Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

12345678
 
1. 12. 2015 17:02:43 - 17:04:26 58. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani poslankyňa Jurinová, ja by som odporúčala vám najprv sa perfektne zorientovať v problematike a potom, prosím, k tomu vystupovať, pretože niektoré veci, ktoré ste tu spomínali, určite nepatria do tohto ústavného zákona, o ktorom v tejto chvíli rokujeme ešte len v skrátenom legislatívnom konaní. Čiže bolo sa potrebné vyjadrovať na túto tému a túto adresu. Odporúčam, všetko ostatné k tomu treba naštudovať. A to sa týka aj vášho predchodcu pána Galka, ktorý tu vystupoval.
11. 11. 2015 10:47:37 - 10:49:08 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Brocka, je mi veľmi ľúto, musím úprimne povedať, že aj vaša vláda v roku 2006 zanechala čerpanie fondov. A to bolo obdobie rokov 2004 – 2006, keď bol ku koncu decembra vlastne koniec toho čerpania takisto v takom stave, že bolo z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na úrovni 3,3 % aj nejaké drobné a minimálne 7 % z jednej časti tohto programu. A bol koniec roka. A, naviac, ste nám zanechali neuspokojivý audit, na základe čoho Brusel pozastavil financovanie projektov, a to dokonca na dva roky, kým sa prijali opatrenia a akčný plán na riešenie tejto situácie. Takže, prosím, bola by som veľmi rada, keby ste si uvedomovali aj svoje vlastné chyby, v tom, v čom ste nás nechali. To je jedna vec.A pokiaľ ide o projekt, vrátim sa k osobitnému projektu, ktorý ste veľmi vysoko hodnotili, ktorý doťahovala pani Radičová. Komunitná a sociálna práca to bola. Taktiež ste ho nechali bez zabezpečenia, hoci s ním sa končilo v októbri a nebolo pokračovanie na ďalší nasledujúci rok. Takže, prosím, nenamáčajte súčasnú vládu, vládu Roberta Fica v tom, v čom ste lietali aj vy.
11. 11. 2015 10:23:57 - 10:25:14 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1708 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, viete, vaša neuveriteľná zloba, ani tá nemôže potlačiť skutky, ktoré sa tu stali.

A ja vám musím len pripomenúť, pokiaľ ide o fondy, zbytočne tu budete rozprávať, rok ste prešľapovali na mieste, lebo ste nevedeli, čo robiť s fondmi. Tu určite vždy môže zlyhať konečný prijímateľ, ktorý je poberateľom, najlepší projekt napísaný môže zlyhať a podobne. Za to určite nemôže ani minister, ale ani zamestnanci, ktorí tam robia, pretože do ľudí nevidíte. Ale jeden fakt je, nepodali ste námietku, nepodali ste včas korekcie, za čo boli tie pokuty. Spravili ste retroaktívne usmernenie, za čo sa bude krátiť celý ten operačný program. Takže, pán poslanec, nehovorte o tom, o čom neviete. A ak tomu dobre neporozumeli ľudia, ktorí vám fondy riadili, čo vo fondoch za vaše obdobie narobili?Pokiaľ ide o sociálne podniky, dal nám za pravdu vývoj udalostí, ako išli v súčasnosti. Dodnes z dôvodov politického likvidovania sociálnych podnikov sa nemôžeme vrátiť k tomu oficiálnemu nástroju, ktorý uznáva celá Európa.
