Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

12
 
9. 11. 2021 18:39:07 - 18:40:32 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán Beluský, možnosť sa nerovná povinnosť alebo povinnosť nerovná sa možnosť si rozmyslieť či chce ísť na interrupciu. Vy nedávate možnosť, vy dávate povinnosť. To je veľký rozdiel. K tomu, že či máme súhlas, my sme nerozširovali ten zákon. Ale vyjadrovali sa v zmysle zákona o pomoci ženám. Každá jedna z tých veci viem to, viem to zdokladovať, aj som to zdôvodňovala.
Pani Záborská, zneužívame propagandu, že. Celá rodina mladej Izabely zneužíva propagandu, robí to zámerne, aby vám prekazili vaše úmysly. Strašné s nimi. Ja by som len povedala k tomu, že Izabela na toto písala svojej rodine, že vracala, že mala teplotu, že to hovorila opakovane zdravotnému personálu, že ich volala, že žiadala interrupciu a povedali jej, nemôžeme nič robiť kým plodu bije srdce. No tak neviem teda, že či toto je, že nevedia sa postarať alebo skôr majú obavu urobiť niečo.
A pán Mizík to je tak, no vy viete, to je tá kultúra tej debaty po ktorej pýtate, po ktorej sa tak pýtate, vy večne mi presne, to vy ste presne a vrahyňa a zlo a bohyňa potratov a neviem čo. Viete, ja si napríklad tiež myslím, že ste
===== to vy ste presne a vrahyňa a zlo a bohyňa potratov a neviem čo. Viete, ja si napríklad tiež myslím, že ste debil a nehovorím vám to, lebo sa to nehodí. Tak aj vy si nechajte tieto debilné komentáre. Ďakujem.
9. 11. 2021 18:39:07 - 18:40:32 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán Beluský, možnosť sa nerovná povinnosť alebo povinnosť nerovná sa možnosť si rozmyslieť či chce ísť na interrupciu. Vy nedávate možnosť, vy dávate povinnosť. To je veľký rozdiel. K tomu, že či máme súhlas, my sme nerozširovali ten zákon. Ale vyjadrovali sa v zmysle zákona o pomoci ženám. Každá jedna z tých veci viem to, viem to zdokladovať, aj som to zdôvodňovala.
Pani Záborská, zneužívame propagandu, že. Celá rodina mladej Izabely zneužíva propagandu, robí to zámerne, aby vám prekazili vaše úmysly. Strašné s nimi. Ja by som len povedala k tomu, že Izabela na toto písala svojej rodine, že vracala, že mala teplotu, že to hovorila opakovane zdravotnému personálu, že ich volala, že žiadala interrupciu a povedali jej, nemôžeme nič robiť kým plodu bije srdce. No tak neviem teda, že či toto je, že nevedia sa postarať alebo skôr majú obavu urobiť niečo.
A pán Mizík to je tak, no vy viete, to je tá kultúra tej debaty po ktorej pýtate, po ktorej sa tak pýtate, vy večne mi presne, to vy ste presne a vrahyňa a zlo a bohyňa potratov a neviem čo. Viete, ja si napríklad tiež myslím, že ste
===== to vy ste presne a vrahyňa a zlo a bohyňa potratov a neviem čo. Viete, ja si napríklad tiež myslím, že ste debil a nehovorím vám to, lebo sa to nehodí. Tak aj vy si nechajte tieto debilné komentáre. Ďakujem.
9. 11. 2021 18:39:07 - 18:40:32 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán Beluský, možnosť sa nerovná povinnosť alebo povinnosť nerovná sa možnosť si rozmyslieť či chce ísť na interrupciu. Vy nedávate možnosť, vy dávate povinnosť. To je veľký rozdiel. K tomu, že či máme súhlas, my sme nerozširovali ten zákon. Ale vyjadrovali sa v zmysle zákona o pomoci ženám. Každá jedna z tých veci viem to, viem to zdokladovať, aj som to zdôvodňovala.
Pani Záborská, zneužívame propagandu, že. Celá rodina mladej Izabely zneužíva propagandu, robí to zámerne, aby vám prekazili vaše úmysly. Strašné s nimi. Ja by som len povedala k tomu, že Izabela na toto písala svojej rodine, že vracala, že mala teplotu, že to hovorila opakovane zdravotnému personálu, že ich volala, že žiadala interrupciu a povedali jej, nemôžeme nič robiť kým plodu bije srdce. No tak neviem teda, že či toto je, že nevedia sa postarať alebo skôr majú obavu urobiť niečo.
A pán Mizík to je tak, no vy viete, to je tá kultúra tej debaty po ktorej pýtate, po ktorej sa tak pýtate, vy večne mi presne, to vy ste presne a vrahyňa a zlo a bohyňa potratov a neviem čo. Viete, ja si napríklad tiež myslím, že ste
===== to vy ste presne a vrahyňa a zlo a bohyňa potratov a neviem čo. Viete, ja si napríklad tiež myslím, že ste debil a nehovorím vám to, lebo sa to nehodí. Tak aj vy si nechajte tieto debilné komentáre. Ďakujem.
9. 11. 2021 18:39:07 - 18:40:32 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán Beluský, možnosť sa nerovná povinnosť alebo povinnosť nerovná sa možnosť si rozmyslieť či chce ísť na interrupciu. Vy nedávate možnosť, vy dávate povinnosť. To je veľký rozdiel. K tomu, že či máme súhlas, my sme nerozširovali ten zákon. Ale vyjadrovali sa v zmysle zákona o pomoci ženám. Každá jedna z tých veci viem to, viem to zdokladovať, aj som to zdôvodňovala.
Pani Záborská, zneužívame propagandu, že. Celá rodina mladej Izabely zneužíva propagandu, robí to zámerne, aby vám prekazili vaše úmysly. Strašné s nimi. Ja by som len povedala k tomu, že Izabela na toto písala svojej rodine, že vracala, že mala teplotu, že to hovorila opakovane zdravotnému personálu, že ich volala, že žiadala interrupciu a povedali jej, nemôžeme nič robiť kým plodu bije srdce. No tak neviem teda, že či toto je, že nevedia sa postarať alebo skôr majú obavu urobiť niečo.
A pán Mizík to je tak, no vy viete, to je tá kultúra tej debaty po ktorej pýtate, po ktorej sa tak pýtate, vy večne mi presne, to vy ste presne a vrahyňa a zlo a bohyňa potratov a neviem čo. Viete, ja si napríklad tiež myslím, že ste
===== to vy ste presne a vrahyňa a zlo a bohyňa potratov a neviem čo. Viete, ja si napríklad tiež myslím, že ste debil a nehovorím vám to, lebo sa to nehodí. Tak aj vy si nechajte tieto debilné komentáre. Ďakujem.
9. 11. 2021 18:22:30 - 18:33:54 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Dovolím si rovno, koľkáteho je dnes, Peťo? 9., výborne, aby som niečo nepustila skôr ako teda by to chceli autori. Dostala som tlačovú správu od pani Mesochoritisovej, kde reagujú na pani, na pozmeňujúci návrh, ktorý pani Záborská predniesla a rada by som ho prečítala, lebo si myslím, že teda to stojí za to, aby ste to počuli. Čiže pozmeňujúci návrh Záborskej, povinné čakacie doby by platili pre ženy aj v prípade ohrozenia života, tlačová správa 9. 11. Poslankyňa Anna Záborská s podporou ďalších poslancov a poslankýň predložila do parlamentu päť pozmeňujúcich návrhov k svojmu pôvodnému návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, hoci avizovali, že zmiernia prekážky v prístupe k interrupciám, opak je pravdou.
Jednou zo zmien je aj skrátenie 96-hodinovej povinnej čakacej doby na 72, zo 4 dni na 3, čo však nemožno považovať za dostatočné zmiernenie. Faktom ale ostáva, že akékoľvek čakacie doby ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien, vážne spochybňujú ich rozhodovacie schopnosti a mali by byť z našej legislatívy úplne odstránené. Okrem toho predkladateľka svojím návrhom zásadne pritvrdila. Čakacia lehota by sa totiž podľa tohto návrhu mala vzťahovať na úplne všetky interrupcie, teda aj na tie, ktorých vykonanie by bolo potrebné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života, alebo zdravia žien. Tak teda som si to tričko obliekla asi naozaj vhodne, pani Záborská.
Ako vysvetľuje Adriana Mesochoritisová, z možnosti voľby a iniciatívy, nebudeme ticho. Hoci v odôvodnení pozmeňovacieho návrhu sa uvádza, že cieľom zmeny je, aby sa čakacia doba vzťahovala výlučne na interrupcie vykonávané na žiadosť ženy, navrhovaný text právnej úpravy už jednoznačne odkazuje na všetky interrupcie, teda aj na interrupcie zo zdravotných dôvodov, vrátane situácií, keď je ohrozený život, alebo zdravie ženy. Úprava navrhovaná v pozmeňovacom návrhu je teda ešte reštriktívnejšia ako pôvodný návrh, v ktorom poslankyňa Záborská vyňala z čakacej lehoty prípady bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života žien. Došlo k tomu tak, že pani poslankyňa opomenula urobiť v pozmeňovacom návrhu jednu kľúčovú úpravu a zmeniť obsah k odkazu 6c, ktorý v jej pôvodnom návrhu odkazuje na celý zákon o umelom prerušení tehotenstva č. 73/1986. Toľko k tomu, že je to sociálny zákon o pomoci ženám, ktorý teda mení zákon o umelom prerušení tehotenstva, že? To všetky sociálne zákony sa takýmto spôsobom správajú.
Medzi ďalšie zmeny patrí pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zmierniť
===== 73/1986, toľko k tomu, že je to sociálny zákon o pomoci ženám, ktorý teda mení zákon o umelom prerušení tehotenstva, že? To všetky sociálne zákony väčšinou sa vy, takýmto spôsobom správajú.
Medzi ďalšie zmeny patrí pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zmierniť pôvodným návrhom avizovaný zákaz reklamy na umele prerušenie tehotenstva, teda fakticky zákaz informovania o tomto zákroku. Z pôvodného novelou navrhovaného zákazu na potrebu alebo dostupnosť umelého prerušenia tehotenstva by sa na základe pozmeňujúceho návrhu malo vyňať plnenie povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré im vyplýva z osobitných predpisov. Medzi tieto povinnosti patrí napríklad povinnosť poskytovateľov informovať na svojich webových sídlach o možnosti ošetrenia, dostupnosti, kvalite, bezpečnosti a cenách poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Podľa Janky Debrecéniovej zo združia Občan, demokracia a zodpovednosť, je návrh tejto úpravy absurdný a vnútorne si odporuje. Navrhovaná novela v spojení s pozmeňovacím návrhom na jednej strane hovorí o zákaze informovania o dostupnosti informácií, prepáčte, o dostupnosti interrupcií, ale na druhej strane dodáva, že sa to nevzťahuje napríklad na povinnosť poskytovateľov informovať o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, teda aj interrupcií. Takýto prístup priamo odporuje nielen zákonu o tvorbe právnych predpisov, podľa ktorého si prijímame právne predpisy nesmú vzájomne protirečiť, ale do vzťahov súvisiacich s realizáciou práve na interrupciu by vnášali aj obrovskú právnu neistotu. Ženy by sa tak fakticky nemali ako dostať ani k základným informáciám o tom, či sa v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach interrupcie vykonávajú a za akých podmienok.
Zuzana Maďarová z organizácie Aspekt dodáva, že k návrhu novely, ktorá sa vydáva za pomoc ženám bolo do Národnej rady predložených spolu 19, spolu 23 pozmeňujú, prepáčte, 19 pozmeňujúcich návrhov. Keďže o každom pozmeňovacom návrhu sa rozhoduje samostatne a tieto návrhy, podobne ako aj samotná novela, sú neprehľadné a komplikované, poslanci a poslankyne Národnej rady nebudú do poslednej chvíle vedieť, čo a s akým výsledkom vlastne prijímajú. Aj v tejto súvislosti vyzývame poslancov a poslankyne Národnej rady, aby nehazardovali so zdravím a životmi žien a aby novelu ako celok odmietli. Možnosť voľby, Aspekt, Povstanie pokračuje, Občan, demokracia a zodpovednosť. A poslala mi to ešte raz zopokujem, Adriana Mesochoritisová, aby som si nebrala zásluhy, lebo si myslím, že tieto dámy robia úžasnú prácu takto rýchlo a ani na to nestávajú dotácie pani Záborská, lebo tie ste im zobrali vy.
No a teda k tomu čo tu bolo povedané v rozprave by som chcela pár slov. Ale potom by som prečítala ten pozmeňujúci návrh, ktorý žiadal pán Blanár, lebo teda pre istotu, aby to, aby bolo všetko v poriadku.
