Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

123456
 
14. 12. 2021 18:17:35 - 18:18:31 51. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní 2 Tlač 815 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ja uznávam, že k tomu, čo sme schválili ako pozmeňujúci návrh v bode 2 spoločnej správy, možno mať výhrady z hľadiska legislatívnej techniky, tiež to nepovažujem za optimálne, ale domnievam sa, že to nie je v rozpore s legislatívnymi pravidlami. Je to nový novelizačný článok, týka sa zákona o ochrane verejného zdravia, čiže úplne iného zákona, a teda účinnosť ak tam bude skoršia, ako je účinnosť zákona o elektronických komunikáciách, tak tam nie je žiadny reálny problém z hľadiska legislatívnej techniky. Ak teda pán poslanec Susko sa domnieva, že to odporuje niektorému z ustanovení zákona o rokovacom poriadku, tak by bolo dobré, keby ho zacitoval aj uviedol, ktoré konkrétne ustanovenie zákona o rokovacom poriadku týmto postupom bolo porušené, pretože ja sa domnievam, že žiadne.
7. 12. 2021 11:29:39 - 11:31:39 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Pán poslanec Stančík, zhodneme sa na tom, že situácia je vážna, že treba niečo robiť a že tou správnou cestou je očkovanie. Chcem oceniť vecný tón tvojho vystúpenia. Ukázal si, že aj o takýchto témach sa dá debatovať bez toho, aby sme sa museli navzájom urážať a obviňovať z toho, že ten druhý nechce riešiť boj s pandémiou.
Ale treba pomenovať aj vecné rozdiely. Argumenty typu, že koľko stojí liečenie očkovaného a neočkovaného nad 60 rokov a potom viac sú nesporne argumenty v prospech očkovania. Nedomnievam sa však, že sú argumentmi v prospech tohto riešenia, teda zavedenia 500-eurového poukazu. Platilo by to v prípade, ak by v kategórii nad 60 rokov nebol dosiaľ nikto zaočkovaný a predpokladali by sme, že ľudia by sa nedali zaočkovať zo žiadneho iného dôvodu, iba na základe nejakej finančnej motivácie. Alebo druhá možnosť je, že by sa tých 500 eur vyplácalo iba tým, ktorí ešte nie sú zaočkovaní a dajú sa zaočkovať nanovo. Ale dobre vieme, že ani jeden z týchto predpokladov neplatí.
Čiže už čisto mechanicky, keď sa bude 500 eur vyplácať aj tej skupine, ktorá už zaočkovaná je alebo by sa dala zaočkovať bez finančnej motivácie, tak tie čísla nesedia. A nedá sa povedať, že 560 je viac ako 500, a preto, preto tým ušetríme. A navyše nemáme k dispozícii žiadne analýzy, dáta, skúsenosti, či finančná motivácia naozaj funguje. Pripomínam, nefungovala pri lotérii, nefungoval veľmi sprostredkovateľský bonus. Na základe čoho sa teraz domnievame, že bude fungovať vo forme poukazov? Že bude fungovať vo forme poukazov, ktoré sú väčšinou na veci, ktoré mnohí dôchodcovia takmer vôbec nevyužívajú.
2. 12. 2021 18:01:12 - 18:03:09 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
188.
Pán poslanec Pollák, dovolím si trochu nesúhlasiť s tým tvrdením, že nezávislosť nie je dôležitá, nie je dôležité to, či bol, alebo nebol politik. Ja teda nevylučujem aj kandidatúru politikov na nezávislé funkcie a nemyslím si, že to a priori musí byť zlé, ale teraz špeciálne vo vzťahu ku komisárkam bola v minulosti zdôrazňovaná potreba nezávislosti a pani Tomanová napríklad bola ostro kritizovaná práve za to, že prešla do funkcie komisárky z funkcie poslankyne Národnej rady, resp. pred tým, pred tým pôsobila ako ministerka. Takže nemohla byť vnímaná ako nezávislá.
