v sebe moc nemajú. Oni chcú naozaj, aby sa narodilo viac detí, ale zariadiť to vedia len príkazom alebo zákazom. Ale zlepšením podmienok to už je ťažšia robota na dlhšie a chce to toleranciu nejakej inakosti, prispôsobenia sa možno niekomu, kto nevidí svet rovnakými očami. Takže tu je problém a myslím si, že naozaj akože neočakávaj, že tu sa priblížime niekedy, jednoducho oni to vždy robili a budú to robiť len týmto spôsobom a na nás je, aby sme navrhovali zákony, ktoré zvýšia životný štandard žien, bezpečnosť, že ľudia, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom iní, ale nikomu neublížili, že sa budú v tejto spoločnosti cítiť lepšie, lebo máš presne pravdu, aj to sú deti, ktoré sú narodené. To nestačí, starať sa o deti iba kým sa narodia a potom možno maximálne rok po a potom už ich mať za nepriateľov len preto, lebo nepatria do tej mojej dogmy.
A čo sa týka toho návrhu, ktorý si dávala, čo sa týka detí, aby pri nich mohli byť rodičia. Je smiešne, keď tu kolegovia rozprávajú, že to nebolo vykonzultované, predpokladám, že to vysvetlíš, bolo to dokonca povolené, ja osobne som štvrť Slovenska prešla s nemocnicami a mali sme konkrétne návrhy, aby to bolo aj realizovateľné, jednak delenie podľa veku, jednak riešenie tých postelí, či tam má stolička, ako to má byť spoplatnené, s niekoľkými riaditeľmi sme to mali vydiskutované. Takže je smutné, keď niekto, kto to z lavice vie iba zakazovať a prikazovať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
9. 11. 2021 10:49:25 - 10:50:33 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Peter, prosím ťa, ja by som to trošku vyvážila, lebo nemôžem to počúvať. Ja chcem zase naozaj oceniť tvoju vecnosť a faktickosť, ktorej teda ja to nie úplne takto dávam v tejto téme, takže klobúk dole. Je pre mňa neuveriteľné počúvať kolegov, ktorí v jednom príspevku ti, nám všetkým teda vynadajú do vrahov a že chceme zabíjať deti a že podporujeme kultúru smrti a všetko možné. Mimochodom, podporujeme ženy a asi tak podporujeme kultúru smrti ako 93 % spoločnosti, ale teda to im nebráni takto nás škatuľkovať a v tom istom príspevku ťa žiadajú, aby si bol teda akože kultivovaný a to, čo si spravil, je, že si si dovolil ešte v piatok prečítať príspevok, kde teda niekto sa vyjadril na adresu predkladateľov nepekným spôsobom a ty si povedal, že ty s tým nesúhlasíš, aby som to pripomenula. To je normálne neuveriteľný alibizmus. Ja žasnem, asi tak, ako nazvať zákon, ktorý komplikuje prístup k interrupciám a psychicky týra ženy a vydiera lekárov, ako pomoc ženám. To je, úplne to sedí. Ďakujem, Peťo, za tvoje vystúpenie.
9. 11. 2021 10:26:09 - 10:28:03 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem veľmi pekne.
No, pán Kotleba, možno by ste nemuseli podporiť ten návrh zákona, však vyzeráte ako chlap, ktorý robí veci poriadne. No, tak toto, keď nie je poriadny zákon, veď nepodporujte neporiadne veci. Hovoríte o tom, že teda potratovú turistiku chcete riešiť zákazom. Opäť opakujem, že toto nebude ani nikdy riešenie, ani nie je.
Pán Szőllős, pán Vons aj pán Mihalik mi hovorili o tom, že teda tento zákon nemá nič s tou situáciou v Poľsku. Opakujem vám, že aj v Poľsku je umožnené vlastne, keď je zdravie ženy ohrozené, interrupciu urobiť, ale tí lekári napriek tomu, keďže sú tam iné sankcie veľmi vážne, tak boli vyplašení, radšej čakajú, a preto muselo ministerstvo usmerňovať. A vy robíte to, že predlžujete rovnako teda tú dobu, kedy lekár má čakať, a samotný Peter Kováč, ktorý je vlastne zároveň lekár, zároveň právnik, potvrdil, že už aj v minulosti sa stávali prípady, kedy vlastne lekár posielal ženu na poštu poslať žiadosť, aby mu doniesla doručenku, aby mal teda istotu, že prešli tie dva dni, aby mu nič nehrozilo. A tento návrh to bude celé ešte zhoršovať.
Pani poslankyňa Andrejuvová, veľmi oceňujem, že ako jediná zo žien ste vystúpili. Ďakujem veľmi pekne. Škoda, že ostatné vaše kolegyne len kývajú so mnou súhlasne, keď čítam vlastne tie argumenty, prečo nepodporiť. Hovoríte, že psychológovia tento váš návrh podporujú. Ja poznám psychológov, ktorí nepodporujú. Všeobecne máte teda tendenciu tváriť sa, že tam zoženiete nejakého rádoveho lekára a poviete, že celá obec to podporuje a nie je to pravda.
Pán Redecha vraví o tom, že navrhne rozmýšľať, že dá možnosť a nie povinnosť. To je veľký rozdiel. Vy teda chcete dať povinnosť. Už mám málo času, vidím, len trinásť sekúnd, tak ja potom sa prihlásim ešte do ústnej a odpoviem aj ostatným kolegom.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli. Vďaka.
9. 11. 2021 9:05:49 - 10:04:43 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem veľmi pekne.
Dnes som si obliekla takéto tričko, ja si s dovolením to sako dám aj dole; nech sa páči, Peter, prosím ťa; aby to bolo dobre vidieť. Ako prejav solidarity k poľským ženám. Urobila som to pri príležitosti návštevy poľského prezidenta Andrzeja Dudu a aby som dala najavo, že sledujem situáciu v Poľsku a že sa mi nepáči, čo Poľkám ich vlastná vláda robí. Pri príle... a tiež som si ho obliekla pri príležitosti prerokovania návrhu zákona, ktorý nás ťahá presne na túto poľskú cestu. To ale môže a bude mať následky.