Začnem k pani Sulanovej, začneme jednoduchou matematikou, lebo ja už som si zvykla na vašu stranu, že možnože to bude fungovať. Počúvajte ma, teraz je to tak, že 12 týždňov má žena čas kedy môže ísť na interrupciu, áno, to znamená 12 krát 7, dvanásť týždňov krát sedem dní každý týždeň, to je spolu 84 dní, áno. Čiže žena v normálnom, bez obmedzení v svete má 84 dní. No lenže u nás bolo, bohužiaľ, uzákonené, že dva dni z tých 84 žena nesmie ísť na interrupciu. Jedno ako to budete volať, že či má robiť drepy, alebo rozmýšľať, ale dva dni nesmie. To znamená, 84 sa skrátilo na 82. Čo sa deje teraz, pani Záborská predložila novelu, kde najprv chcela o 4 dní a teraz na 3, o 3 skrátiť tú lehotu 84 dní. Čiže, ak začne platiť zákon zajtra, tak včera mali ženy na interrupciu mohli ísť 82 dní a zajtra budú môcť 81. Prosím vás pekne, 81 pani Sulanová je podľa vás menej alebo viac ako 82. Lebo keď menej, tak potom berete tej žene čas. Ja už vám to fakt lepšie vysvetliť neviem.
No pár vecí tu bolo povedaných. Najdôležitejšie čo sa tu opakuje, že chcete pomôcť tým, ktoré chcú rozmýšľať. A to komu idete rozprávať, prosím vás pekne. Aké pomôcť tým, ktoré chcú, však tie ktoré chcú rozmýšľať, však tie vás nepotrebujú, však ony chcú rozmýšľať, čiže budú, hej, však na to nepotrebujú vás. Vy nechcete po, také čo chce rozmýšľať nepotrebuje váš zákon. Tá má dvanásť týždňov bez problémov bez problémov. Veď jej nedávate viac. Nie, nie, nie vy chcete tento zákon použiť na tie, ktoré nechcú robiť to čo vy si predstavujete. Povedzte pravdu. Nie ktoré chcú, vy chcete tento zákon našiť na ženy, ktoré nechcú, ktoré sa rozhodli, že idú na interrupcie a vám sa to nepáči. A bum, povinnosť, čakačka, nech sa páči. Zákaz informácií. ďalšie, aby sa nedozvedela kde robia interrupcie a musela chodiť niekde po Prešovskom kraji a hľadať z tých 11 zariadení tie chúďatká dve kde to robia, lebo však možno sa im minú peniaze a čas a nestihne to. Výborne to robíte. Vy chcete pomáhať, no to určite.
Ešte by som chcel oceniť pána poslanca Kremského, ktorý mi hovoril, že on sa teda k tomu nevyjadruje. To veľmi oceňuje túto pokoru chlapa, ale teda hlasovať za ten zákon vedel. Nevyjadruje sa, ale hlasovať a podporiť to vie. To je, to je fakt úžasné.
A čo sa týka tých urážok, to už asi nechcem ani opakovať, čo všetko tu zaznelo. Chcela by som všetkým povedať, že keď teda urážate nás, tých zlých liberálov, tak si uvedomte, že urážate 93 % spoločnosti, pretože ten istý názor čo máme my, má podľa prieskumu 93,1 % celej spoločnosti. Pán Ševčík, môžte kývkať koľko, to je to isté aj s tou matikou 82, 81, tam je to na stole, zoberte si to, ja vám to aj pošlem, aj som to aj zverejnila. Dokonca ani voliči OĽANO to nechcú. 13 % vašich to chce.
Takže náš štvete. Opakujem, štvete ešte aj svojich vlastných, vlastných voličov. No ak k tým rečiam tipu ako sme si vymysleli práva, no jasné. Preto nám píšu medzinárodné organizácie, lebo Cigániková si vymyslela právo žien, hej, že aké neexistuje. To všetci teraz akože píšu preto, lebo ja som si to vymyslela.
Reči tipu, ženy malo právo neotehotnieť. Počúvajte, je to pán Čepček, ja by som vám za to jedno s tými papiermi dokázala jednu po tej hlave dať. Ženy mali právo neotehotnieť a tí chlapi tým akože čo? Sa tam objavili náhodou, sa tam vyskytli, budeme sa niekedy o tom baviť. Akože to má byť že čo že, že akože náhodou, čo náhodou, možno aj úmyselne si baba teda povie, že tento chalan sa mi páči a teda uletí s ním a teraz trest má byť decko, to vážne. A ten chlap si pôjde od dům dál. Nie každý sa tak stará o deti jak tuto pán predseda parlamentu. Ale mnohí, tie deti opúšťajú. Tak poďme sa baviť o tých chlapoch čo deti opúšťajú. Toto ma úplne inač najviac vytočilo, že keď sa ženy rozhodnú otehotnieť, tak tu na príkaz Čepčeka budú rodiť. A idem čítať ten pozmeňovák. Môžte stopnúť čas, teda vlastne už sa stopol.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebopovej, Petra Cmoreja
Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.

1. V čl. IV sa za úvodnú vetu vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
"1. V celom texte zákona sa slová "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare.".
Nasledujúce body v čl. IV sa primerane preznačia.
2. V čl. IV, 4. bode, § 293fr sa doterajší text označuje ako odsek 1, za ktorý sa vkladá odsek 2, ktorý znie:
,,(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. májom 2022 používa pojem "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare.".
Ďakujem, skončila som.

9. 11. 2021 18:22:30 - 18:33:54 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Dovolím si rovno, koľkáteho je dnes, Peťo? 9., výborne, aby som niečo nepustila skôr ako teda by to chceli autori. Dostala som tlačovú správu od pani Mesochoritisovej, kde reagujú na pani, na pozmeňujúci návrh, ktorý pani Záborská predniesla a rada by som ho prečítala, lebo si myslím, že teda to stojí za to, aby ste to počuli. Čiže pozmeňujúci návrh Záborskej, povinné čakacie doby by platili pre ženy aj v prípade ohrozenia života, tlačová správa 9. 11. Poslankyňa Anna Záborská s podporou ďalších poslancov a poslankýň predložila do parlamentu päť pozmeňujúcich návrhov k svojmu pôvodnému návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, hoci avizovali, že zmiernia prekážky v prístupe k interrupciám, opak je pravdou.
Jednou zo zmien je aj skrátenie 96-hodinovej povinnej čakacej doby na 72, zo 4 dni na 3, čo však nemožno považovať za dostatočné zmiernenie. Faktom ale ostáva, že akékoľvek čakacie doby ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien, vážne spochybňujú ich rozhodovacie schopnosti a mali by byť z našej legislatívy úplne odstránené. Okrem toho predkladateľka svojím návrhom zásadne pritvrdila. Čakacia lehota by sa totiž podľa tohto návrhu mala vzťahovať na úplne všetky interrupcie, teda aj na tie, ktorých vykonanie by bolo potrebné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života, alebo zdravia žien. Tak teda som si to tričko obliekla asi naozaj vhodne, pani Záborská.
Ako vysvetľuje Adriana Mesochoritisová, z možnosti voľby a iniciatívy, nebudeme ticho. Hoci v odôvodnení pozmeňovacieho návrhu sa uvádza, že cieľom zmeny je, aby sa čakacia doba vzťahovala výlučne na interrupcie vykonávané na žiadosť ženy, navrhovaný text právnej úpravy už jednoznačne odkazuje na všetky interrupcie, teda aj na interrupcie zo zdravotných dôvodov, vrátane situácií, keď je ohrozený život, alebo zdravie ženy. Úprava navrhovaná v pozmeňovacom návrhu je teda ešte reštriktívnejšia ako pôvodný návrh, v ktorom poslankyňa Záborská vyňala z čakacej lehoty prípady bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života žien. Došlo k tomu tak, že pani poslankyňa opomenula urobiť v pozmeňovacom návrhu jednu kľúčovú úpravu a zmeniť obsah k odkazu 6c, ktorý v jej pôvodnom návrhu odkazuje na celý zákon o umelom prerušení tehotenstva č. 73/1986. Toľko k tomu, že je to sociálny zákon o pomoci ženám, ktorý teda mení zákon o umelom prerušení tehotenstva, že? To všetky sociálne zákony sa takýmto spôsobom správajú.
Medzi ďalšie zmeny patrí pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zmierniť
===== 73/1986, toľko k tomu, že je to sociálny zákon o pomoci ženám, ktorý teda mení zákon o umelom prerušení tehotenstva, že? To všetky sociálne zákony väčšinou sa vy, takýmto spôsobom správajú.
Medzi ďalšie zmeny patrí pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zmierniť pôvodným návrhom avizovaný zákaz reklamy na umele prerušenie tehotenstva, teda fakticky zákaz informovania o tomto zákroku. Z pôvodného novelou navrhovaného zákazu na potrebu alebo dostupnosť umelého prerušenia tehotenstva by sa na základe pozmeňujúceho návrhu malo vyňať plnenie povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré im vyplýva z osobitných predpisov. Medzi tieto povinnosti patrí napríklad povinnosť poskytovateľov informovať na svojich webových sídlach o možnosti ošetrenia, dostupnosti, kvalite, bezpečnosti a cenách poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Podľa Janky Debrecéniovej zo združia Občan, demokracia a zodpovednosť, je návrh tejto úpravy absurdný a vnútorne si odporuje. Navrhovaná novela v spojení s pozmeňovacím návrhom na jednej strane hovorí o zákaze informovania o dostupnosti informácií, prepáčte, o dostupnosti interrupcií, ale na druhej strane dodáva, že sa to nevzťahuje napríklad na povinnosť poskytovateľov informovať o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, teda aj interrupcií. Takýto prístup priamo odporuje nielen zákonu o tvorbe právnych predpisov, podľa ktorého si prijímame právne predpisy nesmú vzájomne protirečiť, ale do vzťahov súvisiacich s realizáciou práve na interrupciu by vnášali aj obrovskú právnu neistotu. Ženy by sa tak fakticky nemali ako dostať ani k základným informáciám o tom, či sa v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach interrupcie vykonávajú a za akých podmienok.
Zuzana Maďarová z organizácie Aspekt dodáva, že k návrhu novely, ktorá sa vydáva za pomoc ženám bolo do Národnej rady predložených spolu 19, spolu 23 pozmeňujú, prepáčte, 19 pozmeňujúcich návrhov. Keďže o každom pozmeňovacom návrhu sa rozhoduje samostatne a tieto návrhy, podobne ako aj samotná novela, sú neprehľadné a komplikované, poslanci a poslankyne Národnej rady nebudú do poslednej chvíle vedieť, čo a s akým výsledkom vlastne prijímajú. Aj v tejto súvislosti vyzývame poslancov a poslankyne Národnej rady, aby nehazardovali so zdravím a životmi žien a aby novelu ako celok odmietli. Možnosť voľby, Aspekt, Povstanie pokračuje, Občan, demokracia a zodpovednosť. A poslala mi to ešte raz zopokujem, Adriana Mesochoritisová, aby som si nebrala zásluhy, lebo si myslím, že tieto dámy robia úžasnú prácu takto rýchlo a ani na to nestávajú dotácie pani Záborská, lebo tie ste im zobrali vy.
No a teda k tomu čo tu bolo povedané v rozprave by som chcela pár slov. Ale potom by som prečítala ten pozmeňujúci návrh, ktorý žiadal pán Blanár, lebo teda pre istotu, aby to, aby bolo všetko v poriadku.
Začnem k pani Sulanovej, začneme jednoduchou matematikou, lebo ja už som si zvykla na vašu stranu, že možnože to bude fungovať. Počúvajte ma, teraz je to tak, že 12 týždňov má žena čas kedy môže ísť na interrupciu, áno, to znamená 12 krát 7, dvanásť týždňov krát sedem dní každý týždeň, to je spolu 84 dní, áno. Čiže žena v normálnom, bez obmedzení v svete má 84 dní. No lenže u nás bolo, bohužiaľ, uzákonené, že dva dni z tých 84 žena nesmie ísť na interrupciu. Jedno ako to budete volať, že či má robiť drepy, alebo rozmýšľať, ale dva dni nesmie. To znamená, 84 sa skrátilo na 82. Čo sa deje teraz, pani Záborská predložila novelu, kde najprv chcela o 4 dní a teraz na 3, o 3 skrátiť tú lehotu 84 dní. Čiže, ak začne platiť zákon zajtra, tak včera mali ženy na interrupciu mohli ísť 82 dní a zajtra budú môcť 81. Prosím vás pekne, 81 pani Sulanová je podľa vás menej alebo viac ako 82. Lebo keď menej, tak potom berete tej žene čas. Ja už vám to fakt lepšie vysvetliť neviem.