Myslím si, že tie kritériá nezávislosti sa dajú nastaviť aj inak ako to, že to prenesieme z parlamentu na nejakú inú organizáciu alebo neviem, kto by to teda mal byť. A môžeme to aj tou voľbou vyjadriť, že či zvolíme človeka, ktorý je nejako spätý s politikou alebo nie je spätý s politikou. To sa nevylučuje ani s voľbou v parlamente a myslím si, že teda je trochu neskoro a uvažovať o tom, čo bude o šesť rokov, je síce pekné, ale teda, ak sme mali, ak sme toto vnímali ako problém, no tak sme to mali zmeniť ešte pred touto voľbou.
Pokiaľ ide o tie informácie, ktoré boli, boli, prišli dnes alebo boli zverejnené napríklad v Hospodárskych novinách, čo sa týka pani Hatrákovej, no mne je tiež ľúto, že tá informácia prišla až dnes, keby prišla pred mesiacom, no tak sme sa tým mohli zaoberať aj na tých vypočutiach a podrobnejšie, tak ako sme sa zaoberali všetkými informáciami, ktoré sa ku nám dostali, ktoré sa týkali kandidátov a kandidátok, o ktorých sme sa dozvedeli z ich životopisov, z informácií, ktoré nám niekto posunul alebo z informácií, ktoré boli verejne dohľadateľné.
2. 12. 2021 17:23:58 - 17:24:24 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Pán poslanec Gyimesi, ja som, ja mám také déja vu, lebo sa mi zdá, že už som to o tom africkom more dnes počul, tak sa teda len chcem spýtať, či naozaj mám len déja vu alebo teda opäť ideme ďalší pozmeňovák dávať, ktorý sa týka afrického moru, lebo ja z toho vystúpenia som to, som to nepochopil celkom.
2. 12. 2021 16:56:23 - 16:58:22 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Pán poslanec Pročko, no zjavne máme dosť odlišné kritériá toho, čo považujeme za nechutné. Zaujímavé je, že ako sa vyvíja tvoj pohľad na nezávislosť, pretože po jednej zo správ pani Márie Patakyovej, ombudsmanky, za ktorú si nezahlasoval, ja som bol veľmi prekvapený, lebo u teba som nepredpokladal nejaké ideologické dôvody, si mi to vysvetlil tým, že je politický nominant a na takomto mieste by nemal byť politický nominant a pani Patakyová bola navrhnutá MOST-om. No bola navrhnutá MOST-om, ale myslím si, že vykonáva svoju robotu dobre a je správne, že si zaslúži podporu a netreba hľadieť na to, že kto ju navrhol. Teraz zrazu ti nevadí, že komisára pre deti alebo komisárku pre deti budeme voliť na návrh politikov, bude ju voliť parlament a opäť, dokonca je to poslankyňa Národnej rady, ktorú ty ideš voliť. No ale však môžu sa názory vyvíjať, ja ti to neberiem, škoda len, že si nereagoval v podstate na nič z toho, o čom som vo svojom vystúpení hovoril.
Pani poslankyňa Kozelová, áno, žiaľ, bude to politická voľba, podľa mňa nie je problém v tom, že volí Národná rada, kto iný by mal komisára ustanovovať, problém skôr vidím v tom, ako k tomu pristupujeme, a teda že nebudeme sa rozhodovať na základe porovnania nejakých odborných kritérií, etických kritérií, kompetentnosti, doterajšieho pôsobenia, ale budeme sa rozhodovať alebo budete sa rozhodovať aj vy politicky. Je to škoda pre ten úrad.
2. 12. 2021 10:28:55 - 10:30:55 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ďakujem, pán podpredseda.
Pán poslanec Suja, keď sa rušila dvojkolová voľba županov, tak ja som bol proti, aj som to verejnej kritizoval, pretože som to nepovažoval za dobrý krok. Naopak, pri tej príležitosti som hovoril, že možno by sme mali uvažovať nad tým, že by sme zaviedli dvojkolovú voľbu aj primátorov a starostov, pretože považujem dvojkolovú voľbu za vhodnejšiu, za legitímnejšiu, ak v prvom kole volí navrhnutého kandidáta iba relatívna väčšina, nie absolútna väčšina zúčastnených voličov, tak sa mi zdá vhodnejšie, aby to bolo potvrdené voľbou v druhom kole medzi dvoma kandidátmi, ktorí v prvom kole získali najsilnejší počet hlasov. Ale, samozrejme, sú na to rôzne názory a nedošli sme k zhode. Čiže v tomto sa nebude v týchto voľbách nič meniť.