11. 11. 2015 9:55:38 - 9:56:41 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja si dovolím zareagovať na útok na pána ministra. A myslím si, že urobil dosť v oblasti riešenia zamestnanosti, resp. nezamestnanosti, pretože neustále klesá percento nezamestnaných ľudí. Naopak, keď sa pozrieme do minulosti, do rokov 2010 (druhého polroku), 2011, 2012, tak došlo tam k obrovskému nárastu počtu nezamestnaných. Na druhej strane sám ste včera spomenuli, že ste začali s projektom Opatrovateľská služba, ale nemali ste schopnosť dotiahnuť ho do konca. A takto musím povedať, že ste nevydali ani jednu serióznu výzvu, v ktorej by ste nejaký problém z týchto problémov dokázali vyriešiť. Takže to je jedna vec. A pokiaľ ide o váš pozmeňujúci návrh, treba povedať, že všetci viete veľmi dobre, že rozpočet na budúci rok je pripravený a aj jeden aj druhý váš návrh znamená navýšenie rozpočtu, čo v tejto chvíli asi nie je možné. Ďakujem.
11. 11. 2015 9:35:49 - 9:37:06 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Brocka, treba si uvedomiť celú šírku a hĺbku záberu v tejto oblasti. A treba potom hovoriť aj o tom, predsa pre rodičov, ktorí dajú dieťa do predškolského zariadenia, keď matka ide pracovať, otec pracuje, sú tam dva príjmy. A, samozrejme, im pomáhame. Nebudem opakovať to, čo hovorila pani kolegynka Vaľová, ale na druhej strane treba si uvedomiť, sú tam prídavky na dieťa, je tam daňový bonus, ktorý je už dnes vyšší ako sú rodinné prídavky. Čiže, áno, uznávam jednu vec, že pre tých ľudí, ktorí majú prítomného člena s ťažkým zdravotným postihnutím alebo staršieho, ktorý je odkázaný na sociálnu službu, ale vždy pred umiestnením do zariadenia je opatrovateľská služba, ktorá je ďaleko efektívnejšia ako samotná starostlivosť v zariadení. Naviac, keď niekto vykonáva opatrovateľskú službu alebo potrebuje opatrovateľskú službu, v tomto je kompetentná priamo príslušná obec alebo mesto. Teda povedzme si, jedná sa o územnú samosprávu, je to originálna pôsobnosť. A, naviac, tú opatrovateľskú službu môže vykonávať v pracovnoprávnom vzťahu aj samotný rodinný príslušník.
10. 11. 2015 18:48:27 - 18:50:15 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
176.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Brocka, hovorili sme aj o tom na výbore dnes, pokiaľ ide o príspevok za opatrovanie, jednoznačne ďaleko efektívnejšie je práve poskytnutie opatrovateľskej služby týmto ľuďom. A na druhej strane zdôrazňujem, aj ten občan, o ktorého sa stará manžel, manželka alebo dcéra alebo deti, aj tieto môžu vykonávať opatrovateľskú službu vo vzťahu k svojmu príbuznému. Treba si uvedomiť, cez opatrovateľskú službu vytvárame pracovné príležitosti a zamestnávame ľudí.
Samozrejme, treba súhlasiť s tým, čo povedala pani poslankyňa Šedivcová, že sa uvažuje s ďalším projektom. Ale boli ste to práve vy a vtedy bolo KDH vo vláde, keď s účinnosťou od 1. 1. 2003 bola odovzdaná opatrovateľská služba do originálnej pôsobnosti miest a obcí a mesto a obec je povinné poskytnúť opatrovateľskú službu v zmysle zákona tomu, kto je na ňu odkázaný. Takže vôbec netreba hovoriť, že tu niekto ostáva bez práce a podobne.
Na druhej strane tento projekt tých 3600 opatrovateliek bol spúšťaný v rámci riešenia práve zamestnanosti. Treba si povedať, každý vedel, aj obce vedeli, že tento projekt skončí. Takže skončí. Ale vedia aj to, že začne znovu a ďalší projekt, pretože ministerstvo práce má eminentný záujem pomôcť a riešiť túto situáciu v teréne. Samozrejme, že sa treba tešiť navýšeniu tomu a vôbec opatrovateľkám, ktoré tu mohli zostať a nemuseli cestovať a rozbíjať rodiny a nechávať ich polmesiace, alebo v niektorom prípade aj mesiac, rodinu celú, samu bez matky alebo trebárs aj bez otca a cestovali do Rakúska a do Nemecka.