No pár vecí tu bolo povedaných. Najdôležitejšie čo sa tu opakuje, že chcete pomôcť tým, ktoré chcú rozmýšľať. A to komu idete rozprávať, prosím vás pekne. Aké pomôcť tým, ktoré chcú, však tie ktoré chcú rozmýšľať, však tie vás nepotrebujú, však ony chcú rozmýšľať, čiže budú, hej, však na to nepotrebujú vás. Vy nechcete po, také čo chce rozmýšľať nepotrebuje váš zákon. Tá má dvanásť týždňov bez problémov bez problémov. Veď jej nedávate viac. Nie, nie, nie vy chcete tento zákon použiť na tie, ktoré nechcú robiť to čo vy si predstavujete. Povedzte pravdu. Nie ktoré chcú, vy chcete tento zákon našiť na ženy, ktoré nechcú, ktoré sa rozhodli, že idú na interrupcie a vám sa to nepáči. A bum, povinnosť, čakačka, nech sa páči. Zákaz informácií. ďalšie, aby sa nedozvedela kde robia interrupcie a musela chodiť niekde po Prešovskom kraji a hľadať z tých 11 zariadení tie chúďatká dve kde to robia, lebo však možno sa im minú peniaze a čas a nestihne to. Výborne to robíte. Vy chcete pomáhať, no to určite.
Ešte by som chcel oceniť pána poslanca Kremského, ktorý mi hovoril, že on sa teda k tomu nevyjadruje. To veľmi oceňuje túto pokoru chlapa, ale teda hlasovať za ten zákon vedel. Nevyjadruje sa, ale hlasovať a podporiť to vie. To je, to je fakt úžasné.
A čo sa týka tých urážok, to už asi nechcem ani opakovať, čo všetko tu zaznelo. Chcela by som všetkým povedať, že keď teda urážate nás, tých zlých liberálov, tak si uvedomte, že urážate 93 % spoločnosti, pretože ten istý názor čo máme my, má podľa prieskumu 93,1 % celej spoločnosti. Pán Ševčík, môžte kývkať koľko, to je to isté aj s tou matikou 82, 81, tam je to na stole, zoberte si to, ja vám to aj pošlem, aj som to aj zverejnila. Dokonca ani voliči OĽANO to nechcú. 13 % vašich to chce.
Takže náš štvete. Opakujem, štvete ešte aj svojich vlastných, vlastných voličov. No ak k tým rečiam tipu ako sme si vymysleli práva, no jasné. Preto nám píšu medzinárodné organizácie, lebo Cigániková si vymyslela právo žien, hej, že aké neexistuje. To všetci teraz akože píšu preto, lebo ja som si to vymyslela.
Reči tipu, ženy malo právo neotehotnieť. Počúvajte, je to pán Čepček, ja by som vám za to jedno s tými papiermi dokázala jednu po tej hlave dať. Ženy mali právo neotehotnieť a tí chlapi tým akože čo? Sa tam objavili náhodou, sa tam vyskytli, budeme sa niekedy o tom baviť. Akože to má byť že čo že, že akože náhodou, čo náhodou, možno aj úmyselne si baba teda povie, že tento chalan sa mi páči a teda uletí s ním a teraz trest má byť decko, to vážne. A ten chlap si pôjde od dům dál. Nie každý sa tak stará o deti jak tuto pán predseda parlamentu. Ale mnohí, tie deti opúšťajú. Tak poďme sa baviť o tých chlapoch čo deti opúšťajú. Toto ma úplne inač najviac vytočilo, že keď sa ženy rozhodnú otehotnieť, tak tu na príkaz Čepčeka budú rodiť. A idem čítať ten pozmeňovák. Môžte stopnúť čas, teda vlastne už sa stopol.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebopovej, Petra Cmoreja
Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.

1. V čl. IV sa za úvodnú vetu vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
"1. V celom texte zákona sa slová "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare.".
Nasledujúce body v čl. IV sa primerane preznačia.
2. V čl. IV, 4. bode, § 293fr sa doterajší text označuje ako odsek 1, za ktorý sa vkladá odsek 2, ktorý znie:
,,(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. májom 2022 používa pojem "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare.".
Ďakujem, skončila som.

9. 11. 2021 18:22:30 - 18:33:54 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Dovolím si rovno, koľkáteho je dnes, Peťo? 9., výborne, aby som niečo nepustila skôr ako teda by to chceli autori. Dostala som tlačovú správu od pani Mesochoritisovej, kde reagujú na pani, na pozmeňujúci návrh, ktorý pani Záborská predniesla a rada by som ho prečítala, lebo si myslím, že teda to stojí za to, aby ste to počuli. Čiže pozmeňujúci návrh Záborskej, povinné čakacie doby by platili pre ženy aj v prípade ohrozenia života, tlačová správa 9. 11. Poslankyňa Anna Záborská s podporou ďalších poslancov a poslankýň predložila do parlamentu päť pozmeňujúcich návrhov k svojmu pôvodnému návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, hoci avizovali, že zmiernia prekážky v prístupe k interrupciám, opak je pravdou.
Jednou zo zmien je aj skrátenie 96-hodinovej povinnej čakacej doby na 72, zo 4 dni na 3, čo však nemožno považovať za dostatočné zmiernenie. Faktom ale ostáva, že akékoľvek čakacie doby ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien, vážne spochybňujú ich rozhodovacie schopnosti a mali by byť z našej legislatívy úplne odstránené. Okrem toho predkladateľka svojím návrhom zásadne pritvrdila. Čakacia lehota by sa totiž podľa tohto návrhu mala vzťahovať na úplne všetky interrupcie, teda aj na tie, ktorých vykonanie by bolo potrebné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života, alebo zdravia žien. Tak teda som si to tričko obliekla asi naozaj vhodne, pani Záborská.
Ako vysvetľuje Adriana Mesochoritisová, z možnosti voľby a iniciatívy, nebudeme ticho. Hoci v odôvodnení pozmeňovacieho návrhu sa uvádza, že cieľom zmeny je, aby sa čakacia doba vzťahovala výlučne na interrupcie vykonávané na žiadosť ženy, navrhovaný text právnej úpravy už jednoznačne odkazuje na všetky interrupcie, teda aj na interrupcie zo zdravotných dôvodov, vrátane situácií, keď je ohrozený život, alebo zdravie ženy. Úprava navrhovaná v pozmeňovacom návrhu je teda ešte reštriktívnejšia ako pôvodný návrh, v ktorom poslankyňa Záborská vyňala z čakacej lehoty prípady bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života žien. Došlo k tomu tak, že pani poslankyňa opomenula urobiť v pozmeňovacom návrhu jednu kľúčovú úpravu a zmeniť obsah k odkazu 6c, ktorý v jej pôvodnom návrhu odkazuje na celý zákon o umelom prerušení tehotenstva č. 73/1986. Toľko k tomu, že je to sociálny zákon o pomoci ženám, ktorý teda mení zákon o umelom prerušení tehotenstva, že? To všetky sociálne zákony sa takýmto spôsobom správajú.
Medzi ďalšie zmeny patrí pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zmierniť
===== 73/1986, toľko k tomu, že je to sociálny zákon o pomoci ženám, ktorý teda mení zákon o umelom prerušení tehotenstva, že? To všetky sociálne zákony väčšinou sa vy, takýmto spôsobom správajú.
Medzi ďalšie zmeny patrí pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zmierniť pôvodným návrhom avizovaný zákaz reklamy na umele prerušenie tehotenstva, teda fakticky zákaz informovania o tomto zákroku. Z pôvodného novelou navrhovaného zákazu na potrebu alebo dostupnosť umelého prerušenia tehotenstva by sa na základe pozmeňujúceho návrhu malo vyňať plnenie povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré im vyplýva z osobitných predpisov. Medzi tieto povinnosti patrí napríklad povinnosť poskytovateľov informovať na svojich webových sídlach o možnosti ošetrenia, dostupnosti, kvalite, bezpečnosti a cenách poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Podľa Janky Debrecéniovej zo združia Občan, demokracia a zodpovednosť, je návrh tejto úpravy absurdný a vnútorne si odporuje. Navrhovaná novela v spojení s pozmeňovacím návrhom na jednej strane hovorí o zákaze informovania o dostupnosti informácií, prepáčte, o dostupnosti interrupcií, ale na druhej strane dodáva, že sa to nevzťahuje napríklad na povinnosť poskytovateľov informovať o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, teda aj interrupcií. Takýto prístup priamo odporuje nielen zákonu o tvorbe právnych predpisov, podľa ktorého si prijímame právne predpisy nesmú vzájomne protirečiť, ale do vzťahov súvisiacich s realizáciou práve na interrupciu by vnášali aj obrovskú právnu neistotu. Ženy by sa tak fakticky nemali ako dostať ani k základným informáciám o tom, či sa v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach interrupcie vykonávajú a za akých podmienok.
Zuzana Maďarová z organizácie Aspekt dodáva, že k návrhu novely, ktorá sa vydáva za pomoc ženám bolo do Národnej rady predložených spolu 19, spolu 23 pozmeňujú, prepáčte, 19 pozmeňujúcich návrhov. Keďže o každom pozmeňovacom návrhu sa rozhoduje samostatne a tieto návrhy, podobne ako aj samotná novela, sú neprehľadné a komplikované, poslanci a poslankyne Národnej rady nebudú do poslednej chvíle vedieť, čo a s akým výsledkom vlastne prijímajú. Aj v tejto súvislosti vyzývame poslancov a poslankyne Národnej rady, aby nehazardovali so zdravím a životmi žien a aby novelu ako celok odmietli. Možnosť voľby, Aspekt, Povstanie pokračuje, Občan, demokracia a zodpovednosť. A poslala mi to ešte raz zopokujem, Adriana Mesochoritisová, aby som si nebrala zásluhy, lebo si myslím, že tieto dámy robia úžasnú prácu takto rýchlo a ani na to nestávajú dotácie pani Záborská, lebo tie ste im zobrali vy.
No a teda k tomu čo tu bolo povedané v rozprave by som chcela pár slov. Ale potom by som prečítala ten pozmeňujúci návrh, ktorý žiadal pán Blanár, lebo teda pre istotu, aby to, aby bolo všetko v poriadku.
Začnem k pani Sulanovej, začneme jednoduchou matematikou, lebo ja už som si zvykla na vašu stranu, že možnože to bude fungovať. Počúvajte ma, teraz je to tak, že 12 týždňov má žena čas kedy môže ísť na interrupciu, áno, to znamená 12 krát 7, dvanásť týždňov krát sedem dní každý týždeň, to je spolu 84 dní, áno. Čiže žena v normálnom, bez obmedzení v svete má 84 dní. No lenže u nás bolo, bohužiaľ, uzákonené, že dva dni z tých 84 žena nesmie ísť na interrupciu. Jedno ako to budete volať, že či má robiť drepy, alebo rozmýšľať, ale dva dni nesmie. To znamená, 84 sa skrátilo na 82. Čo sa deje teraz, pani Záborská predložila novelu, kde najprv chcela o 4 dní a teraz na 3, o 3 skrátiť tú lehotu 84 dní. Čiže, ak začne platiť zákon zajtra, tak včera mali ženy na interrupciu mohli ísť 82 dní a zajtra budú môcť 81. Prosím vás pekne, 81 pani Sulanová je podľa vás menej alebo viac ako 82. Lebo keď menej, tak potom berete tej žene čas. Ja už vám to fakt lepšie vysvetliť neviem.
No pár vecí tu bolo povedaných. Najdôležitejšie čo sa tu opakuje, že chcete pomôcť tým, ktoré chcú rozmýšľať. A to komu idete rozprávať, prosím vás pekne. Aké pomôcť tým, ktoré chcú, však tie ktoré chcú rozmýšľať, však tie vás nepotrebujú, však ony chcú rozmýšľať, čiže budú, hej, však na to nepotrebujú vás. Vy nechcete po, také čo chce rozmýšľať nepotrebuje váš zákon. Tá má dvanásť týždňov bez problémov bez problémov. Veď jej nedávate viac. Nie, nie, nie vy chcete tento zákon použiť na tie, ktoré nechcú robiť to čo vy si predstavujete. Povedzte pravdu. Nie ktoré chcú, vy chcete tento zákon našiť na ženy, ktoré nechcú, ktoré sa rozhodli, že idú na interrupcie a vám sa to nepáči. A bum, povinnosť, čakačka, nech sa páči. Zákaz informácií. ďalšie, aby sa nedozvedela kde robia interrupcie a musela chodiť niekde po Prešovskom kraji a hľadať z tých 11 zariadení tie chúďatká dve kde to robia, lebo však možno sa im minú peniaze a čas a nestihne to. Výborne to robíte. Vy chcete pomáhať, no to určite.
Ešte by som chcel oceniť pána poslanca Kremského, ktorý mi hovoril, že on sa teda k tomu nevyjadruje. To veľmi oceňuje túto pokoru chlapa, ale teda hlasovať za ten zákon vedel. Nevyjadruje sa, ale hlasovať a podporiť to vie. To je, to je fakt úžasné.