Voľba poštou je úplne štandardná forma voľby, ktorá sa už dnes používa vo voľbách do Národnej rady. Téma, ktorá je, je či sa to má rozšíriť aj na ďalšie typy volieb, kde by sa mohla uplatniť, najmä teda na prezidentské voľby, možno voľby do Európskeho parlamentu. My sa domnievame, že áno. A, samozrejme, že to vyžaduje, že štát má poriadok vo svojich registroch a vo svojich evidenciách a dokáže ukontrolovať, aby tam neboli mŕtve duše.
Pani poslankyňa Pleštinská, áno, zhodneme sa, aj keď, ako som hovoril, môže sa stať, že formu nezávislej kandidatúry využije aj člen politickej strany. Ale keď sa tak rozhodne a keď, povedzme, politická strana takúto možnosť svojim členom umožní alebo toleruje, tak stále je to viac zodpovedajúce označenie nezávislý kandidát ako označenie ako kandidát... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
2. 12. 2021 9:32:45 - 9:33:46 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17.
Pán poslanec Krupa, zaujalo ma jedno z tých tvrdení, s ktorými ste vysvetľovali, prečo nosíte zbraň. Zacitujem: "Nenosím zbraň preto, že nenávidím vládu, nosím ju preto, že do niektorých vecí mi vláda nemá čo rozprávať." Priznám sa, že som to celkom nepochopil. Mohli by ste prípadne mi vysvetliť, že čo tým myslíte? Lebo ja si tiež myslím, že by mi vláda nemala do niektorých vecí rozprávať, ale môžem to vyjadriť ako svoj názor, môžem k tomu napísať článok, môžem voliť stranu, ktorá si myslí, že mi do tých vecí nemá rozprávať, ale nerozumiem tej súvislosti so zbraňou, že keď vám vláda bude rozprávať do niektorých vecí, tak použijete proti vláde zbraň alebo, alebo aký je ten dôvod? Zopakujem: "Nenosím zbraň preto, že nenávidím vládu, nosím ju preto, že do niektorých vecí mi vláda nemá čo rozprávať." Čo tým myslíte?
26. 11. 2021 10:42:35 - 10:44:31 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 785 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Pán poslanec Pčolinský, podobne ako pán poslanec Stančík si myslím, že naozaj prvé čítanie je o tom, že či chceme riešiť tento problém, ak áno, no tak v druhom čítaní sa môžme, môžme baviť o tom, ako konkrétne. A teda zažili sme tu už viaceré aj poslanecké návrhy zákonov, ktoré sa v druhom čítaní teda dosť výrazne zmenili oproti tomu, čo bolo, čo bolo v prvom čítaní. Ja si myslím, že aj ten zákon tak, ako je teraz navrhnutý, vytvára priestor pre to, aby, aby sa odlišným spôsobom v súdnej praxi pristupovalo k ľuďom, k mladým ľuďom, ktorí nájdu, u ktorých (ruch v sále, zaznenie gongu) je objavené nejaké malé množstvo marihuany, od, od užívateľov, užívateľov tvrdých drog, veď tam, tam sa iba vytvára, vytvára na to priestor.
A teda by som si ale dovolil zopakovať to, čo som povedal aj v rozprave, že ak vám ide o to, aby sa odlíšila marihuana od iných drog, tak hneď nasledujúci bod, o ktorom budeme rokovať, je návrh pána poslanca Valáška, ktorý robí presne to, že vyníma marihuanu z, od iných trestných, teda od iných drog a stanovuje miernejšie sadzby iba pre užívateľov, alebo teda držiteľov marihuany pre vlastnú potrebu. Takže ak toto je vaše preferované riešenie, no tak by ste mohli podporiť návrh pána poslanca Valáška. Dnes o jedenástej sa nebude hlasovať, neskončíme rozpravu, môžeme to v pondelok prebrať na koaličnej rade, a ak toto je riešenie, ktoré vám vyhovuje, tak opakujem, myslím si, že ostatní koaliční partneri s tým nebudú mať zásadný problém a môžeme sa dohodnúť trebárs aj na tom, že podporíme návrh, ktorý predkladá opozičný poslanec, ak ten návrh zodpovedá vašim predstavám.