Na tričku sa píše "ani jednej więcej" teda "ani o jednu viac". Je to názov výzvy, ktorá sa šíri po sociálnych sieťach a na protestoch, ako reakcia na zbytočnú smrť tridsaťročnej Izabely, ktorej najbližšia rodina tvrdí, že zomrela kvôli prísnemu potratovému zákonu v Poľsku. Izabela zomrela 22. septembra v 22. týždni svojho tehotenstva na sepsu, teda otravu krvi, po tom, ako zdravotníci zrejme obávajúci sa sankcií čakali, kým plodu neschopnému života, s vrodenými vývojovými chybami a bez plodovej vody, dobije srdce. Aspoň takto to opísala Izabela vo svojich správach rodine pred svojou smrťou.
Písala: "Stúpa mi teplota, len aby to nebola sepsa, lebo sa odtiaľto nedostanem." Niekoľkokrát volala zdravotné sestry, že sa niečo deje. Mala štyridsiatky horúčky a vracala. Odpoveď bola stále rovnaká: "Srdce plodu ešte bije, kým bije, nemôžeme predsa urobiť nič." Tridsaťročná matka malej dcérky, manželka, sestra a dcéra zomrela zbytočne v dôsledku septického šoku.
Toto sa stalo napriek tomu, že podľa poľského ministerstva zdravotníctva poľský zákon v prípade ohrozenia zdravia ženy umožňuje vykonať interrupciu. Viete dobre, že poľské ministerstvá aj toto poslalo následne vlastne poľským lekárom, aby ich usmernilo. Kvôli právnej neistote a obave z možného postihu však zdravotníci radšej čakali. A čakali pridlho. Možno budú suspendovaní, možno budú mať sankcie. Teraz sú teda nejako vyšetrovaní, ale to už žene život nevráti. Táto situácia je dôkazom, že lekári nie sú právnici a že sprísňovanie potratových zákonov môže doslova zabíjať ženy.
Slogan "ani jednej więcej" by mohol byť univerzálnym sloganom pre krajiny, kde sa politici a náboženskí fanatici snažia vnútiť spoločnosti svoje videnie sveta bez ohľadu na následky pre ženu, na ich dávno medzinárodne priznané práva, bez ohľadu na argumenty. Teda aj pre Slovensko.
Predkladatelia tohto zákona síce tvrdia, že ide o zákon pomoci ženám. V skutočnosti by sme ho však mohli nazvať pravým menom – zákon o ohrození zdravia a života žien a o zastrašovaní lekárov. Všetky svoje klamlivé tvrdenia predkladatelia zhrnuli v liste, ktorý tajne pripravovali dvaja muži, v podstate úradníci, o ktorých sa tu predkla..., ktorým sa tu vlastne predkladateľka chválila. Vraj ho podporilo cez 500 zdravotníkov. Pravda je ale taká, že z 288 lekárov, ktorý ho podporili, je len 18 gynekológov. Najväčšia odborná kapacita je profesorka z Univerzity Sv. Alžbety v odbore ošetrovateľstvo. V liste sa tiež našlo 140 farmaceutov, väčšina z hnutia farmaceuti za život alebo taký nejaký názov majú, desiatky zdravotných sestier a ďalšie medicínsky spriaznený personál.
Naproti tomu vám tu Peter Cmorej čítal list odbornej verejnosti, ktorej autorkami boli dve lekárky – gynekologička a pediatrička, ktorý verejne predstavili a na základe toho a ich odborných argumentov sa pridalo k tomuto listu k dnešnému dňu 338 zdravotníkov, z toho vyše 290 lekárov vrátane 79 gynekológov.
Podpísali ho naše najväčšie odborné špičky, ktoré máme v krajine, prezident gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti doc. Redecha, hlavný odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo prof. Borovský alebo aj prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, pôrodná asistentka Iveta Lazorová. Podpísali tiež viacerí primári gynekologických pôrodníckych kliník a oddelení. Autorky odborného listu iste tiež mohli obiehať nemocnice a nechať list podpísať každého od upratovačky a kuchárky až po riaditeľa. Názor každého jedného človeka je cenný a dôležitý, naozaj. Ale v odbornej diskusii by sme sa mali riadiť názormi odborníkov na danú oblasť a nie náboženskými aktivistami.
Nejde o to sa tu predbiehať v číslach, ale pomenovať fakty a pomenovať pravdu. Ak ide o odbornú obec, je to jasné, čo sa týka teda laickej verejnosti, dá sa povedať, tak autorky listu tiež spustili petíciu, ktorá má teraz neviem 42-, 43-tisíc už podporovateľov. Oveľa viacej ako teda druhá strana. Ale takto by to vyzeralo, kebyže sa pretekáme v číslach, aj tak by, aj tak by zvíťazila aj odborná obec, aj verejná obec, ktorá si myslí, že nie je potrebné sprísňovať potratové zákony.
Ale poďme sa baviť o tých faktoch. Faktom je, že v zákone sú pasáže komplikujúce prístup k interrupciám, sú tam pasáže ktorú majú, ktoré majú ženám spôsobovať psychické utrpenie a nátlak s cieľom donútiť ich k inému rozhodnutiu, ako ony samé chcú. Faktom je, že Slováci jasne v nedávnom prieskume odpovedali, že nechcú interrupčnú legislatívu sprísňovať, praje si to len 7,9 % všetkých voličov, 75 % voličov si myslí, že interrupcie by sa mali vykonávať vo všetkých štátnych nemocniciach a rovnako skoro 75 % tých ľudí, ktorí teda vedia, čo je medikamentózna forma interrupcie, si myslia, že takýto spôsob by sme na Slovensku mali mať.
Mám tu prieskumy aj pre jednotlivé politické strany, ak by vás to zaujímalo. A čísla sú na strane nás liberálov aj u voličov tých najkonzervatívnejších strán, ktorí sedia v tomto parlamente. Kolegovia, nerešpektujete vôľu nielen žien, ale aj svojich vlastných voličov.
