Zahraničné pracovné cesty - Jozef Heriban Vytlačiť stránku / Print page

DátumPopis pracovnej cesty
22. - 23. 5. 2006 Viedeň - Mária Demeterová, Jozef Heriban - 35. zasadnutie COSAC-u.
16. - 18. 11. 2005 Haag - Jozef Heriban - konferencia "Podieľanie sa na moci v EÚ: kompetenčná rovnováha medzi EÚ a členskými štátmi"
7. - 10. 6. 2005 Cordoba (Španielsko) - László Nagy, Jozef Heriban - konferencia OBSE o antisemitizme a ostatných formách netolerancie
23.5.2005 Brusel - Jozef Heriban - seminár "Problematika kultúry a audiovizuálnej politiky Európskej únie"
4. - 5. 11. 2004 Haag - Jozef Heriban - zasadnutie predsedov výborov pre rovnosť príležitostí parlamentov členských krajín a krajín EÚ a Európskeho parlamentu
12. - 14. 9. 2004 Brusel - László Nagy, Zuzana Plháková, Jaroslav Baška, Mária Sabolová, Jozef Heriban, Herman Arvay - členovia Výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien - seminár "Nediskriminácia a rovnosť v zaobchádzaní", ktorý organizuje TAIEX
5. - 8. 8. 2004 Brusel - Jozef Heriban, Herman Arvay - 2. medziparlamentná konferencia o ľudských právach a náboženskej slobode organizovaná Inštitútom pre náboženstvo a verejné otázky so sídlom vo Washingtone.
1. - 3. 10. 2003 Brusel - Herman Arvay, Jozef Heriban - seminár Regionálne jazyky a jazyky menšín, ktorý organizuje TAIEX
8. - 14. 2. 2003 Edinburgh - Sergej Kozlík, Jozef Mikuš, Darina Gabániová, Iván Farkas, Jozef Šimko, Jozef Heriban, Karol Ondriaš - študijná návšteva, ktorá nadväzuje na okrúhle stoly pod názvom Práca poslanca parlamentu v modernej demokracii

Deň v parlamente

<- ->