A čo sa týka tých urážok, to už asi nechcem ani opakovať, čo všetko tu zaznelo. Chcela by som všetkým povedať, že keď teda urážate nás, tých zlých liberálov, tak si uvedomte, že urážate 93 % spoločnosti, pretože ten istý názor čo máme my, má podľa prieskumu 93,1 % celej spoločnosti. Pán Ševčík, môžte kývkať koľko, to je to isté aj s tou matikou 82, 81, tam je to na stole, zoberte si to, ja vám to aj pošlem, aj som to aj zverejnila. Dokonca ani voliči OĽANO to nechcú. 13 % vašich to chce.
Takže náš štvete. Opakujem, štvete ešte aj svojich vlastných, vlastných voličov. No ak k tým rečiam tipu ako sme si vymysleli práva, no jasné. Preto nám píšu medzinárodné organizácie, lebo Cigániková si vymyslela právo žien, hej, že aké neexistuje. To všetci teraz akože píšu preto, lebo ja som si to vymyslela.
Reči tipu, ženy malo právo neotehotnieť. Počúvajte, je to pán Čepček, ja by som vám za to jedno s tými papiermi dokázala jednu po tej hlave dať. Ženy mali právo neotehotnieť a tí chlapi tým akože čo? Sa tam objavili náhodou, sa tam vyskytli, budeme sa niekedy o tom baviť. Akože to má byť že čo že, že akože náhodou, čo náhodou, možno aj úmyselne si baba teda povie, že tento chalan sa mi páči a teda uletí s ním a teraz trest má byť decko, to vážne. A ten chlap si pôjde od dům dál. Nie každý sa tak stará o deti jak tuto pán predseda parlamentu. Ale mnohí, tie deti opúšťajú. Tak poďme sa baviť o tých chlapoch čo deti opúšťajú. Toto ma úplne inač najviac vytočilo, že keď sa ženy rozhodnú otehotnieť, tak tu na príkaz Čepčeka budú rodiť. A idem čítať ten pozmeňovák. Môžte stopnúť čas, teda vlastne už sa stopol.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebopovej, Petra Cmoreja
Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.

1. V čl. IV sa za úvodnú vetu vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
"1. V celom texte zákona sa slová "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare.".
Nasledujúce body v čl. IV sa primerane preznačia.
2. V čl. IV, 4. bode, § 293fr sa doterajší text označuje ako odsek 1, za ktorý sa vkladá odsek 2, ktorý znie:
,,(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. májom 2022 používa pojem "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare.".
Ďakujem, skončila som.

9. 11. 2021 18:22:30 - 18:33:54 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Dovolím si rovno, koľkáteho je dnes, Peťo? 9., výborne, aby som niečo nepustila skôr ako teda by to chceli autori. Dostala som tlačovú správu od pani Mesochoritisovej, kde reagujú na pani, na pozmeňujúci návrh, ktorý pani Záborská predniesla a rada by som ho prečítala, lebo si myslím, že teda to stojí za to, aby ste to počuli. Čiže pozmeňujúci návrh Záborskej, povinné čakacie doby by platili pre ženy aj v prípade ohrozenia života, tlačová správa 9. 11. Poslankyňa Anna Záborská s podporou ďalších poslancov a poslankýň predložila do parlamentu päť pozmeňujúcich návrhov k svojmu pôvodnému návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, hoci avizovali, že zmiernia prekážky v prístupe k interrupciám, opak je pravdou.
Jednou zo zmien je aj skrátenie 96-hodinovej povinnej čakacej doby na 72, zo 4 dni na 3, čo však nemožno považovať za dostatočné zmiernenie. Faktom ale ostáva, že akékoľvek čakacie doby ohrozujú fyzické a duševné zdravie žien, vážne spochybňujú ich rozhodovacie schopnosti a mali by byť z našej legislatívy úplne odstránené. Okrem toho predkladateľka svojím návrhom zásadne pritvrdila. Čakacia lehota by sa totiž podľa tohto návrhu mala vzťahovať na úplne všetky interrupcie, teda aj na tie, ktorých vykonanie by bolo potrebné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života, alebo zdravia žien. Tak teda som si to tričko obliekla asi naozaj vhodne, pani Záborská.
Ako vysvetľuje Adriana Mesochoritisová, z možnosti voľby a iniciatívy, nebudeme ticho. Hoci v odôvodnení pozmeňovacieho návrhu sa uvádza, že cieľom zmeny je, aby sa čakacia doba vzťahovala výlučne na interrupcie vykonávané na žiadosť ženy, navrhovaný text právnej úpravy už jednoznačne odkazuje na všetky interrupcie, teda aj na interrupcie zo zdravotných dôvodov, vrátane situácií, keď je ohrozený život, alebo zdravie ženy. Úprava navrhovaná v pozmeňovacom návrhu je teda ešte reštriktívnejšia ako pôvodný návrh, v ktorom poslankyňa Záborská vyňala z čakacej lehoty prípady bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života žien. Došlo k tomu tak, že pani poslankyňa opomenula urobiť v pozmeňovacom návrhu jednu kľúčovú úpravu a zmeniť obsah k odkazu 6c, ktorý v jej pôvodnom návrhu odkazuje na celý zákon o umelom prerušení tehotenstva č. 73/1986. Toľko k tomu, že je to sociálny zákon o pomoci ženám, ktorý teda mení zákon o umelom prerušení tehotenstva, že? To všetky sociálne zákony sa takýmto spôsobom správajú.
Medzi ďalšie zmeny patrí pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zmierniť
===== 73/1986, toľko k tomu, že je to sociálny zákon o pomoci ženám, ktorý teda mení zákon o umelom prerušení tehotenstva, že? To všetky sociálne zákony väčšinou sa vy, takýmto spôsobom správajú.
Medzi ďalšie zmeny patrí pozmeňujúci návrh, ktorým sa má zmierniť pôvodným návrhom avizovaný zákaz reklamy na umele prerušenie tehotenstva, teda fakticky zákaz informovania o tomto zákroku. Z pôvodného novelou navrhovaného zákazu na potrebu alebo dostupnosť umelého prerušenia tehotenstva by sa na základe pozmeňujúceho návrhu malo vyňať plnenie povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré im vyplýva z osobitných predpisov. Medzi tieto povinnosti patrí napríklad povinnosť poskytovateľov informovať na svojich webových sídlach o možnosti ošetrenia, dostupnosti, kvalite, bezpečnosti a cenách poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Podľa Janky Debrecéniovej zo združia Občan, demokracia a zodpovednosť, je návrh tejto úpravy absurdný a vnútorne si odporuje. Navrhovaná novela v spojení s pozmeňovacím návrhom na jednej strane hovorí o zákaze informovania o dostupnosti informácií, prepáčte, o dostupnosti interrupcií, ale na druhej strane dodáva, že sa to nevzťahuje napríklad na povinnosť poskytovateľov informovať o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, teda aj interrupcií. Takýto prístup priamo odporuje nielen zákonu o tvorbe právnych predpisov, podľa ktorého si prijímame právne predpisy nesmú vzájomne protirečiť, ale do vzťahov súvisiacich s realizáciou práve na interrupciu by vnášali aj obrovskú právnu neistotu. Ženy by sa tak fakticky nemali ako dostať ani k základným informáciám o tom, či sa v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach interrupcie vykonávajú a za akých podmienok.
Zuzana Maďarová z organizácie Aspekt dodáva, že k návrhu novely, ktorá sa vydáva za pomoc ženám bolo do Národnej rady predložených spolu 19, spolu 23 pozmeňujú, prepáčte, 19 pozmeňujúcich návrhov. Keďže o každom pozmeňovacom návrhu sa rozhoduje samostatne a tieto návrhy, podobne ako aj samotná novela, sú neprehľadné a komplikované, poslanci a poslankyne Národnej rady nebudú do poslednej chvíle vedieť, čo a s akým výsledkom vlastne prijímajú. Aj v tejto súvislosti vyzývame poslancov a poslankyne Národnej rady, aby nehazardovali so zdravím a životmi žien a aby novelu ako celok odmietli. Možnosť voľby, Aspekt, Povstanie pokračuje, Občan, demokracia a zodpovednosť. A poslala mi to ešte raz zopokujem, Adriana Mesochoritisová, aby som si nebrala zásluhy, lebo si myslím, že tieto dámy robia úžasnú prácu takto rýchlo a ani na to nestávajú dotácie pani Záborská, lebo tie ste im zobrali vy.
No a teda k tomu čo tu bolo povedané v rozprave by som chcela pár slov. Ale potom by som prečítala ten pozmeňujúci návrh, ktorý žiadal pán Blanár, lebo teda pre istotu, aby to, aby bolo všetko v poriadku.
Začnem k pani Sulanovej, začneme jednoduchou matematikou, lebo ja už som si zvykla na vašu stranu, že možnože to bude fungovať. Počúvajte ma, teraz je to tak, že 12 týždňov má žena čas kedy môže ísť na interrupciu, áno, to znamená 12 krát 7, dvanásť týždňov krát sedem dní každý týždeň, to je spolu 84 dní, áno. Čiže žena v normálnom, bez obmedzení v svete má 84 dní. No lenže u nás bolo, bohužiaľ, uzákonené, že dva dni z tých 84 žena nesmie ísť na interrupciu. Jedno ako to budete volať, že či má robiť drepy, alebo rozmýšľať, ale dva dni nesmie. To znamená, 84 sa skrátilo na 82. Čo sa deje teraz, pani Záborská predložila novelu, kde najprv chcela o 4 dní a teraz na 3, o 3 skrátiť tú lehotu 84 dní. Čiže, ak začne platiť zákon zajtra, tak včera mali ženy na interrupciu mohli ísť 82 dní a zajtra budú môcť 81. Prosím vás pekne, 81 pani Sulanová je podľa vás menej alebo viac ako 82. Lebo keď menej, tak potom berete tej žene čas. Ja už vám to fakt lepšie vysvetliť neviem.
No pár vecí tu bolo povedaných. Najdôležitejšie čo sa tu opakuje, že chcete pomôcť tým, ktoré chcú rozmýšľať. A to komu idete rozprávať, prosím vás pekne. Aké pomôcť tým, ktoré chcú, však tie ktoré chcú rozmýšľať, však tie vás nepotrebujú, však ony chcú rozmýšľať, čiže budú, hej, však na to nepotrebujú vás. Vy nechcete po, také čo chce rozmýšľať nepotrebuje váš zákon. Tá má dvanásť týždňov bez problémov bez problémov. Veď jej nedávate viac. Nie, nie, nie vy chcete tento zákon použiť na tie, ktoré nechcú robiť to čo vy si predstavujete. Povedzte pravdu. Nie ktoré chcú, vy chcete tento zákon našiť na ženy, ktoré nechcú, ktoré sa rozhodli, že idú na interrupcie a vám sa to nepáči. A bum, povinnosť, čakačka, nech sa páči. Zákaz informácií. ďalšie, aby sa nedozvedela kde robia interrupcie a musela chodiť niekde po Prešovskom kraji a hľadať z tých 11 zariadení tie chúďatká dve kde to robia, lebo však možno sa im minú peniaze a čas a nestihne to. Výborne to robíte. Vy chcete pomáhať, no to určite.
Ešte by som chcel oceniť pána poslanca Kremského, ktorý mi hovoril, že on sa teda k tomu nevyjadruje. To veľmi oceňuje túto pokoru chlapa, ale teda hlasovať za ten zákon vedel. Nevyjadruje sa, ale hlasovať a podporiť to vie. To je, to je fakt úžasné.
A čo sa týka tých urážok, to už asi nechcem ani opakovať, čo všetko tu zaznelo. Chcela by som všetkým povedať, že keď teda urážate nás, tých zlých liberálov, tak si uvedomte, že urážate 93 % spoločnosti, pretože ten istý názor čo máme my, má podľa prieskumu 93,1 % celej spoločnosti. Pán Ševčík, môžte kývkať koľko, to je to isté aj s tou matikou 82, 81, tam je to na stole, zoberte si to, ja vám to aj pošlem, aj som to aj zverejnila. Dokonca ani voliči OĽANO to nechcú. 13 % vašich to chce.
Takže náš štvete. Opakujem, štvete ešte aj svojich vlastných, vlastných voličov. No ak k tým rečiam tipu ako sme si vymysleli práva, no jasné. Preto nám píšu medzinárodné organizácie, lebo Cigániková si vymyslela právo žien, hej, že aké neexistuje. To všetci teraz akože píšu preto, lebo ja som si to vymyslela.