Ďakujem.
26. 11. 2021 10:37:16 - 10:39:17 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 785 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie. Začnem netradične od konca.
Pani poslankyňa Tabák, ja som ročník ´71, vy ´91, tak akože jednotku máme na konci, ale nie sme úplne ten istý ročník, ale teda ďakujem za lichôtku.
Pán poslanec Potocký, ja som nechcel spochybňovať ani nijako nenamietam, že užívanie marihuany, ako napokon užívanie akejkoľvek drogy je individuálna, má individuálne následky, aj alkohol každý znáša inak, nie každý, kto užíva alkohol, sa stane závislým a niektorý sa stane. A tak ako poznáte prípady tragických následkov užívania marihuany, nepochybujem o tom, že poznáte aj prípady tragických následkov užívania alkoholu a asi každý v našom, každý sa s niečím takým vo svojom okolí stretol.
Pán poslanec Karahuta, nie je pravda, že iba dve drogy sú legálne a okrem alkoholu a nikotínu je aj kofeín, lieky a kopu, kopu ďalších látok, ktoré môžu mať charakter drogy a nie sú nelegálne. A teda ak vám ide o to, že zmäkčiť len marihuanu, tak aj vám dávam do pozornosti návrh pána poslanca Valáška.
Pán poslanec Šefčík, myslím, hovoril o tom, že, že som nabádal pána poslanca Pčolinského, aby zahlasoval za návrh opozičného poslanca, inokedy hovorím, že za opozičné návrhy sa nemôže hlasovať. Ja nehovorím, že sa nemôže hlasovať, že sa nemôže hlasovať v situácii, keď sa na to v koalícii nedohodneme. Ak sa na tom v koalícii dohodneme, tak môže zahlasovať aj za opozičný návrh, ak presvedčíte kolegov z OĽANO, aby podporili návrh pána poslanca Valáška. Tak ja vám garantujem, že SaS to na koaličnej rade vetovať nebude.
25. 11. 2021 11:58:59 - 11:59:21 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 776 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem obom kolegom za reakcie, keďže aj pani poslankyňa Pleštinská, aj pán poslanec Pollák sú spolupredkladateľmi, tak nemáme veľmi o čom polemizovať, lebo náš pohľad na tú tému je veľmi podobný. Takže iba ďakujem.
23. 11. 2021 18:49:49 - 18:51:19 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 786 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
174.
Pán poslanec Kyselica, ďakujem za ten prehľad, ktorý hovorí jasne o tom, že ak by mal byť návrh pána poslanca Baránika v rozpore so základnými zásadami trestného konania, tak by mal byť, tak by bol v rozpore so základnými zásadami trestného konania a aj to, ako bolo v 2005 schválené ustanovenie § 363 a následné. A v podobe, v akej platil až do tej novely, ktorú ste spomínali, ktorá bola v roku 2015, aj z odôvodnenia, aj z toho, ako sa to uplatňovalo a napokon aj z toho, ako v 2015 tá novela bola zdôvodnená, je jasné, že až do novely v roku 2015 sa § 363 neuplatňoval na rozhodnutia, ktoré dnes vyvolali taký rozruch. Ako napríklad rozhodnutie o zrušení obvinenia alebo teda zrušení dokonca uznesenia o začatí, začatí trestného konania. Takto to nebolo myslené. A takto to ani nebolo uplatňované. A teda ešte ma veľmi aj zaujímalo, že čo ešte ďalšie ste mali pripravené. Tak možno niečo poviete vo faktickej, možno niečo potom snáď v rozprave v druhom čítaní.
23. 11. 2021 18:33:18 - 18:35:19 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 786 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Pán poslanec Baránik, ja súhlasím s tvojou reakciou na vystúpenie pána poslanca Šeligu a tiež to vnímam tak, že zásady jak sú obsiahnuté v zákone, tak nie sú nadradené iným explicitným ustanoveniam obsiahnutým v zákone.
Zásady sú nejaký spôsob, akým sa má vykladať zákon a akým sa majú uplatňovať jeho ustanovenia, ale to nevylučuje, že by, že by zákon nejakú konkrétnu vec upravil takým alebo onakým spôsobom.