Teraz k samotným manipulatívnym tvrdeniam listu a aj navrhovateľov. Predkladatelia spomínajú Dohovor o právach dieťaťa, ale mylne si vykladajú jeho záväzky. Dôkazom je, že samotný výbor pre práva detí, ktorý monitoruje, ako tento Dohovor dodržiavame, nás naopak vyzval, aby sme zabezpečili prístup adolescentiek k bezpečnej interrupcii a zrušili, opakujem, zrušili čakacie lehoty. Nie predĺžili! Tento výklad vám čítal celý Peter Cmorej. Je k dispozícií znova, mám ho aj na web stránke. Máme ho aj vytlačený, pokiaľ by ktokoľvek si chcel nahliadnuť, sú to veci, ktoré sú fakticky podložené.
Okrem toho, navrhovaný zákon porušuje nielen tento Dohovor, ale aj ďalšie ľudsko-právne medzinárodne záväzky, od Dohovoru o ľudských právach, po Dohovor o odstránení diskriminácie žien. A zabúda sa na to, že do 12-teho týždňa tehotenstva naša legislatíva a spoločnosť neuznáva zygote alebo embryu rovnaké práva ako dieťaťu a už vôbec ich nekladie nad práva ženy.
Ak tu niekto hovorí, že deti u nás nie sú chránené, tak to nie je pravda. Dieťa, keď sa narodí, je chránené, má svoje práva. Dokonca v mnohom prevyšujú práva dospelých, lebo sú tie deti slabšie, treba ich chrániť. Ale zygota a embryo jednoducho pre našu legislatívu ani pre našu spoločnosť nie sú dieťaťom, nemajú rovnaké práva a už vôbec nemajú väčšie práva, ako sú práva ženy.
To, koho práva sú porušované a ako, akým spôsobom, úplne jasne vysvetľuje komisárka Rady Európy pre ľudské práva pani Mijatović v liste, ktorý dostali poslanci, predsedovia výborov a tiež ho čítal celý Peter Cmorej. Pani komisárka žiada tento návrh zákona, ktorý prerokovávame, jednoznačne nepodporiť. Mimochodom, keď som robila na zdravotníckom výbore diskusiu k tomuto návrhu zákona, kde sa zišli lekárnici, bojovníci za práva žien, právnici, a teda aj odborníci z ministerstva a niektorí kolegovia jednoznačne sme odhlasovali, že každý jeden by z nás bol proti postúpeniu tohto návrhu zákona do platnosti.
Ďalšie veci, ktoré hovoria predkladatelia. Vraj tento návrh nijako neobmedzuje a nestigmatizuje ženy. Prosím vás pekne, ako inak ako obmedzenie sa dá nazvať rozšírenie zákazu, počas ktorého žena bude mať zákonom zakázané podstúpiť interrupciu? Vraj je to čas na rozmyslenie, hej? Ale veď tá žena má aj dnes čas na rozmyslenie, má presne 12 týždňov. Teda vlastne menej, lebo žena nie okamžite zistí, že je tehotná, no tak treba odrátať tú dobu, kedy na to príde, ale do 12. týždňa môže ísť na interrupciu a celú túto dobu môže o tom rozmýšľať.
Po zmene zákona, ktorý navrhuje pani Záborská, bude môcť rozmýšľať rovnakých necelých 12 týždňov, úplne rovnakých, ale bude mat 3 alebo 4 dni zakázane zákrok podstúpiť. Pravdou teda je, že žena vlastne bude musieť sa rozhodnúť o 3-4 dni skôr, a teda v rámci 12-týždňovej lehoty bude mať času menej, nie viac. My jej ten čas berieme. Keď to spojíte s víkendom, s výhradou vo svedomí, s nedostatkom, nedostupnosťou informácii aj zariadení, kde tento legálny zákrok vykonávajú, môže sa stať, že táto žena zákrok nestihne. A myslím si, že práve o toto predkladateľom, bohužiaľ, ide. Nehovorím, že to robia v zlej viere. Oni si myslia, že teda aj každý jeden takýto, takýto prípad zachráni život navyše. Ale opak je pravdou.
Žena, ktorá má prostriedky, tá to jednoducho stihne. Tá si to zariadi, tá kľudne odcestuje, tá jednoducho má peniaze na to cestovať a hľadať a ísť na prvú, druhú, ôsmu kliniku, tá na to čas má. Tá žena, ktorá žije niekde v osade v nejakých sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorá naozaj peniaze nemá, tak tá nemá ani na cestu, ani na samotnú interrupciu a už vôbec nemá čas hľadať kliniku, kam príde a povedia jej, robím, nerobím a nepovedia jej ani kam ďalej. Nijako jej nepomôžu.
Čiže výsledkom tohto nebude, že ženy, ktoré si vedia poradiť, ktoré sa vedia o to dieťa aj finančne postarať, tak jednoducho budú rodiť viac detí. Výsledkom bude, že sociálne odkázané ženy budú v ešte horšej situácii a toto nevedie k väčším pôrodom, to je, k väčšiemu množstvu pôrodov, to je dokázané kdekoľvek v zahraničí. Toto vedie k interrupčnej turistike, vedie to k nelegálnym zákrokom, pokiaľ nemajú na to prostriedky, ženy tam sedia v teplej vode, snažia sa piť alkohol, snažia sa urobiť všetko pre to, aby jednoducho nejakým spôsobom prišli o to dieťa. A keď to nevyjde, tak použijú drátený vešiak. A keď ani to nevyjde, tak potom tie deti končia v latríne alebo v potoku a také príbehy sme tu mali.
Ja rozumiem, že, a naozaj vám predkladatelia úprimne verím, že vy bojujete za to, aby sa narodilo čím viac detí. Ale vy absolútne ignorujete, že týmto spôsobom, zákazom, sa ich viac nenarodí. Iba tu bude viac trápenia. Ak chceme, aby sa rodilo viac detí, musíme zvýšiť životnú úroveň. To je jediná cesta, ktorá k tomu vedie, a je to vidieť na všetkých dátach zo zahraničia. Takže toľko k tomu.