Reči tipu, ženy malo právo neotehotnieť. Počúvajte, je to pán Čepček, ja by som vám za to jedno s tými papiermi dokázala jednu po tej hlave dať. Ženy mali právo neotehotnieť a tí chlapi tým akože čo? Sa tam objavili náhodou, sa tam vyskytli, budeme sa niekedy o tom baviť. Akože to má byť že čo že, že akože náhodou, čo náhodou, možno aj úmyselne si baba teda povie, že tento chalan sa mi páči a teda uletí s ním a teraz trest má byť decko, to vážne. A ten chlap si pôjde od dům dál. Nie každý sa tak stará o deti jak tuto pán predseda parlamentu. Ale mnohí, tie deti opúšťajú. Tak poďme sa baviť o tých chlapoch čo deti opúšťajú. Toto ma úplne inač najviac vytočilo, že keď sa ženy rozhodnú otehotnieť, tak tu na príkaz Čepčeka budú rodiť. A idem čítať ten pozmeňovák. Môžte stopnúť čas, teda vlastne už sa stopol.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebopovej, Petra Cmoreja
Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.

1. V čl. IV sa za úvodnú vetu vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
"1. V celom texte zákona sa slová "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare.".
Nasledujúce body v čl. IV sa primerane preznačia.
2. V čl. IV, 4. bode, § 293fr sa doterajší text označuje ako odsek 1, za ktorý sa vkladá odsek 2, ktorý znie:
,,(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. májom 2022 používa pojem "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare.".
Ďakujem, skončila som.

9. 11. 2021 18:11:14 - 18:12:42 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani kolegyňa, ja normálne neverím, že toto môže jedna žena povedať a čo sme my nejaké akože krabice na rodenie detí, aby sme riešili demografickú krivku a dôchodky? Naše poslanie je teda toto, že teda však roď moja, lebo budeme mať nízke dôchodky. To ako vážne? Nemali by náhodou deti sa rodiť z lásky, pretože ich rodičia chcú a nie ako riešenie situácie, ktorú by mali riešiť politici. To je normálne neuveriteľné, že toto dokáže vysloviť žena, ja som to zatiaľ počula len od chlapa. A hovoríte, že to niečo pomôže. No nepomôže to vôbec, ale veľmi to ublíži, a to sme vám nielen my vysvetlili, ale aj veľké skupiny odborníkov a ďalšie, ďalšie organizácie. A úplne bez emócií, úplne vecne sme to vysvetlili a posledná vec. Prosím vás pekne, opäť nie je to vražda. Vy si uvedomujete ako veľmi krivdíte a ubližujete tým ženám, tým lekárom, že si vymýšľate. Ešte raz, podľa našej legislatívy aj podľa drvivej väčšiny spoločnosti, interrupcia nie je vražda, preto je legálna. Keby to bola vražda, tak niekto skončí v base. V base nikto nekončí a je preto od vás maximálne neúctivé, drzé a nechutné, keď sa sem postavíte a hovoríte o žene, o ktorej nič neviete, nešli ste v jej topánkach a nadávate jej do vrahýň. Je to od vás vrcholne nechutné a o to viac, že ste žena.
(Potlesk.)
9. 11. 2021 17:57:32 - 17:58:47 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Tak ja samozrejme prečítam, keď bude treba, ten pozmeňovák, vôbec s tým nemám problém. Len chcem povedať toľko, že ja som teda nepočula čo si povedal, ja som sa tam hore bavila s Borisom a teda som to nezapočula, preto ak naozaj si urazil verbálne, akokoľvek teda pani predkladateľku, tak to ospravedlnenie je na mieste. Len ja teda som opatrná a to teda vysvetľujem pánovi Blanárovi preto, lebo väčšinou je to tak, že kolegovia zo seba robia niekedy trošku obete. Že pani Záborská hneď prvé vystúpila, že sme vrahovia, komunisti a že sme si kúpili prieskum a potom naozaj prvé vaše vystúpenie, pani Záborská, včera, pozrite si to, o tom bolo vaše vystúpenie, že vlastne ako to je a s tými vašimi oponentami a potom sa kolegovi, teda kolegovia pýtali u teba na slušnosť, keď si teda prečítal nejaký komentár človeka zvonku a povedal si, že ty s tým nesúhlasíš. Takže ja, mňa celkom akože tieto tanečky, že kto j obeť, no, nemyslím, že to je úplne tak, že je to iba jedna strana a preto by sme možno mohli vynechať tieto vyplakávania ako v škôlke a skúsiť ísť k podstate veci a to je obmedzovanie práv žien. Ďakujem pekne.
9. 11. 2021 17:45:14 - 17:47:07 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán podpredseda. Ja som sa teda snažila čítať poctivo, ale máte pravdu. Aj ten telefón, keď mi tu zazvonil, to vlastne aj Peťo vystúpil a takisto to teda pripomienkoval a takisto chcel, aby som to prečítala.
Chcem len povedať, že aj doteraz tu kolegovia kolegu z OĽANO predtým trolovali s týmto. Jednoducho nastala tu taká kultúra, ale súhlasím s tým, tiež si myslím, že dohodnime sa, lebo akože naozaj nemusíme z tohoto robiť vedu. Podstatné je, jak je to napísané a ako je to myslené, ale chcela by som povedať, že čo robí Peter, je to, čo sa tu robilo aj predtým, hej, to neni novinka, to teda veď pán poslanec Šíbl to tu čítal kvôli tomu, že neprečítal nejaké úvodzovky alebo bodky alebo čo. Naozaj si myslím, že dohodnúť sa treba, súhlasím s tým.
No chcem vám povedať k tomu, že ste sa pýtali, že ako nám môžu ľudia veriť, že keď toto vidia a máte pravdu v tom, že v interrupciách s pani Záborskou, s kolegami my sa asi nikdy nezhodneme a bude tam vždycky taký že oheň a voda a jednoducho tak, ako ja bojujem za záchranu a slobodu tých žien, tak si myslím, že druhá strana rovnako úprimne bojuje vo svojej predstave o záchranu detí a ja si teda myslím, že im to nevyjde a teraz ako okej, je tu spor. Ale ja vám poviem, prečo nám môžu veriť, lebo okamžite ako pôjde o nejaké zlodejiny alebo krytie zlodejín alebo nejakú nespravodlivosť, tak sa postavím kedykoľvek vedľa pani Záborskej a spolu s ňou pôjdem bojovať proti týmto veciam. Jedna vec je ideológia v zmysle nejakých obmedzení, ale druhá vec je, že nás spája práve to, aby jednoducho tá korupcia, ktorá tu bola za vašej vlády, a tie pravidlá, chápem, aby to nebolo, chápem, že nám to nedáva vstupenku na všetko. Ale toto je to, čo nás spája, aj keď nás niektoré veci delia, tak toto nás spájať bude vždy.
9. 11. 2021 16:55:05 - 16:55:44 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
toto nevníma ako zabíjanie. Keby to bolo zabíjanie ženy skončia v base, lekári tiež. Nikto v base nekončí. Nie je to za trest, lebo to nie je zabíjanie. Viete, prečo? Lebo to nie je dieťa. To či vám sa to páči alebo nie je druhá vec. Ale my sme tu v právnom štáte, sekulárnom a ten jasne hovorí. A vy sa musíte prispôsobiť spoločnosti, v ktorej žijete a nie spoločnosť vám. Tak si to láskavo uvedomte a prestane nám liezť do materníc.
9. 11. 2021 16:53:39 - 16:55:32 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Hovoríte, že potrat je holé zlo, holé zlo je rozhodovať za ženy, keď inak ako oni chcú. Holé zlo je nútiť ženy aj deti do takých životných situácií, kde teda rozmýšľajú či vôbec to celé malo význam, kde celý život trpia. Holé zlo je útočiť na oponentov úplne plytkým spôsobom len preto, lebo majú iný pohľad na svet. Iný ako teda vy chcete pán Čepček, hovoríte, že uži do toho môžu hovoriť. Ja sa chcem spýtať, prosím vás, pripomeňte mi, lebo asi my to vypadlo koľkokrát ste podávali návrh zákona, ktorý by riešil mužov, ktorí sa nestarajú o svoje deti? Lebo hovoríte furt o ženách, ktoré teda sú povinné porodiť a teda priniesť na svet, lebo vy ste povedali, lebo tak to má byť ale teda už nehovoríte o mužoch, ktorí sú teda zrejme spolutvorcami tých detí, že? No tak ja som ešte nevidela od vád návrh, ktorý by sa týkal mužov. Len tam stojíte a hovoríte o tom, čo ženy musia, lebo, áno ten váš boh dal to právo rodiť deti nám. Tak láskavo to nechajte na nás. A ešte jedna vec, ktorú vy tu stále do kola opakujete, ešte raz, nie je to zabíjanie. Môžte si vy nábožensky, veriaci si to u seba v kostole vykladať ako chcete, vy ste v Národnej rade, v parlamente a naša legislatíva toto nevníma ako zabíjanie, keby to bolo zabíjanie ženy skončia v base, lekári tiež. Nikto v base nekončí, nie je za to trest, lebo to nie je zabíjanie. Viete prečo? Lebo to nie je dieťa. To či vám sa to páči alebo nie, to je druhá vec, ale my sme tu v právnom štáte, sekulárnom a ten jasne hovorí a vy sa musíte prispôsobiť spoločnosti v ktorej žijete a nie spoločnosti ....
=====
9. 11. 2021 16:35:50 - 16:37:18 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Andrej, ďakujem pekne za tvoje vystúpenie. Tie pozmeňováky sú dobré, treba ich podporiť. Som aj rada, že ste ich podali, ale chcem sa ťa úprimne spýtať a veľmi vážim slová, aby to nevyznelo nejako moc drsne, ale chcem sa ťa úprimne pýtať, že, že kam až siaha tá vaša tolerancia voči vašim kolegom z vášho klubu, lebo vieš, teraz hovoríš, nedal si veci, ktoré by ženám pomohli, ktoré vieš, že by pomohli, lebo naozaj teda ty máš v tomto jasno, v tolerancii teda k pani Záborskej a kolegom ďalším, lebo ste v jednom klube, viem, že je to komplikovaná situácia. Minule som podávala interrupčnú tabletku, deklarujete, že vás je tam sedemnásť liberálov, nepodporili ste ju, lebo ste dostali taký príkaz, lebo treba tolerovať kolegov. Som zvedavá teraz, ako budete reagovať na tento návrh. A ja ti chcem tým povedať, že vy máte veľmi rozumné návrhy, veľmi rozumné. Myslím si, že aj vaši kolegovia by mali veľmi počúvať vás, bolo by to určite k dobru veci, a že vy máte silu sa zastať tých žien a dupnúť si v tom klube, lebo to nejde takto, lebo z vášho klubu prichádza každú chvíľu takýto návrh a to nejde takto, že hovoriť o tom, že by sme nemali, ale nechať to tak, tak pokiaľ jedného dňa nájdete odvahu si dupnúť, tak ja sa naozaj budem veľmi tešiť, lebo práve vy liberáli v OĽaNO, ktorých je teda naozaj málo, o to ste cennejší a o to viac môžte práve vy pomôcť tým ženám, aby sa toto nedialo. Ďakujem.
9. 11. 2021 14:44:33 - 14:46:33 48. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vlaďka, mám veľmi rada tvoju kultivovanosť a ten tvoj kultivovaný prejav, ktorý ti úprimne závidím, aj v témach, ktoré viem, že tebou hýbu a sú pre teba dôležité a naozaj si hovorila úplne to bolo vidieť, že úprimne, zo srdca, z duše, že ti na tom záleží a žiadala si, alebo teda dávala si predkladateľom otázky prečo nepomáhajú už narodeným deťom. Prečo nepomáhajú tým ženám a jedno to malo, všetky tie tvoje otázky a prosby, apely spoločné, no všetko, čo ty chceš, všetko to chce toleranciu. Vieš? A kolegovia v tej tolerancii jej v sebe moc nemajú. Oni chcú naozaj aby sa narodilo viac detí, ale zariadiť to vedia len príkazom alebo zákazom. Ale zlepšením podmienok to už je ťažšia robota na dlhšie a chce to toleranciu nejakej inakosti, prispôsobenia sa možno niekomu kto nevidí svet rovnakými očami. Takže tu je problém a myslím si, že naozaj akože neočakávaj, že tu sa priblížime niekedy, jednoducho oni to vždy robili a budú to robiť len týmto spôsobom a na nás je, aby sme navrhovali zákony, ktoré zvýšia životný štandard žien, bezpečnosť, že ľudia, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom iní, ale nikomu neublížili, že sa budú v tejto spoločnosti cítiť lepšie, lebo máš presne pravdu, aj to sú deti, ktoré sú narodené, to nestač starať sa o deti iba kým sa narodia a potom možno maximálne rok po a potom už ich mať za nepriateľov len preto, lebo nepatria do tej mojej dogmy. A čo sa týka toho návrhu, ktorý si dávala na čo sa týka detí, aby pri nich mohli byť rodičia, je smiešne, keď tu kolegovia rozprávajú, že to nebolo vykonzultované, predpokladám, že to vysvetlíš, bolo to dokonca povolené, ja osobne som štvrť Slovenska prešla s nemocnicami a mali sme konkrétne návrh, aby to bolo aj realizovateľné, jednak delenie podľa veku, jednak riešenie tých postelí, či tam má stolička, ako to má byť spoplatnené, s niekoľkými riaditeľmi sme to mali vydiskutované. Takže je smutné, keď niekto kto z lavice vie iba zakazovať a prikazovať...