A druhá vec, ktorú, v ktorej by som ťa chcel doplniť, je, že ak som aj ja hovoril o tom, že predchádzajúca právna úprava bola obsahovo zhodná, no tak ak je argument proti, že podľa tej pôvodnej právnej úpravy je možné, bolo možné, aby napríklad aj obvinený sa teda obrátil na generálneho prokurátora s týmto opravným, žiadosťou o uplatnenie tohto mimoriadneho opravného prostriedku, tak síce áno, čisto formálne to bolo možné, len je teda otázka, že aký by mal obvinený dôvod, aby sa na generálneho prokurátora obrátil s tým, aby generálny prokurátor využil § 363 a zrušil rozhodnutie o zastavení konania, ktoré voči nemu bolo, ktoré bolo voči nemu vedené.
Čiže áno, z formálneho hľadiska tam odlišnosť bola proti tomu, čo dnes navrhuje pán poslanec Baránik, ale z hľadiska obsahu toho ustanovenia, z hľadiska toho, ak sa to ustanovenie v pôvodnom znení korektne vykladalo, tak ten obsah bol zhodný, ak platí, že tento návrh je v rozpore so základnými zásadami trestného konania, tak potom bol aj ten z 2005.
23. 11. 2021 18:24:20 - 18:26:20 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 786 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ja by som takto tiež 18.24 v rámci faktickej poznámky a právnickej debaty položil kolegovi Šeligovi tú istú otázku, ktorú som položil pánovi poslancovi Suskovi, ktorý teda, žiaľ, tu nebol vtedy, keď som sa ho to pýtal, tak sa to spýtam aj teba, možnože aj pána poslanca Suska to bude inšpirovať k nejakej odpovedi.
A či teda aj tá predchádzajúca právna úprava, kde v § 363 bola aj druhá veta, ktorá hovorila o tom, že porušením zákona sa rozumie podstatné pochybenie, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci, čiže to nebolo použiteľné na všetky rozhodnutia, iba na meritórne rozhodnutia.
A v dôvodovej správe bolo jasne napísané, že zámer návrhu spočíva v tom, že treba umožniť vo veciach, v ktorých súd ešte nekonal a vec bola v prípravnom konaní prokurátorom postúpená inému orgánu alebo ktorým bolo zastavené alebo podmienečné zastavené trestné stíhanie, alebo ktoré v takomto rozsahu spočíva na chybnom procesnom konaní, aby nezákonnosť napravil generálny prokurátor. Čiže aj zo znenia toho zákona, aj z tej dôvodovej správy a napokon aj z toho, ako sa to na začiatku uplatňovalo, vyplýva, že tento oprávnený prostriedok bol k dispozícii iba na nápravu takého nezákonného konania, ktorým de facto došlo buď k zastaveniu trestného konania, alebo k jeho postúpeniu na prejednanie inému orgánu, alebo k podmienečnému zastaveniu trestného konania.
Čiže, ak by malo platiť to, čo si, pán poslanec, povedal vo svojom vystúpení, tak vlastne aj takýto výklad by zakladal istú nerovnosť a bol by v rozpore s tým, s tou zásadou trestného konania, takže by ma zaujímalo, či sa domnievaš, že či aj § 363 ods. 1, ako bol pôvodne, je v... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 11. 2021 18:08:07 - 18:09:48 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 786 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Ďakujem za spresnenie návrhu, ale teda ja som ho pochopil a myslím si, že bolo zrejmé, čo navrhujete. Ale teda, keď ste teraz zopakovali tú tézu, že návrh pána poslanca Baránika je v rozpore so základnými princípmi trestného konania, tak ma zaujímalo, že či si myslíte, že v rozpore so základnými princípmi trestného konania bola aj úprava v § 363 a následných, tak ako bola pôvodne prijatá. Lebo tá pôvodne bola prijatá práve na taký účel, aby generálny prokurátor, keď dôjde k zastaveniu konania, mohol nájsť pochybenie, a teda nariadiť, aby sa pokračovalo v rokovaní, ale nebola využívaná tak, ani to znenie neumožňovalo využívať tak, aby bolo, bola použiteľná na negatívne, de facto negatívne pokyny vo veci, ako je to teraz po tej úprave, ktorú ste urobili, vy smeráci, za vašej, za vašej vlády.
