Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Abrhan, Pavol Vytlačiť stránku / Print page

Za 40
Proti 12
Zdržal(a) sa 20
Nehlasoval(a) 3
Neprítomný(á) 22
Neplatných hlasov 0
12
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
29 25.11.2008
13:08:05
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
29 25.11.2008
13:17:09
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. I. Mikloša. Za
29 25.11.2008
13:18:08
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Freša. Za
29 25.11.2008
13:18:57
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štefanca. Za
29 25.11.2008
13:19:59
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Laššákovej. Proti
29 25.11.2008
13:20:53
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Brocku. Za
29 25.11.2008
13:21:32
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Slabého. Za
29 25.11.2008
13:22:10
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 29. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Novotného. Za
29 25.11.2008
13:22:42
9 Hlasovanie o programe 29. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Zdržal(a) sa
29 25.11.2008
17:05:03
10 779 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 23. septembra 2008 (tlač 779). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
29 25.11.2008
17:06:40
11 770 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty na prerokovanie. Za
29 25.11.2008
17:07:23
12 770 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Za
29 25.11.2008
17:08:03
13 770 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Radičová. Za
29 25.11.2008
17:08:35
14 770 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mušková. Za
29 25.11.2008
17:09:13
15 770 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gibalová. Za
29 25.11.2008
17:09:52
16 770 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
29 25.11.2008
17:10:38
17 770 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 770) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
29 25.11.2008
17:11:52
18 789 Vládny návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 789) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty na prerokovanie. Za
29 25.11.2008
17:12:30
19 789 Vládny návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 789) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Za
29 25.11.2008
17:13:02
20 789 Vládny návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 789) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Radičová. Za
29 25.11.2008
17:13:37
21 789 Vládny návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 789) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
29 25.11.2008
17:14:11
22 789 Vládny návrh zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 789) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
29 25.11.2008
17:15:29
23 790 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 790) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty na prerokovanie. Za
29 25.11.2008
17:16:05
24 790 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 790) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 a 2. Za
29 25.11.2008
17:16:50
25 790 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 790) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Radičová. Za
29 25.11.2008
17:17:21
26 790 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 790) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Madej. Za
29 25.11.2008
17:18:10
27 790 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 790) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
29 25.11.2008
17:18:47
28 790 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 790) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
29 25.11.2008
17:19:59
29 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
29 25.11.2008
17:20:55
30 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1- 4,6,7,10 - 13,15 - 20,22. Za
29 25.11.2008
17:21:28
31 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 5. Proti
29 25.11.2008
17:22:02
32 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 9. Proti
29 25.11.2008
17:22:32
33 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 21. Za
29 25.11.2008
17:23:06
34 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 8. Proti
29 25.11.2008
17:23:48
35 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zvonár. Proti
29 25.11.2008
17:24:17
36 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Urbáni. Za
29 25.11.2008
17:24:49
37 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bobrík. Zdržal(a) sa
29 25.11.2008
17:25:18
38 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zelník. Za
29 25.11.2008
17:25:52
39 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Proti
29 25.11.2008
17:26:32
40 801 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 801) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Proti
29 26.11.2008
11:10:51
41 Zrušené hlasovanie. Za
29 26.11.2008
11:11:29
42 796 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 796) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-30, 32-36. Za
29 26.11.2008
11:12:02
43 796 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 796) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 31. Zdržal(a) sa
29 26.11.2008
11:12:37
44 796 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 796) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
29 26.11.2008
11:13:19
45 796 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 796) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
29 26.11.2008
11:14:30
46 799 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 799) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-7. Zdržal(a) sa
29 26.11.2008
11:15:12
47 799 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 799) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
29 26.11.2008
11:15:53
48 799 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 799) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
29 26.11.2008
11:17:05
49 804 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 804) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1-5. Za
29 26.11.2008
11:18:00
50 804 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 804) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Štefanec, 1. návrh. Za
12

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.