Chcem sa spýtať, ako by ste nazvali podmienku legálneho zákroku podať informácie o svojej rodinnej situácii a o tom, či ste používali antikoncepciu a ak áno, tak akú? Či to bola tabletka, kondóm alebo prerušovaná súlož. Ak neprezradíte tieto intímne detaily, zákrok vám vlastne nevykonajú a je to pravda, pani Záborská, pozerali sme to v zákone, je to podmienka, keď si pozriete v zákone, na ktorý sa odvolávate, tak je to podmienka, ktorú musí splniť.
O čom je zmena názvu prerušenie na ukončenie tehotenstva? Ja si tu akože neľahám na koľajnice, nech sa to volá, ako chce, v podstate to je ukončenie. Ale o čom to je, keď to teraz robíme, o čom inom ako tlačiť na psychiku ženy v spojitosti s tými ďalšími vecami v takej ťažkej situácii a snažiť sa v nej vzbudiť čo najväčšie výčitky. Na čo to je dobré? Ak je vraj účelom zákona poskytnúť informácie, ako hovoríte, ako by ste nazvali vynechanie povinností informovať mladé ženy o antikoncepcii ako o spôsobe predchádzania nechcených tehotenstiev? Lebo to v tom zákone je. Tiež tam je rozšírené, rozšírenie povinností informovať ženy napríklad aj cez letáky náboženských spoločnosti. No gratulujem! Takže zakážeme lekárom alebo nieže zakážeme, ale teda zrušíme príkaz lekárom, aby povinne informovali mladé ženy, ako sa môžu chrániť pred nechceným tehotenstvám a potom ako riešenie im zakážeme potrat a napcháme im leták náboženskej spoločnosti. Výborne!
Ako by ste, keď hovoríte o informáciách, nazvali zákaz reklamy, ktorý spočíva v tom, že nebude možné informovať verejne, kde sa zákrok vykonáva alebo že lekári nebudú môcť dostať ani len katalóg potrebný na výkon tejto legálnej služby interrupčného zdravia, prepáčte, interrupciu legálnej služby reprodukčného zdravia, lebo to sa podľa tohto návrhu považuje za reklamu. Predkladatelia tiež uvádzajú príklady krajín, kde je dlhšia čakacia doba. Mlčia však už o tom, že ich je len 15 a väčšina zo 47 členských štátov Rady Európy čakaciu lehotu neukladá. Mlčia aj o tom, že v nimi uvádzaných krajinách sa k lehote odborná verejnosť stavia veľmi kriticky. Mlčia aj o krajinách, ktoré ju pred pár rokmi odstránili, lebo nie je v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie založenými na vedecky overených informáciách. Mlčia aj o tom, že v Belgicku, ktoré patrí medzi ich najväčšie tromfy, bola nedávno predstavená novela, ktorá navrhuje znížiť šesťdňovú čakaciu lehotu na dva dni a zároveň predĺžiť lehotu na interrupcie na žiadosť z 12 na 18 týždňov. Mlčia aj o výskumoch, ktoré jasne ukázali, že mnohé ženy, ktoré nestihli zákonom stanovenú lehotu, cestujú za interrupciou do Holandska, kde je povolená na žiadosť ženy do 24. týždňa. Opakovane zámerne vynechávajú informáciu teda, že v týchto krajinách je dlhšia doba, dokedy sa môže interrupcia vykonať. Napríklad uvádzané Holandsko do 24. týždňa, že je tam sexuálna výchova na školách a že samozrejmosťou je medikamentózna forma interrupcie.
Chcem ľuďom povedať, že keďže som zistila, že si to mýlia, to nie je tabletka po. Medikamentózna forma interrupcie, je presne to, je to zákrok, ktorý je vykonaný v presne rovnakých podmienkach ako normálna fyzická chirurgická interrupcia. Len teda aspoň my si to tak predstavujeme na Slovensku pod dohľadom lekára. Lebo sú aj krajiny, kde sa to dá robiť doma, ale my si to teda predstavujeme pod dohľadom lekára, len teda nemusí do anestézy. Nemusí podstúpiť chirurgický zákrok, ale jednoducho zje tabletku a pod dohľadom lekára v podstate je tento zákrok vykonaný bez nejakého zásahu do integrity ženy.
Toto u nás blokujú presne ľudia okolo pani Záborskej a nútia tak naše ženy trpieť a zbytočne viac ohrozujú ich zdravie. Aj keď chirurgická interrupcia v anestéze je jedným z najbezpečnejších zákrokov, svoje riziká, samozrejme, má. Oveľa menšie riziká má medikamentózna forma. Čiže konajú v rozpore s poznatkami vedy len pre svoje náboženské presvedčenie, že robia dobre, ale nerobia.
Prečo si neberieme príklad z ostatných krajín aj v otázkach väčšej slobody žien, ale len v obmedzeniach? A ešte aj menujete krajiny, kde momentálne prebieha proces, aby mali ženy viac slobody a menujete to ako príklad toho, prečo my máme ísť opačný smerom. Prečo? Prečo iba v tých reštrikciách sa toho držíte.
Chcem sa spýtať, že tí lekári, ktorí podpísali ten váš list, či vlastne vedia, čo podpísali, aké obrovské množstvo informácií bude musieť každý lekár, ktorý bude teda so ženou hovoriť o interrupcii, alebo ich kolegovia vytláčať, vysvetľovať, odovzdávať ženám cez rôzne - na aké príspevky má nárok, aké informácie, kde jej pomôžu. Naozaj množstvo informácií, každej jednej to treba vytlačiť a podať, podľa tohto zákona, do ruky, tak ja neviem, že ako bude stíhať náš vyťažený zdravotnícky personál iné pacientky. No a skúsili sme tomu nájsť riešenie, aby to bolo trošku inak. A či vedia títo lekári, či, že ich kolegovia alebo samotných tých 18 gynekológov, ktorých to podpísalo, že budú kontrolovaní navyše priamo ministerstvom zdravotníctva pod bohvieakým politickým vedením, lebo nebudeme tu večne len my. Zatiaľ čo ostatné odbornosti zostávajú pod kontrolou VÚC, úradu pre dohľad, prípadne poisťovní.