Takže to ma tak čisto teoreticky zaujímalo, či si myslíte, že aj tá pôvodná úprava, ktorá síce nie svojím znením, ale svojím významom bola v podstate taká, ako to, čo teraz navrhuje pán poslanec Baránik, bola v rozpore so základnými princípmi trestného konania.
12. 11. 2021 10:05:27 - 10:07:27 48. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Podľa § 33 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku poslanci majú v rozprave právo na jednu faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie ostatného rečníka, teda ja ako ostatný budem reagovať na vystúpenie ostatného rečníka, čiže pána poslanca Kotlebu, a nebudem, ako pán poslanec Mizík hovorí, že mi je z toho zle, čo som počul, lebo reagujem na, snaží sa reagovať vecne.
Pán poslanec Kotleba si tu všimol, že jedno z tých opatrení, ktoré sa novo zavádza pre Úrad verejného zdravotníctva, bude môcť Úrad verejného zdravotníctva nariadiť na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a veľmi sa tu nad tým pohoršil.
Ja by som ho len rád dal do obrazu, že v § 48 ods. 4 zákona o ochrane verejného zdravia sú opatrenia, ktoré môže robiť Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny Úrad verejného zdravotníctva. Ak sa k niektorému z tých opatrení dodá, že ho môže urobiť na základe rozhodnutia vlády, to znamená, že ho nemôže urobiť inak, nemôže ho urobiť sám od seba. Je potrebné, aby okrem Úradu verejného zdravotníctva o tom rozhodla ešte aj vláda, čiže nie je to zjednodušenie toho opatrenia. Naopak, je to komplikácia, je to nejaká brzda, obmedzenie v tom, aby sám od seba mohol Úrad verejného zdravotníctva robiť takého opatrenie.
Keď tu hovoríte o tom, že zákony majú byť všeobecné. Však tie zákony sú všeobecné, len reagujú na konkrétnu situáciu. Kvôli chrípke sme nemali 10-tisíc alebo 12-tisíc mŕtvych. Kvôli chrípke sa nám nestalo, že by nebolo možné poskytovať inú zdravotnú starostlivosť, ako sa to stáva kvôli COVID-u.
A keď sa pýtate, prečo robíme takýto zákon a prečo sme v skrátenom konaní, tak vy ste za to zodpovední, práve vaša propaganda, ktorá viedla ľudí k tomu, aby sa nezaočkovali, spôsobili, že tu dnes máme takú situáciu, akú máme.
10. 11. 2021 14:55:56 - 14:57:56 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za reakcie kolegom a kolegyniam.
Pani poslankyňa Kavecká, a myslím, že to bolo teda aj vo vystúpení pána poslanca Šimka, povedali ste, že nestačí, ak som presvedčený, že teda bol porušený zákon alebo že prípadne bol spáchaný trestný čin. No samozrejme, že to nestačí na to, aby bol niekto odsúdeným, že si to ja myslím, ale ak existuje veľké množstvo prípadov, ktoré vykazujú postup podľa rovnakej alebo veľmi podobnej schémy a sú do toho namočené podobné alebo rovnaké alebo opakujúce sa firmy a ide tam o získavanie dotácií alebo použitie eurofondov a podobne a je tam porušený zákon a vyzerá to na nejakú dohodu, vyzerá to na nejaké vedomé obchádzanie zákona, tak môžem veriť, že v niektorých prípadoch je to naozaj iba snaha robiť dobré veci a neznalosť zákona, ale teda môžem mať dôvodné podozrenie, že v niektorých prípadoch tam boli, bolo aj korupčné správanie. A teda prekvapuje ma, že poslankyňa OĽANO na to takýmto spôsobom reaguje, lebo ixkrát sa stalo, že aj OĽANO vyčítalo, aj my sme ako opozičná SaS vyčítali napríklad bývalej vládnej garnitúre, že sú tam podozrenia z porušenia zákona, podozrenia z korupcie, hoci na to nebolo ešte rozhodnutie súdu.