Takže ministerstvu práce treba za tieto projekty poďakovať.
24. 9. 2015 10:01:47 - 10:02:17 54. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1782 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
42.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem sa ospravedlniť, ale mala som aj riadne zasunutú kartu, aj som hlasovala pri predchádzajúcom hlasovaní za, ale ma vykázalo ako neprítomnú. Neviem to pochopiť.
Ďakujem.
17. 9. 2015 18:55:22 - 18:56:17 54. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán Mihál, je to totálne nekorektné čokoľvek vyčítať a povedať, že to sme urobili my, to ste neurobili vy. Pán poslanec, je pravdou, že ste to zvýšili, pričom povedali ste, že ste najskôr išli na 55 % a potom 60 %, ale, pán poslanec, predsa pri tej materskej, keď ju vyplácate, ste zmenili vymeriavací základ a dávali ste to z dva roky prakticky starého vymeriavacieho základu, kým dovtedy, kým ste do toho vstúpili, to bolo z aktuálneho príjmu. Takže, prosím vás, vlastne ste tým matkám prakticky nepridali nič. Čiže nehovorme o tom, že je to tak alebo onak, skúsme hovoriť o tom, že tu čarujeme s číslami a snažíme sa to presúvať tam, kde momentálne sa nám to dá a kde nám to a čo nám tu rozpočet umožňuje, a vítajme každú korunu, ktorú do toho rozpočtu pre túto oblasť dostaneme.
17. 9. 2015 18:33:57 - 18:35:33 54. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán Mihál, nedá mi, aby som vám nepripomenula, že, viete, je to hra o číslach a o tom, aby ste udržali štátny rozpočet a aby ste sa zmestili do finančných prostriedkov, ktoré máte. Vy tiež hovoríte, že, áno, pridali ste tam. Ja to veľmi chválim. Ale vtedy sa nedalo dať viac, ako tú sumu, ktorú som dávala. A na druhej strane ale vy ste znížili rodičovský príspevok matkám (respektíve rodičom), ktoré predtým, ako porodili dieťa, plánovali si teda rodinu. A znížili ste ten príspevok z 256 na 164 eur. Takmer o 100 eur, pán poslanec, ste tak šli dolu. To znamená, že aj vy ste čarovali s číslami a hľadali ste také riešenie, aby ste tu našli nejaké zdroje aj na niečo iné. Takže prosím, aby ste boli v tomto aspoň objektívny a uvedomili si, že vždy je to len o presúvaní peňazí z jedného miesta na druhé, tam, kde by to možno mohlo byť trochu efektívnejšie a o niečo lepšie.
Samozrejme, prikláňam sa k jednému názoru a to je, aby mohli dostávať ten príspevok aj detičky staršie ako od troch až do tých šiestich rokov, ale najmä v tom prípade, ak sa jedná o jedného z rodičov, ktorý ako jednotlivec sa stará o svoje deti a má pritom ťažko zdravotne postihnuté dieťa a potrebuje zabezpečovať starostlivosť aj okolo toho dieťaťa. Určite by bolo vhodné nájsť nejaký nástroj pomoci takejto, teda jednotlivcovi s deťmi, pokiaľ má ťažko zdravotne postihnuté dieťa, aj v tých vyšších ročníkoch, ktoré navštevuje predškolské zariadenie.