Čiže keď je pacient onk..., keď je onkologický pacient, tak stačí kontrola Úradu pre dohľad VÚC-ky, ale keď ide o interrupciu, tak tam treba ministerskú úderku. Tam treba vytvoriť kontrolný orgán, ktorý tam teraz nie je, vyslovene kvôli interrupciám a chodiť buzerovať lekárov, že či teda dodržali každú lehotu.
Kam tým smerujeme? No presne tam, ako to je v Poľsku, aby sa tí lekári báli. Pretože keď urobia chybu, tak im, tak im hrozí 3 až 8 rokov väzenia, že? Tak potom radšej nech čakajú.
Dovolím si vám, ja som sa vám, teda každému klubu aj neklubu, snažila všetkým vám dať zoznam tých pozmeňovákov, ktoré ideme podať, preto aby ste mali prehľad. Skúsim vám pár slov o nich povedať a potom by som ich na konci pričítala.
V pozmeňujúcich návrhoch, ktoré s kolegami podávame, dopĺňame interrupčnú tabletku, samozrejme. Na stole mám trinásť štúdií, ktoré dokazujú, akým spôsobom šetrí zdravie ženy. Však tu asi ani nemusíme, už sme to veľakrát rozoberali. Nemusíme asi veľmi veľa vedieť. Stačí nám vedieť to, že no tak keď niekto nemusí ísť do anestézy a nemusí absolvovať ten, tú chirurgickú interrupciu, kde sa rozťahujú pôrodné cesty ženy, kde sa poškodzujú, tak, a že to vie urobiť len tabletkou bez toho, aby do nej ten lekár vstupoval, tak je to asi pre tú ženu bezpečnejšie, že?
A je to bezpečnejšie nielen pre tú ženu, ale, vážení kolegovia, aj pre tie deti, za ktoré tak bojujete, pretože je dokázané, že pri medikamentóznom, medikamentóznej forme interrupcie v budúcich tehotenstvách neprichádza v takej miere k predčasným pôrodom alebo teda k nechceným potratom. Takže interrupčná tabletka zachraňuje život budúcich detí, pretože tá žena na tú interrupciu pôjde aj tak. Vy si nemyslite, že keď jej dáte nejaké prekážky, nepôjde. Kedysi ženy chodili na interrupciu bez anestézy. Viete si predstaviť tú bolesť? A robili to preto, lebo proste nechceli mať dieťa. Nikto ich neprinúti. Rozdiel je v tom, že či im spôsobíme následky na celý život v nejakej svojej dobrej viere.
Dobre. Budú tu kolegovia, ktorí povedia: "Interrupčnú tabletku ani za svet". Tak mám pre vás inú otázku, dávame pozmeňovák, že ak teda nie je interrupčná, tak sa vás chcem opýtať, že aspoň ženy, ktoré prišli nechcene o ten plod, že samovoľne teda plod odumrel alebo ženy, ktoré sú znásilnené, či by aspoň týmto sme nechceli pomôcť, aby nemuseli ten psychický a fyzický teror podstúpiť. Čiže máme tu aj pozmeňujúci návrh, interrupčnú tabletku alebo medikamentóznu formu interrupcie v prípadoch znásilnenia alebo samovoľného potratu.
Ďalší pozmeňovák hovorí o tom, čo predkladal Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. Na rovinu to hovorím, veľmi sa mi ten návrh páčil. Ja aj Tomáša nechám, aby to potom vysvetlil kompletne, ale v podstate aj vo výsledku znamená, že žena bude mať väčšiu materskú, lebo je vypočítavaná z väčšieho základu pred materskou. Keďže je Progresívne Slovensko v opozícii a my dodržujeme dohody, tak ako koaliční partneri sme nemohli hlasovať za návrh opozície, ale považujem ho za tak dobrý, že som si dovolila s dovolením Tomáša Valáška tento návrh zahrnúť do našich pozmeňujúcich návrhov preto, aby aj vy, kolegovia z koalície, ste mali možnosť za tento dobrý návrh hlasovať. Ja tak určite urobím aj moji kolegovia.
Tiež navrhujeme zmeniť názov "materská dovolenka" na "rodičovskú starostlivosť", lebo už dávno to nie je dovolenka, to asi všetky dámy, čo tu sedia, vedia. A páni, čo tu sedia, vedia, že to už dávno nie je len materská, že je to, samozrejme, veľa pomáhate aj vy a je to aj váš čas. Čiže myslíme si, že by bol vhodnejší názov "rodičovská starostlivosť".
Myslíme si, že návrh poskytnúť núdzové bývanie najviac po dobu troch rokov úplne nereflektuje súčasnú situáciu a že by mal byť poskytovaný pol rok po tom, ako dieťa bude prijaté do školy alebo jasličiek. Do škôlky, školy alebo jasličiek. To, samozrejme, všetci viete, že my máme nedostatok miest a nemôžeme s trojročným deckom tú ženu vyhodiť na ulicu, kým jej nevieme garantovať miesto v škôlke, v jasliach, aby ona mohla ísť do práce a aby sa mohla postarať o svoje dieťa a o bývanie. Čiže navrhujeme, aby to bolo nie do troch rokov, ale pol roka po prijatí toho dieťaťa do jaslí, školy, škôlky.
Navrhujeme ponechať kočíkovné, ten jednorazový príspevok, tak ako je dnes pre tri deti, ale navrhujeme príplatok pri narodení zdravotne ťažko postihnutého dieťatka rozpočítať na dvanásť mesiacov. To preto, aby sa nám nestávalo, že pre ženu, ktorá je naozaj vo veľmi ťažkej sociálnej situácii, to bude motivácia porodiť dieťa a nechať ho niekde v nejakom hniezde záchrany alebo v nejakom domove a zoberie si, samozrejme, peniaze. Nehovorím a nechcem povedať, určite to budete na mňa vyťahovať, vážení predkladatelia, nechcem povedať, že takéto sú všetky ženy, ale netvárme sa, že my nemáme skupiny sociálne vylúčených spoločenstiev, kde naozaj 3 170 eur stojí za to, že si chvíľku tá žena vydrží, odrodí a potom, bohužiaľ, zdravotne ťažko postihnuté dieťa nechá na pleciach štátu, ktoré teda asi všetci vieme, že nemá úplne kvalitné podmienky.