Viacerí ste tu hovorili, že prečo ÚVO nezakročil, keď to prebiehalo, ale však ja som vám citoval metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie z roku 2006, ´13, ´14, kde upozorňovalo usmernenie NKÚ alebo vyjadrenie NKÚ, že takýto postup nie je v súlade so zákonom. Čiže podľa mňa nie je problém v legislatíve, problém je v tom, akým spôsobom sa v tých obciach legislatíva uplatňovala a že nebolo rešpektované to, čo Úrad pre verejné obstarávanie aj verejne hovoril.
10. 11. 2021 14:23:02 - 14:25:02 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Pani poslankyňa Kavecká, ja na rozdiel od kolegu opozičného poslanca Linharta, naopak, oceňujem tú úlohu dodržiavať pravidlá dohodnuté v koaličnej zmluve, ktoré hovoria o tom, že môžu, samozrejme, koaliční poslanci podporiť aj opozičný návrh v prípade, že sa na tom dohodneme v rámci vládnej koalície. Žiadna výnimka pre hlasovanie o hodnotových otázkach alebo za to, čo niekto vydáva za hodnotové otázky, tam, samozrejme, nie je. Treba si prečítať koaličnú zmluvu.
A o tom, trošku by som polemizoval s tým tvrdením, že primátor alebo starosta musí poslúchať mestské alebo obecné zastupiteľstvo. No nemusí a často ho neposlúcha. Zastupiteľstvo nemôže žiadne úlohy ukladať starostovi alebo primátorovi a neverím, že by bol na Slovensku obstaraný jeden jediný nájomný byt, ktorý by si želalo obstarať zastupiteľstvo a starosta alebo primátor by bol proti a nesúhlasil s tým. Ak taký prípad sa stal, tak mi, prosím, povedzte, ale ja pri mojich poznatkoch a vedomostiach o fungovaní samosprávy si takéto niečo neviem predstaviť.
Hovorili ste o tom, že sa tu kriminalizujú starostovia a nie poslanci, ktorí o takom niečom rozhodovali. No tak čo teraz, ak sa teraz kriminalizujú, tak dáme na budúcu schôdzu nejaké prechodné ustanovenia do Trestného zákona, že nemajú byť trestne stíhaní starostovia, ak sa dopustili nejakého trestného činu v súvislosti s verejným obstarávaním, ak to súviselo s nájomnými bytmi, lebo však nájomné byty treba stavať, tak prípadne aj nejaký ten trestný čin možno urobiť? Ja viem, že to nie je to isté, ale analogicky, analogicky to platí. Keď bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, mala byť udelená pokuta. Ak s tým nesúhlasíte, obrátili ste sa na súd a súd má rozhodnúť.
10. 11. 2021 11:50:41 - 11:52:37 48. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Vážený pán stále ešte opozičný poslanec Šimko, ďakujem vám za vašu snahu o plnenie programového vyhlásenia vlády, aj keď to by skôr mala byť snaha koaličných poslancov ako opozičných, ale no však uvidíme, jak sa to vyvinie.
Ale dovolím si nesúhlasiť s tým, čo tvrdíte, že za týmto vaším návrhom je snaha uvoľniť ruky samosprávam, ktoré chcú stavať nájomné byty. To jednoducho nie je pravda. Uvoľniť ruky samosprávam, ktoré chcú stavať nájomné byty, možno zmenou podmienok verejného obstarávania. O niečo sa pokúsila novela verejného obstarávania, ktorú ste tu tak kritizovali, že koľko, 1 200 pripomienok a aká je nekvalitná, teda na jednej strane ďakujete pánu Kollárovi a na druhej strane kritizujete pána Holého, no dobre. Ale nie je to pravda, vy vo svojom návrhu riešite iba odpustenie pokút smerom do minulosti. Keď rovnakým spôsobom budú v budúcnosti postupovať obce a mestá, tak budú za to znova rovnakým spôsobom pokutované. Nič z toho nerieši váš zákon. Váš zákon rieši to, že tie obce, ktoré porušili zákon, v súlade so zákonom za to dostali pokutu, nie na základe domnienky hŕstky štátnych úradníkov, ako ich dehonestujúco označujete spolu s kolegom Linhartom, ale na základe rozhodnutia štátneho orgánu. Vy teraz tvrdíte, že napriek tomu, že porušili zákon, tak tú pokutu nemajú dostať. Ale keď ju porušia v budúcnosti, tak ju znovu, znovu budú dostávať.