17. 9. 2015 18:15:42 - 18:17:43 54. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán poslanec Brocka, ja budem reagovať a poviem, že sú to také tri základné veci, ktoré rieši tento zákon č. 561/2008 Z. z. A to je jednak zjednodušenie poskytovania príspevku a nebabranie sa tam s tou administratívou, s dokladovaním a podobne. Na druhej strane je to okrem iného aj zvýšenie príspevku, pokiaľ sa jedná teda o fyzickú osobu, ktorá dáva dieťa do súkromného zariadenia, alebo sa jedná o fyzickú osobu na základe živnosti, ktorá ho opatruje. A napokon je to 80 eur. Je mi ľúto trošku toho, že je to len v tom prípade, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje materská škôlka alebo respektíve predškolské zariadenie zaradené do školských zariadení, ale zriadené obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy. Zastávam názor, že tých súkromných škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení, je veľmi málo. A pokiaľ by sa zaviazali dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie, bolo by ideálne podporiť aj to, čím by vznikol väčší počet práve miest v predškolských zariadeniach pre deti.
A vytrhnúť z kontextu, pán Brocka, to, že sa nejedná o zosúladenie rodinného a pracovného života v tomto prípade pri príspevku o starostlivosť o dieťa, je vrchol už neviem demagógie, alebo neviem, ako to nazvať, a to z toho dôvodu, že my v každom prípade sa snažíme zosúladiť, ak sú rôzne tie formy, aj to, aby tá manželka mohla sa vrátiť do práce, vykonávať svoje povolanie, aby nestratila tri roky, ak má dve deti, nestratila šesť rokov. Za šesť rokov sa v žiadnom prípade nedokáže postaviť na pracovné miesto, z ktorého pred šiestimi rokmi odišla. To je aj o tom, že jej vytvárame podmienky pre to, aby ako aj manžel, takisto aj ona sa mohla naďalej uplatňovať a budovať svoju kariéru. Takže zastávam názor, pán Brocka, že netreba vytrhávať veci z kontextu.
24. 6. 2015 18:15:50 - 18:17:09 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

90.
Ďakujem pekne.
Ja by som len pripomenula, pán Mihál, že dá sa povedať, že zákon o minimálnom dôchodku snaží sa kopírovať súčasný stav v stave hmotnej núdze a to tým, že čím človek viacej a dlhšie pracoval, dlhšie platil do systému, samozrejme, tým pádom aj sa mu vlastne pridáva tá dávka v hmotnej núdzi, ktorá taktiež ide zo štátneho rozpočtu. A ja považujem tiež za nedôstojné skutočnosť, aby starší človek, ktorý tu pracoval 30, 40 alebo 50 rokov a celý život platil do systému zo svojho príjmu, aby teraz musel byť odkázaný a žiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Čiže je ďaleko a je to aj z hľadiska nejakého, z hľadiska efektivity je efektívnejšie, keď to pôjde cez Sociálnu poisťovňu a zavedie sa minimálny dôchodok pre týchto ľudí.
Musím úprimne povedať, že považujem za nesprávne nastavenie dôchodkov v roku 2004, kedy skutočne veľké množstvá, a jedná sa o niekoľko desiatok tisícov dôchodcov, ktorí boli, práve tých poberateľov starodôchodcov, podľa starého zákona ešte ktorým bol vypočítavaný dôchodok a ktorí boli takýmto spôsobom ochudobnení. Takže ja si myslím, že je to na mieste tak, ako je to v súčasnosti navrhnuté.

24. 6. 2015 18:00:49 - 18:02:49 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  

80.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Hlina, nedá mi, aby som nezareagovala na vás a moje vystúpenie sa bude týkať, samozrejme, aj pána Mihála. A vám sa ani nečudujem, pretože ste sa podrobne nevenovali tejto problematike, ale pán Mihál sa s tým stretol a taktiež pridával v rámci vianočného dôchodku a urobil mechanizmus, resp. navrhol mechanizmus, ktorý bol teda spravodlivejší z hľadiska zvýšenia príspevku.