9. 11. 2021 10:49:25 - 10:50:33 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Peter, prosím ťa, ja by som to trošku vyvážila, lebo nemôžem to počúvať. Ja chcem zase naozaj oceniť tvoju vecnosť a faktickosť ktorej teda ja to nie úplne takto dávam v tejto téme, takže klobúk dole. Je pre mňa neuveriteľné počúvať kolegov, ktorí v jednom príspevku ti, nám všetkým teda vynadajú do vrahov a že chceme zabíjať deti a že podporujeme kultúru smrti a všetko možné. Mimochodom, podporujeme ženy a asi tak podporujeme kultúru smrti ako 93 % spoločnosti, ale teda to im nebráni takto nás škatuľkovať a v tom istom príspevku ťa žiadajú, aby si bol teda akože kultivovaný a to čo si spravil je, že si si dovolil ešte v piatok prečítať príspevok, kde teda niekto sa vyjadril na adresu predkladateľov nepekným spôsobom a ty si povedal, že ty s tým nesúhlasíš, aby som to pripomenula. To je normálne neuveriteľný alibizmus. Ja žasnem, asi taký, ako nazvať zákon, ktorý komplikuje prístup k interrupciám a psychicky týra ženy a vydiera lekárov ako pomoc ženám. To je, úplne to sedí. Ďakujem, Peťo, za tvoje vystúpenie.
9. 11. 2021 10:26:09 - 10:28:03 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. No, pán Kotleba, možno by ste to nemuseli podporiť ten návrh zákona, však vyzeráte ako chlap, ktorý robí veci poriadne. No, tak toto keď nie je poriadny zákon, veď nepodporujte neporiadne veci. Hovoríte o tom, že teda potratovú turistiku chcete riešiť zákazom. Opäť opakujem, že toto nebude ani nikdy riešenie, ani nie je.
Pán Szőllős, pán Vons, aj pán Mihalik mi hovorili o tom, že teda tento zákon nemá nič s tou situáciou v Poľsku. Opakujem vám, že aj v Poľsku je umožnené vlastne, keď je zdravie ženy ohrozené interrupciu urobiť, ale tí lekári napriek tomu, keďže sú tam iné sankcie veľmi vážne, tak boli vyplašení, radšej čakajú, a preto muselo ministerstvo usmerňovať. A vy robíte to, že predlžujete rovnako teda tú dobu, kedy lekár má čakať a samotný Peter Kováč, ktorý je vlastne zároveň lekár, zároveň právnik potvrdil, že už aj v minulosti sa stávali prípady, kedy vlastne lekár posielal ženu na poštu poslať žiadosť, aby mu doniesla doručenku, aby mal teda istotu, že prešli tie dva dni, aby mu nič nehrozilo. A tento návrh to bude celé ešte zhoršovať.
Pani poslankyňa Andrejuvová, veľmi oceňujem, že ako jediná z žien ste vystúpili. Ďakujem veľmi pekne. Škoda, že ostatné vaše kolegyne len kývajú so mnou súhlasne, keď čítam vlastne tie argumenty, prečo nepodporiť. Hovoríte, že psychológovia tento váš návrh podporujú. Ja poznám psychológov, ktorí nepodporujú. Všeobecne máte teda tendenciu tváriť sa, že tam zoženiete nejakého radového lekára a poviete, že celá obec to podporuje a nie je to pravda.
Pán Redecha vraví o tom, že navrhne rozmýšľať, že dá možnosť a nie povinnosť. To je veľký rozdiel. Vy teda chcete dať povinnosť. Už mám málo času, vidím, len trinásť sekúnd, tak ja potom sa prihlásim ešte do ústnej a odpoviem aj ostatným kolegom. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli. Vďaka.
9. 11. 2021 9:55:24 - 10:05:05 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR -  
upravujúceho účinnosť zákona.
Po 17. Čl. 8 sa vypúšťa, nasledujúce články sa primerane predznačia, čo sa premietne aj do čl. 13 upravujúceho účinnosť zákona.
Po 18. Čl. 9 sa vypúšťa, nasledujúce články sa primerane predznačia, čo sa premietne aj do čl. 13 upravujúceho účinnosť. zákona.
Po 19. V čl. 12 sa slovo "70 %" nahrádza slovom "90".
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
Čl. 10 sa vypúšťa. Nasledujúce články sa primerane predznačia, čo sa premietne do čl. 13 upravujúceho účinnosť zákona.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
Po 1. V čl. 5 v 2. bode v§ 6b ods. 3 sa slová "najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania", nahrádzajú slovami "bezprostredne po odoslaní".
Po 2. V čl. 5 v 3. bode § 6b ods. 8 sa za slovami "až 5 vypúšťa čiarka" a slová "vrátane kontroly dodržiavania lehoty podľa ods. 3".
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
V čl. 2 sa vypúšťa 10. a 11 bod. Nasledujúce body v čl. 2 sa primerane predznačia.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
V čl. 5 v 2. bode § 6b ods. 3 sa číslovka "96" nahrádza číslovkou "24".
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
V čl. 5 v 2. bode § 6b ods. 3 sa slová "lehoty 96 hodín" nahrádzajú slovami "1 hodiny".
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
Po 1. V čl. 5 sa 1. bod vypúšťa, nasledujúce body sa primerane predznačia.
Po 2. V čl. 5 v 2. bode v § 6b ods. 3 sa slovo "ukončenie" nahrádza slovo "prerušenie" a slovo "ukončenia" dvakrát sa nahrádza slovom "prerušenia" dvakrát.
Po 3. V čl. 5 v 3. bode § 6b ods. 5, 7 a 8 sa slovo "ukončení" trikrát, nahrádza slovom "prerušení" trikrát.
Po 4. V čl. 5 v 6. bode § 45 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo "ukončení" nahrádza slovom "prerušení". Ospravedlňujem sa, ono to pípa aj keď je vypnuté zvonenie. Takže ešte raz.
Po 4. V čl. 5 v 6. bode v § 45 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo "ukončení" nahrádza slovom "prerušení" v písm. b) a v ods. 3 sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie".
Po 5. V čl. 6 v 1. bode v § 1 sa vypúšťa ods. 1. Vzhľadom na vypustenie ods. 1 sa označenie ods. 2 zrušuje.
Po 6. V čl. 6 v 1. bode v § 1 ods. 2 sa slovo "ukončenia" nahrádza slovom "prerušenia".
Po 7. V čl. 6 sa bod 2 vypúšťa. Nasledujúce body sa primerane predznačia.
Po 8. V čl. 6 v 3. bode § 5 sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie".
Po 9. V čl. 6 v 4. bode § 6a sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie".
Po 10. V čl. 6 sa 6. bod vypúšťa. Nasledujúci bod sa primerane predznačí.
Po 11. V čl. 6 v 7. bode sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie".
Po 12. V čl. 7 § 7b sa slovo "ukončenia" trikrát nahrádza slovom "prerušenia" trikrát.
Po 13. V čl. 8 § 3 ods. 11 sa slovo "ukončiť" nahrádza slovom "prerušiť".
Po 14. V čl. 9 v prílohe č. 4 sa slovo "ukončenia" dvakrát nahrádza slovom "prerušenia" dvakrát.
Po 15. V čl. 10 v prílohe č. 3 v časti 5 písm. a) sa slovo "ukončenia" dvakrát nahrádza slovom "prerušenia" dvakrát.
Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
upravujúceho účinnosť zákona.
Po 17. Čl. 8 sa vypúšťa, nasledujúce články sa primerane predznačia, čo sa premietne aj do čl. 13 upravujúceho účinnosť zákona.
Po 18. Čl. 9 sa vypúšťa, nasledujúce články sa primerane predznačia, čo sa premietne aj do čl. 13 upravujúceho účinnosť. zákona.
Po 19. V čl. 12 sa slovo "70 %" nahrádza slovom "90".
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
Čl. 10 sa vypúšťa. Nasledujúce články sa primerane predznačia, čo sa premietne do čl. 13 upravujúceho účinnosť zákona.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
Po 1. V čl. 5 v 2. bode v§ 6b ods. 3 sa slová "najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania", nahrádzajú slovami "bezprostredne po odoslaní".
Po 2. V čl. 5 v 3. bode § 6b ods. 8 sa za slovami "až 5 vypúšťa čiarka" a slová "vrátane kontroly dodržiavania lehoty podľa ods. 3".
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
V čl. 2 sa vypúšťa 10. a 11 bod. Nasledujúce body v čl. 2 sa primerane predznačia.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
V čl. 5 v 2. bode § 6b ods. 3 sa číslovka "96" nahrádza číslovkou "24".
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
V čl. 5 v 2. bode § 6b ods. 3 sa slová "lehoty 96 hodín" nahrádzajú slovami "1 hodiny".
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
Po 1. V čl. 5 sa 1. bod vypúšťa, nasledujúce body sa primerane predznačia.
Po 2. V čl. 5 v 2. bode v § 6b ods. 3 sa slovo "ukončenie" nahrádza slovo "prerušenie" a slovo "ukončenia" dvakrát sa nahrádza slovom "prerušenia" dvakrát.
Po 3. V čl. 5 v 3. bode § 6b ods. 5, 7 a 8 sa slovo "ukončení" trikrát, nahrádza slovom "prerušení" trikrát.
Po 4. V čl. 5 v 6. bode § 45 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo "ukončení" nahrádza slovom "prerušení". Ospravedlňujem sa, ono to pípa aj keď je vypnuté zvonenie. Takže ešte raz.
Po 4. V čl. 5 v 6. bode v § 45 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo "ukončení" nahrádza slovom "prerušení" v písm. b) a v ods. 3 sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie".
Po 5. V čl. 6 v 1. bode v § 1 sa vypúšťa ods. 1. Vzhľadom na vypustenie ods. 1 sa označenie ods. 2 zrušuje.
Po 6. V čl. 6 v 1. bode v § 1 ods. 2 sa slovo "ukončenia" nahrádza slovom "prerušenia".
Po 7. V čl. 6 sa bod 2 vypúšťa. Nasledujúce body sa primerane predznačia.
Po 8. V čl. 6 v 3. bode § 5 sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie".
Po 9. V čl. 6 v 4. bode v § 6a sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie".
Po 10. V čl. 6 sa 6. bod vypúšťa. Nasledujúci bod sa primerane predznačí.
Po 11. V čl. 6 v 7. bode sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie".
Po 12. V čl. 7 § 7b sa slovo "ukončenia" trikrát nahrádza slovom "prerušenia" trikrát.
Po 13. V čl. 8 v (§ 3 ods. 11 sa slovo "ukončiť" nahrádza slovom "prerušiť".
Po 14. V čl. 9 v prílohe č. 4 sa slovo "ukončenia" dvakrát nahrádza slovom "prerušenia" dvakrát.
Po 15. V čl. 10 v prílohe č. 3 v časti 5 písm. a) sa slovo "ukončenia" dvakrát nahrádza slovom "prerušenia" dvakrát.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám (tlač 665).
Po 1. V čl. 5 sa 1. bod vypúšťa, nasledujúce body sa primerane predznačia.
Po 2. V čl. 5 v 2. bode § 6b ods. 3 sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie" a slovo "ukončenie" dvakrát sa nahrádza slovom "prerušenie" dvakrát.
Po 3. V čl. 5 v 3. bode § 6b ods. 5, 7 a 8 sa slovo "ukončení" trikrát nahrádza slovom nahrádza slovom "prerušení" trikrát.
Po 4. V čl. 5 v 6. bode § 45 ods. 2 v úvodnej vete sa slovo "ukončení" nahrádza slovom "prerušení". V písm. b) a ods. 3 sa slovo "ukončenie" nahrádza slovom "prerušenie".
Po 5. Čl. 6 sa vypúšťa. Nasledujúce články sa primerane predznačia. Predznačenie článkov sa primerane premietne aj do čl. 13, ktorý upravuje účinnosť zákona.
Po 6. V čl. 7 § 7b sa slovo "ukončenia" trikrát nahrádza slovom "prerušenia" trikrát.
Po 7. V čl. 8 (§ 3 ods. 11 sa slovo "ukončiť" nahrádza slovom "prerušiť".
Po 8. V čl. 9 v prílohe č. 4 sa slovo "ukončenia" dvakrát nahrádza slovom "prerušenia" dvakrát.