A možnosť súdnej obrany, samozrejme, existuje. Tie obce sa môžu obrátiť na súdy a súdy rozhodnú. Keby im súdy dávali za pravdu, tak dnes tu ten váš návrh nie je.
10. 11. 2021 11:30:38 - 11:32:37 48. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Pán poslanec Linhart, no, udivuje ma váš prístup k štátnym orgánom a k plneniu si ich úloh, ktoré vyplývajú priamo zo zákona. Úrad pre verejné obstarávanie nie je len tak nejaká partička úradníkov, ktorí sa stretnú niekde na pive a vymýšľajú si nejaké domnienky, že na základe čoho budú pokutovať obce, aby im urobili zle. Úrad pre verejné obstarávanie je štátny orgán, ktorý má svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú priamo zo zákona, a má svoje oprávnenia a právomoci, má aj právomoc udeľovať pokuty, keď zistí, že bol porušený zákon. Tu to zistil a spôsob, akým sa skontroluje, či ten zákon bol porušený, alebo nebol porušený, nie je to, že vy tam pôjdete na poslanecký prieskum s troma ďalšími poslancami, dokonca to nie je ani to, že Národná rada schváli zákon, ktorým dodatočne ospravedlní porušovanie zákona a odpustí tie pokuty. Ten spôsob je jasný, máme tu súdy, obce sa môžu obrátiť na súdy, keď nesúhlasia s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, a tie súdy rozhodnú. Ak by to naozaj bolo tak, že by obce boli v práve a nie Úrad pre verejné obstarávanie, tak by tu žiadny takýto návrh zákona v tejto chvíli nebol. Ten návrh zákona je tu preto, lebo obce postupovali v rozpore so zákonom a súdy im nedávajú v ich obhajobe za pravdu.
Ja za ten návrh nebudem hlasovať, nebudem zaňho hlasovať aj preto, že rešpektujem koaličnú zmluvu, ktorá hovorí, že za opozičné návrhy, pokiaľ nie je dohoda v koalícii, koaliční poslanci nehlasujú, ale som proti takémuto návrhu aj v prípade, že by s ním prišiel niektorý z koaličných poslancov, lebo ho považujem za nesprávny a za zlý.
6. 10. 2021 14:55:58 - 14:57:58 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Po antikoncepcii tu máme už aj onanovanie. Dnes to má naozaj grády.
Ja na rozdiel od pána poslanca Kočiša patrím do tej istej časti politického spektra ako pán poslanec Stančík. Ani jeden z nás nie je fašista, takže sme v tej nefašistickej časti politického spektra, takže niektoré veci vidíme spoločne, aj keď ako mnohí ľudia, ktorí sú v nefašistickej časti politického spektra, majú, povedzme, na túto vec, o ktorej práve teraz rokujeme, iný názor. Čím nechcem povedať, že tuto ide deliaca čiara fašisti, nefašisti. Ale to je pre mňa tá základná, základná čiara.
A tak ako si aj hovoril, pán poslanec, je aj dôležité to, akým spôsobom a aký jazyk používame pri tej debate. Lebo môžme mať na túto vec, na kopu iných vecí rôzne názory, ale hovoriť o deviantoch, buzerantoch a podobné urážlivé spôsoby, naozaj to nepatrí na pôdu Národnej rady.
A podobne ako ty, vidím aj otázku toho, čo je a čo nie je dosiahnuteľné. Samozrejme, že ja by s chuťou bol za takýto návrh zákona, rád by som zaň zahlasoval, ale tiež sa cítim viazaný dohodnutými koaličnými pravidlami a uvedomujem si, že podobná právna úprava je nereálna, aby prešla. Ale mali by sme sa snažiť, aby prešlo to, k čomu sme sa ako vládna koalícia zaviazali v programovom vyhlásení vlády, za ktoré sme hlasovali, kde hovoríme o tom, že zlepšíme legislatívu pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti. A mali by sme nájsť nejaké vyjadrenie, ktoré bude akceptovateľné v rámci celej vládnej koalície. Predpokladám, že nikto z opozície nebude mať vôľu takúto úpravu podporiť, ale je lepšie urobiť aspoň drobnú zmenu, ako neurobiť nič.
123456

Deň v parlamente

<- ->