Ja považujem za potrebné zdôrazniť: Nejedná sa o vianočný dôchodok. Jedná sa o príplatok k vianočnému dôchodku. Každému dôchodcovi tých sto eur, ktoré sa teraz zvyšujú, a povedzme čím vyšší príjem, tým je nižšie to zvýšenie, ale tá priemerná náhrada dôchodku vo vyspelých krajinách sa pohybuje od 70 do 90 % z priemernej mzdy. My keď sme zavádzali vianočný príspevok, teda príplatok k dôchodku, tak sme išli do výšky 60 percent. To isté rešpektovala, tých 60 %, do výšky priemernej náhrady mzdy do 60 % išiel aj pán Mihál. To isté urobil aj minister Richter a ja si ho nesmierne ctím a vážim za to, že to urobil, pretože pre toho každého dôchodcu, a tí, čo majú najnižšie príjmy, majú najvyšší práve ten vianočný príplatok, aj tých dvanásť eur je nesmierne zaujímavých pri jednorazových nejakých výdavkoch, ktoré majú, či sú to okuliare, či sú to zlomené zubné protézy a podobne. Nechcem to rozoberať dopodrobna.
Takže v každom prípade ja zastávam názor dokonca, že by mal postupne tento príspevok rásť. A môj názor je až do výšky aspoň životného minima. V tom prípade by to bol taký nejaký trinásty dôchodok, ktorý by tým starším ľuďom skutočne pomohol.
Samozrejme, ja sa ešte veľmi krátko dotknem, pretože v roku 2008 sme zvyšovali, v roku 2009 rodinné prídavky, zavádzali sme daňový bonus... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

16. 6. 2015 14:49:07 - 14:51:08 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

56.

Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec, je trápne to vaše neustále opakovanie, vaša reforma a čo znamenala, aká je veľkorysá. V prvom rade vám pripomeniem nevybilancovanie jednotlivých fondov v systéme a druhé, len takú maličkosť, akú ste zaviedli sekeru, čo ste neodhadli v analýze, to je 88,8 mld.

Je pravdou, že súhlasím s vami, že keď hovoríte o zásluhovosti riešenia nízkych dôchodkov v systéme hmotnej núdze, áno, je tam zásluhové, ale minimálny dôchodok sa tak isto snaží kopírovať zásluhovosť, keďže výška, jeho výška akceptuje aj vyšší počet odpracovaných rokov a teda aj dlhšiu dobu platenia a samozrejme aj vyššie platby. Takže prosím, to je jedna vec a na rozdiel od vianočného príspevku ku dôchodku treba povedať, že tento je výlučne postavený na to, aby pomohol ľuďom s nízkymi príjmami aj jednorazove raz v roku. Bola by som rada, keby sa tá suma postupne zvýšila aspoň na sumu životného minima, alebo riešiť tých ľudí, ktorých dôchodok je nižší, ako 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
A teraz poďme k tomu, tí, ktorí vstúpili do II. piliera. Bojujete tu o to, aby mali rovnaký dôchodok. Všetci, ktorí vstupovali do II. piliera, si museli uvedomovať, že vstupujú do rizika, že môžu zarobiť na tomto systéme, ale môžu aj prerobiť, alebo môžu skončiť na nule. To je prvá vec.
A druhá vec, s vedomím všetci do toho vstupovali, že nie sú schopní ovplyvniť nakladanie dôchodkových správcovských spoločností s prostriedkami, ktoré im zverili.

Pán Kaník, vy viete veľmi dobre, nie je tam žiadny mechanizmus, aby sporitelia mohli akýmkoľvek spôsobom toto ovplyvniť. Na výbore sme si vypočuli pani Jurinovú, ktorá hovorila o tom, že aké je to bezpečné a dohľad a podobne. Ja sa preto spytujem, ako je to možné, že sa nakúpili akcie Lehman Brothers, ktoré dnes majú nulovú hodnotu, že sa nakúpili grécke dlhopisy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

21. 5. 2015 12:03:48 - 12:05:28 51. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1553 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
63.