Po 9. V čl. 10 v prílohe č. 3 v časti 5 písm. a) sa slovo "ukončenia" dvakrát nahrádza slovom "prerušenia" dvakrát.
Súčasne vynímam na osobitné hlasovanie bod 5 pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem veľmi pekne aj kolegom za pomoc, Andrejovi Pitoňákovi, nášmu právnikovi, ktorý sa na tom namakal a ďakujem všetkým kolegom, ktorí tieto návrhy, ktoré podporujú slobodu žien a ženy samotné a ktorí im dokážu veriť, ktorí ich podporia.
Ďakujem pekne.
Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Na vaše vystúpenie evidujem 12 faktických poznámok. Ukončujem možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou, ako prvý pán poslanec Marian Kotleba. Pán poslanec, poprosím vás o dodržiavanie predpisov, FFP2 ako ostatní. Ďakujem, nech sa páči, máte slovo.
[10:05:05-10:06:45] Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pani poslankyňa Cigániková, ja sa nebudem tohto predkladaného návrhu zastávať, pretože je podľa nášho názoru alibistický, ale nebudem ho ani kritizovať, že lebo, predsa len aj keď máličko, ale zlepšuje, zlepšuje, úroveň ochrany tých, tých životov, nevinných, nenarodených detí. Ale, pani poslankyňa, vy ste kritizovali tento návrh, že spôsobí potratovú turistiku, že, že budú musieť, alebo v rámci potratovej turistiky, ženy cestujú inde ako mimo svojej domovskej krajiny, lebo v ich domovskej krajine nie je dostupná služba zabitia ich vlastného dieťatka, a tiež ste kritizovali to, že, že je absolútne nehumánne, keď žena nemá možnosť ísť na potrat ani vtedy, keď je ohrozený život jej samej, teda život tej mamičky. No a, pani poslankyňa Cigániková, ja mám pre vás dobrú správu, pretože, pretože práve ten návrh, ktorý my sme tu už viackrát predkladali v parlamente, zakazoval potratovú turistiku, takže ženy by nemohli chodiť na Slovensko si vykonávať potraty a naopak, umožnil vykonať potrať pri ohrození života matky aj pri tom vami spomínanom znásilnení. Takže, pani poslankyňa Cigániková, ak toto boli vaše výhrady voči tomuto návrhu, ktorý my samozrejme podporíme, ale ak toto boli vaše, vaše výhrady, tak ja očakávam, že pri najbližšom predložení toho nášho pôvodného návrhu, budeme môcť počítať s vaším hlasom. Ďakujem pekne.
[10:05:05-10:06:46] Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Szöllös.
[10:06:46-10:08:46] Szőllős, Ján, poslanec NR SR
Oceňujem, milá kolegyňa, že okrem úvodných pasáží, kde ste žiaľ, zneužili tragický prípad v Poľsku a dali ho do súvisu s týmto zákonom, čo vec ... ani fakticky nesedí, nie je nič v tom v tomto zákone. Vo väčšine príspevku ste sa venovali otázkam, o ktorých zákon vecne hovorí. Jasné, že sa okrem nezhody v tej základnej filozofii toho, že chrániť život, nezhodneme aj v niektorých konkrétnych veciach, čo tento zákon presadzuje a ani v tom základnom zámere, chcem to zdôrazniť, že tento zákon chce pomôcť tým ženám, ktoré nie sú rozhodnuté, nie tým, ktoré sa už rozhodli pre potrat, aby sa mohli zodpovedne, slobodne rozhodnúť, teda aby mali dostatok informácií pre svoje rozhodnutie a dostatok času pre svoje rozhodnutie, čo si myslím, že sú základné podmienky pre to, aby sa niekto mohol slobodne rozhodnúť a nerozumiem tomu, keď vy, moji liberálni kolegovia, ste proti tomuto liberálnemu prístupu. Myslím, že každému ide o to, aby to slobodné rozhodnutie bolo vykonané zodpovedne, na základe, na základe dostatku informácií a nie pod tlakom nejakého času a myslím, že toto, a tú sociálnu pomoc, o ktorej ste aj vy hovorili a myslím, že ste ju skôr mali predložiť v inom svojom zákone, tieto dobré veci, tak toto, tento zákon hovorí.
Ďakujem.
[10:06:46-10:08:49] Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Marcel Mihálik.
[10:08:49-10:10:45] Mihalik, Marcel, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pani Bittó Cigániková, začali ste s tým, že lekári nie sú právnici, tak ako politici nie sú lekári, samozrejme s výnimkou tých, ktorí sú lekári, takže tu by som možno dal jednu výnimku, ale je mi ľúto, že sa, čo sa stalo v Poľsku, že zomrela zbytočne žena, ale ja si myslím, že táto vec sa vyšetrí a určite sa dá na pravú mieru ako to skutočne bolo. Dúfam, že, že máte dokonale naštudovanú, naštudovaný tento zákon, túto novelu zákona a žiadna poľská cesta nevedie cez tento zákon, absolútne, to ja si myslím, že, že priznáte.
Teraz k vašemu samotnému vystúpeniu. To čo kolega Szöllös tuná začal. Rozhodovanie ženy sa predlžuje. Ja vám však chcem povedať, že len ženám, ktoré nie sú rozhodnuté. Jednoznačne tu ide o to, aby ženy, ktoré nie sú rozhodnuté a stále potrebujú nejaké veci dovysvetliť a chcú ešte, rozmýšľajú, tak potrebujú viac času. Keď majú menej času, istotne sú v strese, pokiaľ by mali viacej času, ten stres by nebol až taký veľký, a ten tlak. No a tie, ktoré sú rozhodnuté, uznáte, že tie nebudú rozmýšľať nad tým, či majú 48 hodín, alebo 72, alebo koľko. Oni sú rozhodnuté a oni na tú interrupciu pôjdu, a tento zákon im to nezakazuje, Že sa mení pomenovanie prerušenie tehotenstva, no, tento terminus technicus samozrejme je legitímny, pretože čo je prerušenie? Prerušenie je niečo, čo môže ešte pokračovať, ale ukončenie, ukončenie je jednoznačne ukončenie života plodu. Takže v týchto veciach, ja si myslím, že tieto veci sú absolútne legitímne a potrebujú, aby sa zmenili ostatné veci. Asi už nestihnem.
Ďakujem pekne.
=====
9. 11. 2021 9:40:24 - 9:55:43 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR -  
predpisu 36), alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu53a) pokiaľ je takto určená výška materského vyššia než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.
9. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky tehotenského samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej vznikol nárok na tehotenské počas obdobia kedy sa jej vypláca materské, rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 36) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu53a),sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce tehotenské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu53a) pokiaľ je takto určená výška tehotenského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.".
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 10 až 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
,,53a) Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Nasledujúce body v článku IV sa primerane preznačia.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2022, čo sa premietne do čl. XIII upravujúceho účinnosť.
. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
2. Čl. IV
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona Č. 274/2007 Z. z., zákona Č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č.185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 153/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákon č. 426/2020 Z. z., zákona č. 221/2021 Z. z. a zákona č. 283/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "V prípade vzniku nároku na materské počas obdobia, kedy sa policajtke alebo profesionálnej vojačke vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu 43) alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu 22) sa čistý denný služobný plat policajtky a čistý denný služobný plat profesionálnej vojačky určí z naposledy priznaného služobného platu policajtky alebo z naposledy priznaného služobného platu profesionálnej vojačky, pokiaľ je takto určená výška materského vyššia, než je výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
,,22) Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2022, čo sa premietne do čl. XIII upravujúceho účinnosť.
Nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne aj do čl. XIII upravujúceho účinnosť.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci
tehotným ženám.
1. V čl. IV sa za úvodnú vetu vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
"1. V celom texte zákona sa slová "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "rodičovská starostlivosť" v príslušnom gramatickom tvare.".
Nasledujúce body v čl. IV sa primerane preznačia.
2. V čl. IV, 4. bode, § 293fr sa doterajší text označuje ako odsek 1, za ktorý sa vkladá odsek 2, ktorý znie:
,,(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch účinných pred 1. májom 2022 používa pojem "materská dovolenka" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "rodičovská dovolenka" v príslušnom gramatickom tvare.".
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci
tehotným ženám (tlač 665).
Návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I. v 4. bode § 29 ods. 5 sa slová "po dobu 3 rokov odo dňa pôrodu ak sa matka osobne stará o dieťa" nahrádzajú slovami "do 6 mesiacov odo dňa nástupu dieťaťa do materskej školy alebo do základnej školy, ak sa matka do nástupu dieťaťa do materskej školy alebo do základnej školy osobne o dieťa starala."
2. V čl. II 18. bode § 9 ods. 1 písm. b) znie:
"b) príspevok na viac súčasne narodených detí najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o jeho priznanie a preukázala splnenie podmienok nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí."
3. V čl. II 18. bode § 9 sa ods. 1 dopĺňa písm. c), ktorý znie:
"c) príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa po častiach počas 12 mesiacov, pričom za 1. mesiac sa vyplatí suma 266, 14 eur a za druhý až 12 mesiac suma 264 eur. Prvá časť príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa sa vyplatí najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o jeho priznanie a preukázala splnenie podmienok nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a ostatné časti príspevku sa za daný mesiac vyplatia najneskôr do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca."
4. V čl. IV v prvom bode § 34 ods. 7 sa slová "21. týždňa" nahrádzajú slovami "24. týždňa".
5. V čl. V sa vypúšťa druhý bod.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
6. V čl. V v 3. bode § 6b ods. 6 sa slová "odovzdaním informácie v listinnej podobe vyhotovenej občianskym združením, neziskovou organizáciu, nadáciou, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou" nahrádzajú slovami "vystavením listinnej podoby uvedenej informácie na viditeľnom mieste v priestoroch ambulancie lekára a súvisiacich priestoroch určených na čakanie pacientov na vyšetrenie" a na konci sa pripájajú slová "a neobsahuje iné informácie ako informácie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 6c ods. 12 písm. a)."
7. V čl. V v 3. bode § 6b sa vypúšťa ods. 8. Vypustenie ods. 8 sa premietne aj do znenia úvodnej vety v treťom bode.
8. V čl. V v 5. bode § 6c sa ods. 2 dopĺňa písm. g), ktorý znie:
"g) zoznam zdravotníckych zariadení vykonávajúcich umelé ukončenie tehotenstva v členení podľa samosprávnych krajov".
9. V čl. V sa za 5. bod vkladá nový 6. bod, ktorý znie:
"6. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová "zdravotníckeho pracovníka, ktorý má" nahrádzajú slovami "všetkých zdravotníckych pracovníkov zamestnaných u tohto poskytovateľa, ktorí majú".
Následné body v čl. 5 sa primerane preznačia. Preznačenie bodov sa primerane premietne aj do čl. 13 upravujúceho účinnosť zákona.
10. V čl. V v 6. bode § 45 sa vypúšťa ods. 3. Vypustenie ods. 3 sa premietne do úvodnej vety 6. bodu aj do informáciu o preznačení odsekov platného znenia, kde sa slová "4 až 6" nahradia slovami "3 až 5".
11. V čl. VI sa vypúšťa 7. bod.
Vypustenie 7. bodu sa premietne aj do čl. 13 upravujúceho účinnosť zákona.
12. V čl. VI v 1. bode § 1 ods. 2 znie:
"2. Tento zákon upravuje umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky na jeho vykonávanie."
13. V čl. VI sa za 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
"2. V § 4 sa na konci pripája táto veta:
"Ak bol 12. týždeň tehotenstva ukončený počas plynutia lehoty počas osobitného predpisu, po uplynutí ktorej možno žene umelo ukončiť tehotenstvo, tehotenstvo sa ukončí po uplynutí lehoty podľa osobitného predpisu1 na základe písomnej žiadosti v dodatočnej lehote v trvaní počtu hodín, ktoré uplynuli od odoslania hlásenia do dovŕšenia 12. týždňa tehotenstva ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody; ustanovenie 1. vety sa v tomto prípade nepoužije."
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1 § 6b ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona 2021 Z. z. ".
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
14. V čl. VI sa 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠Sa
Umelé ukončenie tehotenstva sa vykonáva podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy, a to chirurgicky alebo medikamentózne; medikamentózne sa umelé ukončenie tehotenstva vykonáva ak ide o znásilnenie preukázané potvrdením o prijatí trestného oznámenia alebo ak ide o odumretie plodu."
Následné body v čl. VI sa primerane prečíslujú.
15. V čl. VI sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
"4. V § 6 ods. 1 a 2 slovo "16" nahrádza slovom "15".
