Zahraničné pracovné cesty - Imrich Béreš Vytlačiť stránku / Print page

DátumPopis pracovnej cesty
6. - 8. 9. 2003 Neapol - Imrich Béreš - zasadnutie Byra a Stáleho výboru PZ RE
22. - 25. 6. 2003 Štrasburg - Imrich Béreš, Edit Bauer, Róbert Fico, Árpád Duka-Zólyomi, Irena Belohorská, Vojtech Tkáč, Jaroslav Baška - 3. časť riadneho zasadnutia PZ RE
7. - 13. 6. 2003 Ottawa, Montreal - Imrich Béreš, Petra Masácová, Igor Šulaj - zahraničná pracovná cesta na pozvanie kanadskej vlády
12. - 14. 5. 2003 Štrasburg - Ján Figeľ, Zuzana Martináková, Anna Záborská, Petra Masácová, Pavel Kubovič, László Nagy, Edit Bauer, Imrich Béreš, Sergej Kozlík, Robert Fico, Monika Beňová, Jozef Ševc, Rudolf Žiak - prvé zasadnutie pléna Európskeho parlamentu za účasti pozorovateľov národných parlamentov
28. - 29. 4. 2003 Berlín - Imrich Béreš - zasadnutie Byra a Výboru pre politické otázky PZ RE
15. - 17. 4. 2003 Atény - Monika Beňová, Irena Belohorská, Imrich Béreš a Vojtech Tkáč - podpis prístupovej zmluvy SR s EÚ
6. - 8. 4. 2003 Praha - Monika Beňová, Imrich Béreš, Tibor Mikuš, Karol Ondriaš - pracovná cesta delegácie Výboru NR SR pre európsku integráciu na pozvanie podpredsedu partnerského výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky
30. 3. - 4. 4. 2003 Štrasburg - Stála delegácia v PZ RE - Imrich Béreš, Árpád Duka-Zólyomi, Edit Bauer, Robert Fico, Vojtech Tkáč, Jaroslav Baška, Ferdinand Devínsky, Ján Figeľ, Irena Belohorská, Peter Miššík - druhá časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
12. - 14. 3. 2003 Brusel - Imrich Béreš, Maroš Kondrót, Jarmila Tkáčová - seminár "O politike v oblasti hospodárskej súťaže", ktorý zastrešuje a organizačne zabezpečuje Úrad pre výmenu informácií o technickej pomoci (TAIEX)
9. - 10. 3. 2003 Paríž - Imrich Béreš - zasadnutie Byra PZ RE
4. - 5. 3. 2003 Paríž - Imrich Béreš - zasadnutie Výboru pre politické otázky PZ RE
24. - 31. 1. 2003 Štrasburg - Imrich Béreš, Árpád Duka-Zolyómi, Edit Bauer, Robert Fico, Vojtech Tkáč, Jaroslav Baška, Ján Figeľ, Tibor Mikuš, Peter Miššík - I. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorá sa uskutoční od 27. januára. 25. januára sa uskutoční seminár pre všetky nové delegácie PZ RE. Robert Fico priletí do Štrasburgu 26. januára, Ján Figeľ sa na rokovaní zúčastní v dňoch 24.- 27. januára, Tibor Mikuš odletí zo Štrasburgu 29. januára.
18. - 19. 11. 2002 Štrasburg - delegácia NR SR - Petra Masácová, Pavol Kubovič, Ján Figeľ, László Nagy, Edit Bauer, Imrich Béreš, Sergej Kozlík, Ján Jasovský, Rudolf Žiak, Robert Fico, Monika Beňová, Jozef Ševc - zasadnutie pléna Európskeho parlamentu

Deň v parlamente

<- ->