Meníme péenku pri tom utajenom tehotenstve na 24. týždeň, to je koniec šiesteho mesiaca. Na rovinu hovoríme, dovtedy žena vie nejakým spôsobom kamuflovať to tehotenstvo, pokiaľ chce a ide o to, aby sme zbytočne nedávali peniaze zo štátneho rozpočtu, pokiaľ to nie je nutné, ale ten návrh ako-taký viete dobre, že je, mne nie je proti srsti a že toto považujem za rozumné. Takisto, samozrejme, čakacia lehota, nastavujeme to tak, aby zostala 48 hodín. Ak sa niekomu nepáči, máme iné varianty. Skrátenie na 24 hodín, skrátenie na hodinu alebo úplné zrušenie. Vyberte si. Každý z tejto palety, kto chce pomáhať ženám, si nájde svoj pozmeňujúci návrh. Jedine, že by nechcel.
Miesto odovzdania každej pacientke tú dokumentáciu, čo som hovorila, navrhujeme, aby lekár vystavil tieto informácie na viditeľnom mieste v čakárni a v ambulancii a aby o tom pacientku informoval. A tiež navrhujeme, aby keď tam budú tie letáky cirkví a náboženských spoločností, tak vyslovene navrhujeme, aby nemohol ten text obsahovať nič navyše, hej. Že teda iba to, čo ministerstvo uvedie na svojom webe.
Rušíme mimoriadnu kontrolu ministerstvom zdravotníctva, udávame tú povinnosť ministerstva zdravotníctva zverejniť na webovej stránke, kde presne sa interrupcie vykonávajú, pretože to je zákrok, na ktoré naše ženy majú legálny nárok a nemôžeme ich nechať cestovať hore-dole po celom Slovensku. Viete, že v Prešovskom kraji z jedenástich zariadení, osem, myslím, interrupciu nerobia. Kým žena príde na to, kde to teda robia, tak, samozrejme, termín nestihne.
Zdôrazňujeme, že výhrada vo svedomí sa týka jednotlivca a nie zariadenia alebo oddelenia ako celku. A takisto povinné odborné školenia cez ministerstvo zdravotníctva vyhadzujeme. Toto je povinnosť odborných organizácií, komôr a určite nie politická otázka, ale odborná otázka. Vyhadzujeme zrušenia vyhlášok, pri ktorých, ktoré hovoria o tom napríklad, pri akých kontraindikáciách sa môžu a nemôžu spraviť interrupcie. Vypúšťame podradenie záujmu matky pod plod. Čiže navrhovatelia v podstate predradili záujem plodu pred záujem matky. Tak toto vypúšťame.
Dávame tam, dávame tam návrh, ktorý navrhla sama pani predkladateľka Záborská, že ak sa v dôsledku povinnej čakacej lehoty premešká ten dvanásty týždeň, tak sa o túto dobu alikvotne predĺži možnosť, do kedy je možné ukončiť tehotenstvo. Čiže maximálne o tri dni, ale keď teda dôvodom bude, že nemôže ísť na interrupciu, čakacia lehota, tak sa to alikvotne predlžuje.
Meníme zákon o umelom prerušení tehotenstva tak, aby žena mohla mať, mohla rozhodovať od pätnástich rokov, ale rodič má byť informovaný, čiže už nebude potrebovať súhlas rodiča. Teraz je to od šestnástich. My si myslíme, že keď je od pätnástich právne zodpovedná, tak vie aj rozhodnúť, či chce byť v pätnástich matkou.
Vypúšťame všetky tie paragrafy o reklame, o druhej správe, pretože to je už dnes možné, aj sa to bežne robí, samozrejme. A vypúšťame celý článok 11, ktorý sa vlastne týka dotácií, špeciálnych dotácií pre organizácie. Myslíme si, že teda blízke pani Záborskej a jej názorom, pretože si myslíme, že všetky organizácie pomáhajúce všetkým ľuďom by mali mať rovnaké, rovnaký spôsob a možnosti.
A navrhujeme dať registračný poplatok viacdetným rodinám nižší o 90 % pri registrácii auta.
Vypúšťame článok 10. To je to rozšírenie povinných informácií, kde bude žena musieť poskytovať info o svojej rodinnej situácii, spôsobe antikoncepcie a ďalších intímnych detailoch. Úplne, ako som hovorila, rušíme čakaciu dobu. A áno, vyhadzujeme premenovanie prerušenia na ukončenie tehotenstva. Toto nám teda naozaj nezdá ako pomoc ženám.
Toľko k našim pozmeňujúcim návrhom. Vidíte sami, že sme si dali záležať, že sú to veci, ktoré ženám skutočne pomáhajú. Pokiaľ by boli prijaté všetky tieto pozmeňujúce návrhy, tak dokonca by to naozaj mohol byť zákon, ktorý pomáha ženám. Škoda, že sme nestihli tú flexibilnú materskú, že, Peťo? To bude nabudúce samostatne. Prepáč, flexibilný rodičák. To bude samostatne, lebo je to tak veľký a komplikovaný zákon, že my nepodávame len veci len naoko, ale naozaj prepracované. Takže tuto môj kolega, odborník na túto oblasť, mi povedal, že to nemáme dosť dobre spracované a že to urobíme v budúcnosti. Napriek tomu som si istá, že po prijatí týchto pozmeňujúcich návrhov môže byť parlament hrdý, že teda nejakým spôsobom pomohol ženám a najmä že tam vypustil všetky veci, ktoré ženám ubližujú.
Prosím vás teda o podporu pozmeňovacích návrhov, ktoré idem teraz prečítať. Ja len, že stopujte čas, ideme čítať.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
V článku VI sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
"4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
"§ 5a
Umelé ukončenie tehotenstva sa vykonáva podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy, a to chirurgicky alebo medikamentózne."."
Nasledujúce body v čl. VI sa primerane prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2022.