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ja si neodpustím, aby som nebola kritická voči vám, a to z jednoduchého dôvodu. Máte pravdu, že sme rozbehli fondy, ale až my sme ich rozbehli, keď sme nastúpili v roku 2006, hovorím konkrétne o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Pán Beblavý, viete, aký ste mi nechal stav? Nechali ste stav, kde bol uzatvorený audit v júni 2006, my sme nastupovali v júli 2006, kde boli neuspokojivé výsledky a kvôli neuspokojivým výsledkom bolo zastavené na dva roky financovanie fondu.
A teraz povedzme si ďalšiu vec, aké bolo čerpanie? Pán poslanec, preboha, veď ste programový dokument, jednotný programový dokument, 0,66 % tuším na 3,03. Veď to bolo zúfalé! 7 % ste mali, necelých 8 % vyčerpaných a bol koniec roku 2006. Keby sme, a dokonca sme stihli ešte vyčerpať aj peniaze 600 mil. z rezortu školstva. Je pravdou, že sme použili z certifikačného orgánu 32 zamestnancov, ktorí prišli a nastúpili, ale nebyť toho a musím povedať aj také, spomeniem aj vaše lapsusy, ktorými boli napríklad železnice, kde celý problém, niekoľko desiatok, skoro sto miliónov bude platiť vlastne a mali by ísť z rozpočtu z rezortu ministerstva práce, kde ste nedobre uzatvorili zmluvu. Mám hovoriť o dokumente a vôbec o zmluve s gymnáziom Nové Zámky? Ďalších niekoľko desiatok miliónov.
12. 5. 2015 17:04:55 - 17:06:18 51. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1424 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán podpredseda Číž, ja si dovolím poďakovať za vaše vystúpenie, ktoré má vždy obrovské množstvo zrniek múdrosti v sebe. Pán Kaník, neustále obhajujete niečo, čo je neobhájiteľné. Nehnevajte sa, už som vám to povedala niekoľkokrát. Neobhajujte to, kde ste sa sekli v analýze. Maličkosť, iba 88,8 mld. korún. Mám hovoriť o tom, ako ste stanovili poplatky za vedenie účtov za správu fondov? Ako boli vysoké? Koľko zarábali sprostredkovatelia? Za zmluvu brali od 2 700 do 8 400 korún? Toto mám hovoriť? Mám hovoriť o tom, že anuitná časť je totálne, bola totálne nevykonateľná tak, ako ste ju nastavili? Že až my sme ju upravovali? Že dediť nebolo absolútne možné iba dovtedy, kým človek žil? A to, myslím si, že je skutočne nehumánne, aby sme počítali so smrťou svojho partnera v ekonomicky aktívnom veku. A mám hovoriť o všetkých týchto veciach?
Mám hovoriť o tom, hovoríte o bezpečných investíciách, že boli nakúpené akcie Lehman Brothers? Akú majú hodnotu? Nulovú. Akú majú hodnotu dlhopisy grécke, španielske, portugalské, maďarské? Prosím vás? Veď konečne sa spamätajte a hovorte ľuďom pravdu. (Potlesk.)
16. 4. 2015 16:32:52 - 16:34:52 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
122.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán poslanec Kuffa, ja si plne uvedomujem a absolútne súhlasím s tým, čo povedal na vašu adresu náš mladý poslanec pán Blaha. Ja si uvedomujem vašu láskavosť, dobrotivosť a pokoru a v tomto prípade aj nesmiernu empatiu. A ja viem, že tá empatia by bola k hocikomu inému, koho by postihlo to, čo postihlo pána Figeľa, teda z vašej strany.