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
16. Čl. VII a IX sa vypúšťajú. Nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne aj do čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
Po 17. Čl. VIII sa vypúšťa, nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne aj do čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
Po 18. Čl. IX sa vypúšťa, nasledujúce články sa primerane preznačia, čo sa premietne aj do
=====
9. 11. 2021 9:25:24 - 9:40:43 48. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bittó Cigániková, Jana (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré s kolegami podávame, dopĺňame interrupčnú tabletku, samozrejme. Na stole mám trinásť štúdií, ktoré dokazujú, akým spôsobom šetriť zdravie ženy. Však tu asi ani nemusíme, už sme to veľakrát rozoberali, nemusíme asi veľmi veľa vedieť. Stačí nám vedieť to, že no tak keď niekto nemusí ísť do anestézy a nemusí absolvovať ten, tú chirurgickú interrupciu, kde sa rozťahujú pôrodné cesty ženy, kde sa poškodzujú, tak, a že to vie urobiť len tabletkou bez toho, aby do nej ten lekár vstupoval, tak je to asi pre tú ženu bezpečnejšie, že?
A je to bezpečnejšie nielen pre tú ženu, ale, vážení kolegovia, aj pre tie deti, za ktoré tak bojujete, pretože je dokázané, že pri medikamentóznom, medikamentóznej forme interrupcie v budúcich tehotenstvách neprichádza v takej miere k predčasným pôrodom alebo, alebo teda k nechceným potratom. Takže interrupčná tabletka zachraňuje život budúcich detí, pretože tá žena na tú interrupciu pôjde aj tak. Vy si nemyslite, že keď jej dáte nejaké prekážky, nepôjde. Kedysi ženy chodili na interrupciu bez anestézy. Viete si predstaviť tú bolesť? A robili to preto, lebo proste nechceli mať dieťa. Nikto ich neprinúti. Rozdiel je v tom, že či im spôsobíme následky na celý život v nejakej svojej dobre viere.
Dobre. Budú tu kolegovia, ktorí povedia: "interrupčnú tabletku ani za svet". Tak mám pre vás inú otázku: dávame pozmeňovák, že ak teda nie je interrupčná, tak sa vás chcem opýtať, že aspoň ženy, ktoré prišli nechcene o ten plod, že samovoľne teda plod odumrel, alebo ženy, ktoré sú znásilnené, či by aspoň týmto sme nechceli pomôcť, aby nemuseli ten psychický a fyzický teror podstúpiť. Čiže máme tu aj pozmeňujúci návrh, interrupčnú tabletku alebo medikamentóznu formu interrupcie v prípadoch znásilnenia alebo samovoľného potratu.
Ďalší pozmeňovák hovorí o tom, čo predkladal Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska. Na rovinu to hovorím, veľmi sa mi ten návrh páčil. Ten návrh, ja aj Tomáša nechám, aby to potom vysvetlil kompletne, ale v podstate aj vo výsledku znamená, že žena bude mať väčšiu materskú, lebo je vypočítavaná z väčšieho základu pred materskou. Keďže je Progresívne Slovensko v opozícii a my dodržujeme dohody, tak ako koaliční partneri sme nemohli hlasovať za návrh opozície, ale považujem ho za tak dobrý, že som si dovolila s dovolením Tomáša Valáška tento návrh zahrnúť do našich pozmeňujúcich návrhov preto, aby aj vy, kolegovia z koalície, ste mali možnosť za tento dobrý návrh hlasovať. Ja tak určite urobím, aj moji kolegovia.
Tiež navrhujeme zmeniť názov ´materská dovolenka´ na ´rodičovskú starostlivosť´, lebo už dávno to nie je dovolenka, to asi všetky dámy, čo tu sedia, vedia. A páni, čo tu sedia, vedia, že to už dávno nie je len materská, že je to, samozrejme, veľa pomáhate aj vy a je to aj, aj váš čas. Čiže myslíme si, že by bol vhodnejší názov: rodičovská starostlivosť.
Myslíme si, že návrh poskytnúť núdzové bývanie najviac po dobu troch rokov úplne nereflektuje súčasnú situáciu a že by mal byť poskytovaný pol rok a po tom, ako dieťa bude prijaté do školy alebo jasličiek. Do škôlky, školy alebo jasličiek. To, samozrejme, všetci viete, že my máme nedostatok miest a nemôžeme s trojročným deckom tú ženu vyhodiť na ulicu, kým jej nevieme garantovať miesto teda v škôlke, v jasliach, aby ona mohla ísť do práce a aby sa mohla postarať o svoje dieťa a o bývanie. Čiže navrhujeme, aby to bolo nie do troch rokov, ale pol roka po prijatí toho dieťaťa do jaslí, školy, škôlky.
Navrhujeme ponechať kočíkovné, ten jednorazový príspevok, tak ako je dnes pre tri deti, ale navrhujeme príplatok pre, pri narodení zdravotne ťažko postihnutého dieťatka rozpočítať na dvanásť mesiacov. To preto, aby sa nám nestávalo, že pre ženu, ktorá je naozaj vo veľmi ťažkej sociálnej situácii, to bude motivácia porodiť dieťa a nechať ho niekde v nejakom hniezde záchrany alebo v nejakom domove a zoberie si, samozrejme, peniaze. Nehovorím a nechcem povedať, určite to budete na mňa vyťahovať, vážení predkladatelia, nechcem povedať, že takéto sú všetky ženy, ale netvárme sa, že my nemáme skupiny, skupiny sociálne vylúčených spoločenstiev, kde naozaj 3 170 eur stojí za to, že si chvíľku tá žena vydrží, odrodí a potom, bohužiaľ, zdravotne ťažko postihnuté dieťa nechá na pleciach štátu, ktoré teda asi všetci vieme, že nemá úplne kvalitné podmienky.
Meníme tú péenku pri tom utajenom tehotenstve na 24. týždeň, to je koniec šiesteho mesiaca. Na rovinu hovoríme, dovtedy žena vie nejakým spôsobom kamuflovať to tehotenstvo, pokiaľ chce a ide o to, aby sme zbytočne nedávali peniaze zo štátneho rozpočtu, pokiaľ to nie je nutné, ale ten návrh ako-taký viete dobre, že je, mne nie je proti srsti a že, a že toto považujem za rozumné. Takisto, samozrejme, čakacia lehota, nastavujeme to tak, aby zostala 48 hodín. Ak sa niekomu nepáči, máme iné varianty. Skrátenie na 24 hodín, skrátenie na hodinu, alebo úplné zrušenie. Vyberte si. Každý z tejto palety, kto chce pomáhať ženám, si nájde svoj pozmeňujúci návrh. Jedine, že by nechcel.
Miesto odovzdania každej pacientke tú dokumentáciu, čo som hovorila, navrhujeme, aby lekár vystavil tieto informácie na viditeľnom mieste v čakárni a v ambulancii a aby o tom pacientku informoval. A tiež navrhujeme, aby keď tam budú tie letáky cirkví a náboženských spoločností, tak vyslovene navrhujeme, aby nemohol ten text obsahovať nič navyše. Hej, že teda iba to, čo ministerstvo uvedie na svojom webe.
Rušíme mimoriadnu kontrolu ministerstvom zdravotníctva, udávame tú povinnosť ministerstva zdravotníctva zverejniť na webovej stránke, kde presne sa interrupcie vykonávajú, pretože to je zákrok, na ktoré naše ženy majú legálny nárok a nemôžeme ich nechať cestovať hore-dole po celom Slovensku. Viete, že v Prešovskom kraji z jedenástich zariadení, osem, myslím, interrupciu nerobia. Kým žena príde na to, kde to teda robia, tak, samozrejme, termín nestihne.
Zdôrazňujeme, že výhrada vo svedomí sa týka jednotlivca a nie zariadenia alebo oddelenia ako celku. A takisto povinné odborné školenia cez ministerstvo zdravotníctva vyhadzujeme. Toto je povinnosť odborných organizácií, komôr a určite nie politická otázka, ale odborná otázka. Vyhadzujeme zrušenie zrušenia vyhlášok, pri ktorých, ktoré hovoria o tom napríklad, pri akých kontraindikáciách sa môžu a nemôžu spraviť interrupcie. Vypúšťame podradenie záujmu matky pod plod. Čiže navrhovatelia v podstate predradili záujem plodu pred, pred záujem matky. Tak toto vypúšťame.
Dávame tam, dávame tam návrh, ktorý navrhla sama pani predkladateľka Záborská, že ak sa v dôsledku povinnej čakacej lehoty premešká ten dvanásty týždeň, tak sa o túto dobu alikvotne predĺži možnosť, do kedy je možné ukončiť tehotenstvo. Čiže maximálne o tri dni, ale keď teda dôvodom bude, že nemôže ísť na interrupciu, čakacia lehota, tak sa to alikvotne predlžuje.
Meníme zákon o umelom prerušení tehotenstva tak, aby žena mohla mať, mohla rozhodovať od pätnástich rokov, ale rodič má byť informovaný, čiže už nebude potrebovať súhlas rodiča. Teraz je to od šestnástich. My si myslíme, že keď je od pätnástich právne zodpovedná, tak vie aj rozhodnúť, či chce byť v pätnástich matkou.
Vypúšťame všetky tie paragrafy o reklame, o druhej správe, pretože to je už dnes možné, aj sa to bežne robí, samozrejme. A vypúšťame celý článok 11, ktorý sa vlastne týka dotácií, špeciálnych dotácií pre organizácie. Myslíme si, že teda blízke pani Záborskej a jej názorom, pretože si myslíme, že všetky organizácie pomáhajúce všetkým ľuďom by mali mať rovnaké, rovnaký spôsob a možnosti.
A navrhujeme dať registračný poplatok viacdetným rodinám nižší o 90 % pri registrácii auta.
Vypúšťame článok 10. To je to rozšírenie povinných informácií, kde bude žena musieť poskytovať info o svojej rodinnej situácii, spôsobe antikoncepcie a ďalších intímnych detailoch. Úplne, ako som hovorila, rušíme čakaciu dobu. A áno, vyhadzujeme premenovanie prerušenia na ukončenie tehotenstva. Toto nám teda naozaj nezdá ako pomoc ženám.
Toľko k našim pozmeňujúcim návrhom. Vidíte sami, že sme si dali záležať, že sú to veci, ktoré ženám skutočne pomáhajú. Pokiaľ by boli prijaté všetky tieto pozmeňujúce návrhy, tak dokonca by to naozaj mohol byť zákon, ktorý pomáha ženám. Škoda, že sme nestihli tú flexibilnú materskú, že, Peťo? To bude nabudúce samostatne. Prepáč, flexibilný rodičák. To bude samostatne, lebo je to tak veľký a komplikovaný zákon, že my nepodávame len veci len naoko, ale naozaj prepracované. Takže tuto môj kolega, odborník na túto oblasť mi povedal, že to nemáme dosť dobre spracované a že to urobíme v budúcnosti. Napriek tomu som si istá, že po prijatí týchto pozmeňujúcich návrhov môže byť parlament hrdý, že teda nejakým spôsobom pomohol ženám a najmä že tam vypustil všetky veci, ktoré ženám ubližujú.
Prosím vás teda o podporu pozmeňovacích návrhov, ktoré idem teraz prečítať. Ja len, že stopujte čas, ideme čítať.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
V článku VI sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Umelé ukončenie tehotenstva sa vykonáva podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy, a to chirurgicky alebo medikamentózne.".".
Nasledujúce body v čl. VI sa primerane prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2022.
Budem ti to podávať, dobre? Aby som tu nemala chaos. Daj to do poradia.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
Návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám sa mení takto:
1. V čl. II, 10. bod znie:
„10. V § 4 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) 829,86 eura na prvé až štvrté dieťa, ktoré sa narodilo živé,
b) 151,37 eura, ak ide o piate a ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo živé.".".
2. V čl. II sa vypúšťa 11. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Zuzany Šebovej, Petra Cmoreja, Tomáša Lehotského, Miroslava Žiaka a Jána Benčíka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám, tlač 665.
1. V čl. IV sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 54 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 7 (6 až 9, pozn. prepis.), ktoré znejú:
„(6) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorej vznikol nárok na materské počas obdobia, kedy sa jej vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, 36), alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu, 53a) sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce materské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, 36) alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu, 53), pokiaľ je takto určená výška materského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.
(7) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky tehotenského zamestnankyne, ktorej vznikol nárok na tehotenské počas obdobia kedy sa jej vypláca materské, rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, 36), alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu, 53a) sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce tehotenské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, 36), alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu, 53a), pokiaľ je takto určená výška tehotenského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.
(8) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej vznikol nárok na materské počas obdobia, kedy sa jej vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, 36), alebo príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu, 53a), sa zisťuje ku dňu vzniku nároku na predchádzajúce materské, ktoré bezprostredne predchádzalo vzniku nároku na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, 36), alebo vzniku nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa podľa osobitného predpisu, 53a), pokiaľ je takto určená výška materského vyššia, než jeho výška určená podľa iného ustanovenia tohto zákona.
(9) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky tehotenského
=====
12

Deň v parlamente

<- ->