Budem ti to podávať, dobre? Aby som tu nemala chaos. Daj to do poradia.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
Návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám sa mení takto:
1. V čl. II, 10. bod znie:
"10. V § 4 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
"a) 829,86 eura na prvé až štvrté dieťa, ktoré sa narodilo živé,
b) 151,37 eura, ak ide o piate a ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo živé."."
2. V čl. II sa vypúšťa 11. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
1. V čl. IV sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 54 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 7 (6 až 9, pozn. red.), ktoré znejú:
"(6) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorej vznikol nárok na materské počas obdobia, kedy sa jej vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu,53a) sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce materské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu,53) pokiaľ je takto určená výška materského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.
(7) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky tehotenského zamestnankyne, ktorej vznikol nárok na tehotenské počas obdobia, kedy sa jej vypláca materské, rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu,53a) sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce tehotenské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu,53a) pokiaľ je takto určená výška tehotenského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.
(8) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej vznikol nárok na materské počas obdobia, kedy sa jej vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu,53a) sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce materské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu,53a) pokiaľ je takto určená výška materského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.
(9.) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky tehotenského samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej vznikol nárok na tehotenské počas obdobia, kedy sa jej vypláca materské, rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu,53a) sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce tehotenské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu,53a) pokiaľ je takto určená výška tehotenského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona."
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu53a znie:
"53a) Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Nasledujúce body v článku IV sa primerane preznačia.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2022, čo sa premietne do čl. XIII upravujúceho účinnosť.
2. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
Čl. IV
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona Č. 274/2007 Z. z., zákona Č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č.185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákon č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z. a zákona č. 283/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "V prípade vzniku nároku na materské počas obdobia, kedy sa policajtke alebo profesionálnej vojačke vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu43) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu22) sa čistý denný služobný plat policajtky a čistý denný služobný plat profesionálnej vojačky určí z naposledy priznaného služobného platu policajtky alebo z naposledy priznaného služobného platu profesionálnej vojačky, pokiaľ je takto určená výška materského vyššia, než je výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona."
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
"22) Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2022, čo sa premietne do čl. XIII upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne aj do čl. XIII upravujúceho účinnosť.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665
1. V čl. IV sa za úvodnú vetu vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
"1. V celom texte zákona sa slová "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare."
Nasledujúce body v čl. IV sa primerane preznačia.
2. V čl. IV, 4. bode, § 293fr sa doterajší text označuje ako odsek 1, za ktorý sa vkladá odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. májom 2022 používa pojem "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "rodičovská dovolenka" v príslušnom gramatickom tvare."
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
Návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I. v 4. bode § 29 ods. 5 sa slová "po dobu 3 rokov odo dňa pôrodu, ak sa matka osobne stará o dieťa" nahrádzajú slovami "do 6 mesiacov odo dňa nástupu dieťaťa do materskej školy alebo do základnej školy, ak sa matka do nástupu dieťaťa do materskej školy alebo do základnej školy osobne o dieťa starala".
2. V čl. II, 18. bode, § 9 ods. 1 písm. b) znie:
"b) príspevok na viac súčasne narodených detí najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o jeho priznanie a preukázala splnenie podmienok nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí,".
3. V čl. II 18. bode § 9 sa ods. 1 dopĺňa písm. c), ktorý znie:
"c) príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa po častiach počas 12 mesiacov, pričom za 1. mesiac sa vyplatí suma 266,14 eur a za druhý až 12 mesiac suma 264 eur; prvá časť príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa sa vyplatí najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o jeho priznanie a preukázala splnenie podmienok nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a ostatné časti príspevku sa za daný mesiac vyplatia najneskôr do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca."
4. V čl. IV v prvom bode § 34 ods. 7 sa slová "21. týždňa" nahrádzajú slovami "24. týždňa".
5. V čl. V sa vypúšťa druhý bod.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
6. V čl. V, v 3. bode, § 6b ods. 6 sa slová "odovzdaním informácie v listinnej podobe vyhotovenej občianskym združením, neziskovou organizáciu, nadáciou, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou" nahrádzajú slovami "vystavením listinnej podoby uvedenej informácie na viditeľnom mieste v priestoroch ambulancie lekára a súvisiacich priestoroch určených na čakanie pacientov na vyšetrenie" a na konci sa pripájajú slová "a neobsahuje iné informácie ako informácie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 6c ods. 12 písm. a)".
7. V čl. V, v 3. bode, § 6b sa vypúšťa ods. 8. Vypustenie ods. 8 sa premietne aj do znenia úvodnej vety v treťom bode.
8. V čl. V, v 5. bode § 6c sa ods. 2 dopĺňa písm. g), ktorý znie:
"g) zoznam zdravotníckych zariadení vykonávajúcich umelé ukončenie tehotenstva v členení podľa samosprávnych krajov".
9. V čl. V sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:
"6. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová "zdravotníckeho pracovníka, ktorý má" nahrádzajú slovami "všetkých zdravotníckych pracovníkov zamestnaných u tohto poskytovateľa, ktorí majú".
Následné body v čl. V sa primerane preznačia. Preznačenie bodov sa primerane premietne aj do čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
10. V čl. V, v 6. bode, § 45 sa vypúšťa ods. 3.
Vypustenie odseku 3 sa premietne do úvodnej vety 6. bodu aj do informáciu o preznačení odsekov platného znenia, kde sa slová "4 až 6" nahradia slovami "3 až 5".
11. V čl. VI sa vypúšťa 7. bod.
Vypustenie 7. bodu sa premietne aj do čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
12. V čl. VI, v 1. bode, § 1 odsek 2 znie:
"(2.) Tento zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie."