Ale napriek tomu si dovolím upozorniť jednu vec, to, čo SMER-u sa tu vytýka, že SMER nič neriešil, nie je pravda, že neriešil. V druhom polroku roku 2010 SMER varoval, že populistická agenda nereálne lacných diaľnic povedie buď k nedokončeniu diel, alebo k nekvalite, alebo k nevyplateniu subdodávateľov. To napokon potvrdil pánovi Figeľovi aj jeho člen KDH pán Pavlásek, dnes sa tu už o ňom hovorilo, ale povedali to aj iní externí analytici, ako napr. pán Jiří Vacek. Nakoniec túto stratégiu nereálnych, lacných diaľnic vo svojom otvorenom liste potvrdil aj Slovenský živnostenský zväz, ktorý uviedol, že spolu s ostatnými a citujem: "Máme podozrenie, že od začiatku bol úmysel Váhostavu faktúry nezaplatiť, keď firma vysúťažila zákazky za 45 až 50 % rozpočtových nákladov na dielo. Jednoznačne kalkulovali, že ak nebude dosť financií na zaplatenie faktúr, tak využijú inštitút reštrukturalizácie."
V tejto súvislosti pán Kuffa, si treba uvedomiť, že tá zodpovednosť je tu obrovská. Včera to veľmi pekne vysvetlil pán podpredseda vlády Ľubomír Vážny. A v tejto súvislosti ja vždy, keď idem po diaľniciach na východ, vždy chválim Ľuba Vážneho, že za toto ti ďakujeme, že si taký kus práce urobil. A treba si uvedomiť aj to, že súčasná vláda Roberta Fica pod vedením Jána Počiatka, investovala do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest 2,1 miliardy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 3. 2015 10:22:51 - 10:24:51 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1424 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
40.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca.
Pán poslanec Brocka, ja by som len si dovolila pripomenúť, že aj KDH bolo pri tom, keď sa v roku 2003 schvaľovala dôchodková reforma tak spackaná, ako bola pripravená. My sme už v roku 2006 hovorili o minimálnom dôchodku, dokonca sme ho mali zavedený v systéme, teda v programovom vyhlásení vlády, ale bolo potrebné riešiť v sociálnom systéme totálne spackanú a, dá sa povedať, úplne likvidovanú predovšetkým zákonom o pomoci v hmotnej núdzi rodinu s deťmi a, samozrejme, aj dôchodcov. Takže prijali sme to, čo tu pán Kaník hovorí, že svojím spôsobom aj teraz existuje systém pomoci v hmotnej núdzi, ale bolo treba riešiť aj dôchodcov ako takých a dá sa povedať v hmotnej núdzi sme ich prevzali okolo 60-tisíc po vašej vláde v rokoch 2005.
Ja len pripomeniem, že bolo by dobré hovoriť o tom, že tak spackanú reformu, ktorá vypustí zo systému sledovanie invalidov z mladosti, kde sme poškodili 34 614 invalidných dôchodcov, ktorým sme museli vracať dôchodky, kde sme poškodili desaťtisíce dôchodcov, ktorí posudzovaním príjmov vo vzťahu k osobnému mzdovému bodu sme vychádzali len z posledných desať rokov, ktorí mohli mať oveľa vyššie dôchodky, ako v súčasnosti majú. Musela by som hovoriť o nevybilancovaných dôchodkových fondoch, o zle nastavených parametroch v druhom pilieri.
A, pán Brocka, v tejto súvislosti len pripomeniem, existoval tu zákon, ktorý nikdy nenadobudol účinnosť, bola to štyristotrinástka, ak sa nemýlim, a musím povedať, že ten bol ďaleko lepší, ako to, čo ste podporili vo vláde v roku 2003 a ktorý bol účinný od 1. 1. 2004. Preto si myslím, že nie to a nemáte právo čokoľvek v tejto veci kritizovať, pán Kaník, pretože... (Prerušenie vystúpenia časomerom).
5. 2. 2015 11:21:17 - 11:21:39 46. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
87.
Pán predseda, prosím, pri hlasovaní č. 99 k vládnemu návrhu zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1337) som nesústredene bezmyšlienkovite zahlasovala za a chcela som hlasovať proti. Ospravedlňujem sa.
3. 2. 2015 16:47:35 - 16:49:15 46. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
62.
