Zahraničné pracovné cesty - Pavol Kubovič Vytlačiť stránku / Print page

DátumPopis pracovnej cesty
9. - 11. 10. 2005 Londýn - Pavol Kubovič, Mária Demeterová, Karol Ondriaš, Ján Cuper - XXXIV. Konferencia výborov pre európske a komunitárne záležitosti národných parlamentov členských štátov Európskej únie (COSAC)
4. - 5. 10. 2005 Brusel - Pavol Paška, Pavol Kubovič - pravidelné stretnutie Zahraničného výboru EP so zahraničnými výbormi národných parlamentov členských krajín EÚ
1. - 4. 6. 2005 Ankara - Pavol Kubovič, József Kvarda, Stanislav Kahanec, Tibor Tóth, Boris Zala, členovia Zahraničného výboru NR SR - pracovná návšteva na pozvanie predsedu partnerského výboru parlamentu Tureckej republiky
17. - 24. 4. 2005 Washington a Miami - predseda NR SR Pavol Hrušovský a poslanci NR SR Robert Kaliňák, Tibor Cabaj, Pavol Kubovič, László Nagy - oficiálna návšteva do USA
13. - 15. 3. 2005 Luxemburg - Pavol Paška, Pavol Kubovič - stretnutie predsedov zahraničných výborov parlamentov členských krajín EÚ, Európskeho parlamentu a kandidátskych krajín
15. - 17. 2. 2005 Belehrad - Pavol Kubovič, Klára Sárközy, Karol Ondriaš - návšteva partnerského výboru pre európske záležitosti v srbskom parlamente
31. 1. - 2. 2. 2005 Brusel - Tibor Mikuš, Pavol Kubovič - zasadnutie Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy dňa 31.1.2005 a porada veľvyslancov SR v krajinách EÚ v dňoch 1. - 2. 2. 2005
24. - 25. 1. 2005 Brusel - Pavol Paška, Pavol Kubovič, Stanislav Kahanec, Rudolf Žiak, Jozef Elsner - pracovná návšteva na pozvanie Zahraničného výboru Európskeho parlamentu
28.6.2004 Viedeň - Árpád Duka-Zólyomi, Mikuláš Juščík, Gustáv Krajči, Pavol Kubovič, Tibor Mikuš, Peter Muránsky, Igor Šulaj - pracovná návšteva s najvyššími predstaviteľmi MAAE/OSN. Cieľom návštevy je prediskutovať súčasné dianie a trendy v oblasti mierového využívania atómovej energie.
21. - 22. 6. 2004 Varšava - Pavol Kubovič, Rudolf Žiak - pravidelné zasadnutie predsedov zahraničných, integračných a brannobezpečnostných výborov parlamentov krajín V4.
19.11.2003 Kodaň - predseda NR SR Pavol Hrušovský a poslanci NR SR Jozef Banáš, Vladimír Ďaďo, Tibor Cabaj, Július Brocka, Klára Sárközy, Jozef Elsner, Bohumil Hanzel, Pavol Kubovič, Imrich Hamarčák - rokovanie v dánskom parlamente
18.11.2003 Kodaň - predseda NR SR Pavol Hrušovský a poslanci NR SR Ján Figeľ, Jozef Banáš, Vladimír Ďaďo, Tibor Cabaj, Július Brocka, Klára Sárközy, Jozef Elsner, Bohumil Hanzel, Pavol Kubovič, Imrich Hamarčák - rokovanie v dánskom parlamente
12. - 14. 5. 2003 Štrasburg - Ján Figeľ, Zuzana Martináková, Anna Záborská, Petra Masácová, Pavel Kubovič, László Nagy, Edit Bauer, Imrich Béreš, Sergej Kozlík, Robert Fico, Monika Beňová, Jozef Ševc, Rudolf Žiak - prvé zasadnutie pléna Európskeho parlamentu za účasti pozorovateľov národných parlamentov
5. - 6. 5. 2003 Atény - Pavol Kubovič - konferencia predsedov Zahraničných výborov parlamentov krajín Európskej únie, Európskeho parlamentu a parlamentov kandidátskych krajín
16. - 19. 3. 2003 Atény - Beáta Brestenská, Július Brocka, Diana Dubovská, Milan Murgaš, Pavol Kubovič - kolokvium na tému Európa a nová bezpečnostná stratégia USA - spoločný boj proti terorizmu
13. - 14. 3. 2003 Ľubľana - Ján Figeľ, Bohumil Hanzel, Pavol Kubovič, Edit Bauer, Jozef Banáš - pracovné rokovanie delegácie Zahraničného výboru NR SR a Výboru NR SR pre európsku integráciu NR SR na pozvanie predsedu Zahraničného výboru slovinského parlamentu Jelka Kacina
18. - 19. 11. 2002 Štrasburg - delegácia NR SR - Petra Masácová, Pavol Kubovič, Ján Figeľ, László Nagy, Edit Bauer, Imrich Béreš, Sergej Kozlík, Ján Jasovský, Rudolf Žiak, Robert Fico, Monika Beňová, Jozef Ševc - zasadnutie pléna Európskeho parlamentu
8. - 9. 11. 2002 Praha - Monika Beňová, Pavol Kubovič - konferencia, ktorú organizuje Stredoeurópske fórum a MZV Českej republiky v spolupráci s Francúzskym centrom pre výskum spoločenských vied na tému Krajiny Visegrádskej skupiny a ostatné kandidátske krajiny v predvečer vstupu do EÚ
3. - 4. 11. 2002 Kodaň - Pavol Kubovič - zasadnutie predsedov zahraničných výborov členských a kandidátskych krajín Európskej únie

Deň v parlamente

<- ->