13. V čl. VI sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
"2. V § 4 sa na konci pripája táto veta: "Ak bol 12. týždeň tehotenstva ukončený počas plynutia lehoty podľa osobitného predpisu,1) po uplynutí ktorej možno žene umelo ukončiť tehotenstvo, tehotenstvo sa ukončí po uplynutí lehoty podľa osobitného predpisu,1) na základe písomnej žiadosti v dodatočnej lehote v trvaní počtu hodín, ktoré uplynuli od odoslania hlásenia do dovŕšenia 12. týždňa tehotenstva, ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody; ustanovenie 1. vety sa v tomto prípade nepoužije."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) § 6b ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
14. V čl. VI sa 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
"4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
"§ 5a
Umelé ukončenie tehotenstva sa vykonáva podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy, a to chirurgicky alebo medikamentózne; medikamentózne sa umelé ukončenie tehotenstva vykonáva, ak ide o znásilnenie preukázané potvrdením o prijatí trestného oznámenia alebo ak ide o odumretie plodu."
Následné body v čl. VI sa primerane prečíslujú.
15. V čl. VI sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
"4. V § 6 ods. 1 a 2 sa slovo "šestnásť" nahrádza slovom "pätnásť"."
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
16. Čl. VII a IX sa vypúšťajú.
Nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne aj do čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
17. Čl. VIII sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne aj do čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
18. Čl. IX sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne aj do čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
19. V čl. XII sa slovo „70 %“ nahrádza slovom „90 %“.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
Čl. X sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane predznačia, čo sa premietne do čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
1. V čl. 5, v 2. bode, v § 6b ods. 3 sa slová „najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania“ nahrádzajú slovami „bezprostredne po odoslaní“.
2. V čl. 5, v 3. bode, § 6b ods. 8 sa za slovami „až 5“ vypúšťa čiarka a slová „vrátane kontroly dodržiavania lehoty podľa odseku 3“.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
V čl. 2 sa vypúšťa 10. a 11. bod.
Nasledujúce body v čl. 2 sa primerane predznačia.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
V čl. 5, 2. bode, § 6b odsek 3 sa číslovka „96“ nahrádza číslovkou „24“.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
V čl. 5, v 2. bode, § 6b ods. 3 sa slová „lehoty 96 hodín“ nahrádzajú slovami „1 hodiny“.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
1. V čl. V sa 1. bod vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane predznačia.
2. V čl. V, v 2. bode, v § 6b ods. 3 sa slovo „ukončenie“ nahrádza slovo „prerušenie“ a slovo „ukončenia“ (2x) sa nahrádza slovom „prerušenia“ (2x).
3. V čl. V, v 3. bode, § 6b ods. 5, 7 a 8 sa slovo „ukončení“ (3x), nahrádza slovom „prerušení“ (3x).
4. V čl. V, v 6. bode, § 45 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „ukončení“ nahrádza slovom „prerušení“. Peťko, vypneš mi telefón? Prepáč. Ospravedlňujem sa, ono to pípa aj keď je vypnuté zvonenie. Takže ešte raz.
4. V čl. V, v 6. bode, v § 45 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „ukončení“ nahrádza slovom „prerušení“, v písm. b) a v ods. 3 sa slovo „ukončenie“ nahrádza slovom „prerušenie“.
5. V čl. VI, v 1. bode, v § 1 sa vypúšťa odsek 1.
Vzhľadom na vypustenie odseku 1 sa označenie odseku 2 zrušuje.
6. V čl. VI, v 1. bode, v § 1 ods. 2 sa slovo „ukončenia“ nahrádza slovom „prerušenia“.
7. V čl. VI sa bod 2 vypúšťa.
Nasledujúce body sa primerane predznačia.
8. V čl. VI, v 3. bode (§ 5) sa slovo „ukončenie“ nahrádza slovom „prerušenie“.
9. V čl. VI, v 4. bode, § 6a sa slovo „ukončenie“ nahrádza slovom „prerušenie“.
10. V čl. VI sa 6. bod vypúšťa.
Nasledujúci bod sa primerane predznačí.
11. V čl. VI, v 7. bode sa slovo „ukončenie“ nahrádza slovom „prerušenie“.
12. V čl. VII, § 7b sa slovo „ukončenia“ (3x) nahrádza slovom „prerušenia“ (3x).
13. V čl. VIII (§ 3 ods. 11) sa slovo „ukončiť“ nahrádza slovom „prerušiť“.
14. V čl. IX, v prílohe č. 4 sa slovo „ukončenia“ (2x) nahrádza slovom „prerušenia“ (2x).
15. V čl. X, v prílohe č. 3 v časti 5 písm. a) sa slovo „ukončenia“ (2x) nahrádza slovom „prerušenia“ (2x).
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
1. V čl. V sa 1. bod vypúšťa, nasledujúce body sa primerane predznačia.
2. V čl. V, v 2. bode, § 6b ods. 3 sa slovo „ukončenie“ nahrádza slovom „prerušenie“ a slovo „ukončenie“ (2x) sa nahrádza slovom „prerušenie“ (2x).
3. V čl. V, v 3. bode, § 6b ods. 5, 7 a 8 sa slovo „ukončení“ (3x) nahrádza slovom nahrádza slovom „prerušení“ (3x).
4. V čl. V, v 6. bode, § 45 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo „ukončení“ nahrádza slovom „prerušení“, v písm. b) a ods. 3 sa slovo „ukončenie“ nahrádza slovom „prerušenie“.
5. Čl. VI sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane preznačia. Preznačenie článkov sa primerane premietne aj do čl. XIII, ktorý upravuje účinnosť zákona.
6. V čl. VII, § 7b sa slovo „ukončenia“ (3x) nahrádza slovom „prerušenia“ (3x).
7. V čl. VIII (§ 3 ods. 11) sa slovo „ukončiť“ nahrádza slovom „prerušiť“.
8. V čl. IX, v prílohe č. 4 sa slovo „ukončenia“ (2x) nahrádza slovom „prerušenia“ (2x).
9. V čl. X, v prílohe č. 3 v časti 5 písm. a) sa slovo „ukončenia“ (2x) nahrádza slovom „prerušenia“ (2x).
Súčasne vynímam na osobitné hlasovanie bod 5 pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem veľmi pekne aj kolegom za pomoc, Andrejovi Pitoňákovi, nášmu právnikovi, ktorý sa na tom namakal, a ďakujem všetkým kolegom, ktorí tieto návrhy, ktoré podporujú slobodu žien a ženy samotné a ktorí im dokážu veriť, ktorí ich podporia.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->