Ďakujem pekne, trošku ma predbehol pán poslanec Podmanický, ale chcela som povedať pánovi poslancovi Kadúcovi, že nie som zvyknutá na takéto jeho vystúpenia, kde jedným dychom dnes hovoril vo svojom vystúpení o tom, ako to bolo zle nastavené, a na druhej strane súčasne povie, že sa snažíme odstrániť niečo. Vôbec to nie je o tom.
A skutočne, pán poslanec, pri vašich častokrát veľmi dobrých vystúpeniach, ktoré ja osobne oceňujem, dovolím si povedať, že vôbec nerozumiete tomu, o čom ste tu rozprávali. A vôbec neviete o tom, čo všetko vláda Roberta Fica urobila a koľko noviel, aby napravila zle nastavený II. pilier, ktorý mal byť súčasťou I. piliera, a III. pilier, teda doplnkové dôchodkové sporenie, malo byť nejakou nadstavbou.
Ja by som musela hovoriť o množstve a opakovanom znížení poplatkov, o eliminovaní neoprávnených a skrytých poplatkov, o obmedzení možností tých sprostredkovateľov zmlúv a podobne. To je množstvo vecí, ktoré sme urobili až po zavedení určitých garancií. A treba si uvedomiť, že pokiaľ ide o tento pilier, a budem to vždy pripomínať, ide o peniaze verejné, ide o ich investovanie. Investovanie môže byť pozitívne, ale aj negatívne, môže byť na nule. A vlastne ľudia, ktorí v tomto prípade vstupujú do II. piliera, hazardujú so svojimi dôchodkami, so svojimi budúcimi dôchodkovými rentami. (Potlesk.)
3. 2. 2015 16:32:41 - 16:34:35 46. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomanová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
52.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec, nedá mi, aby som nezareagovala a pripomenula niektoré fakty, a poviem ktoré.
V prvom rade sa jedná o verejné zdroje, ktoré platia a odvádzajú zamestnávatelia. Čiže jednak treba si uvedomiť, síce idú na súkromné účty, ale sú to verejné zdroje a idú na súkromné účty sporiteľov. Sporiteľ nijak nemôže ovplyvniť investovanie týchto prostriedkov, v žiadnom prípade. Treba si uvedomiť, že peniaze a vôbec II. pilier je postavený na podnikaní.
Čo znamená na podnikaní? Že toto podnikanie môže skončiť s výnosom, môže skončiť na nule, ale môže skončiť aj so stratou. Čiže ja by som to zhruba prirovnala aj k nejakej aj rulete. Ak ja pôjdem niekde hrať a prehrám peniaze, ktoré som mala mať odložené na dôchodok, a prídem o ne, tak celá spoločnosť sa mi bude na nich skladať, tak ako ste to zakotvili do § 121 zákona 461, že keď DSS-ky porušia zákon, zle teda budú narábať, no porušia zákon a prídu o peniaze, občan sa bude súdiť. A kto to zaplatí? Všetci to zaplatia z peňazí, teda z fondu rezerv a zo solidárneho fondu, ktorý je v Sociálnej poisťovni v I. pilieri.
A teraz len pripomeniem, prosím vás pekne, pokiaľ ide o I. pilier, tam sú zodpovední a solidárni všetci ostatní, ktorí do tohto systému nevstúpili, a sú solidárni s tými, za ktorých platíme. Naviac sú tu vybrané skupiny sporiteľov, za ktorých platíme peniaze do II. piliera zo štátneho rozpočtu a tieto sú stratové. Takže, prosím, uvedomte si, čo ste zaviedli.
Pokiaľ ide o poplatky, ja len zdôrazním, tie poplatky boli nehorázne vysoké, boli tam skryté poplatky. Nechcem hovoriť o zmluvách a koľko sa platilo. A kto ich znižoval, tie poplatky? Iba vláda Roberta Fica. Či to bola prvá, alebo druhá vláda.
12345678

Deň v parlamente

<- ->