Zahraničné pracovné cesty - Edit Bauer Vytlačiť stránku / Print page

DátumPopis pracovnej cesty
20. - 23. 6. 2004 Štrasburg - Jozef Banáš, Edit Bauer, Irena Belohorská, Ferdinand Devínsky, Robert Fico, Vojtech Tkáč - zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
25. - 29. 4. 2004 Štrasburg - Jozef Banáš, Edit Bauer, Irena Belohorská, Jaroslav Baška, Ján Figeľ, Vojtech Tkáč - 2. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
25. - 30. 1. 2004 Štrasburg - Jozef Banáš, Árpád Duka-Zólyomi, Edit Bauer, Vojtech Tkáč, Jaroslav Baška, Ján Figeľ, Irena Belohorská - 1. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
15. - 17. 12. 2003 Ankara, Izmir - Edit Bauer, Robert Kaliňák - oficiálna návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera v Tureckej republike
21. - 27. 11. 2003 Santiago de Chile - Edita Angyalová, Edit Bauer, Jozef Burian, Anton Blajsko, Peter Bódy, Eva Černá, Mária Demeterová, Igor Federič, Jozef Hrdlička, Ľubica Navrátilová, Klára Sárközy, Vojtech Tkáč, Jozef Mikuš, Robert Nemcsics - študijná cesta - Čílska dôchodková reforma - praktické skúsenosti aplikovateľné pri realizácii dôchodkovej reformy na Slovensku; organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. - 19. 11. 2003 Brusel - Edit Bauer, Jozef Burian - seminár na tému Staroba v Európe: udržateľnosť dôchodkových systémov, ktorý organizuje TAIEX
1. - 3. 9. 2003 Brusel - Vojtech Tkáč, Jozef Burian, Edit Bauer, Ľubica Navrátilová, Jozef Hrdlička, Peter Bódy, Edita Angyalová, Igor Federič, Klára Sárközy, Eva Černá - seminár Otázok a odpovedí na tému Zamestnanosť a sociálne záležitosti
22. - 25. 6. 2003 Štrasburg - Imrich Béreš, Edit Bauer, Róbert Fico, Árpád Duka-Zólyomi, Irena Belohorská, Vojtech Tkáč, Jaroslav Baška - 3. časť riadneho zasadnutia PZ RE
25. - 27. 5. 2003 Bukurešť - Edit Bauer - zasadnutie Výboru pre rovnosť šancí žien a mužov PZ RE
12. - 14. 5. 2003 Štrasburg - Ján Figeľ, Zuzana Martináková, Anna Záborská, Petra Masácová, Pavel Kubovič, László Nagy, Edit Bauer, Imrich Béreš, Sergej Kozlík, Robert Fico, Monika Beňová, Jozef Ševc, Rudolf Žiak - prvé zasadnutie pléna Európskeho parlamentu za účasti pozorovateľov národných parlamentov
30. 3. - 4. 4. 2003 Štrasburg - Stála delegácia v PZ RE - Imrich Béreš, Árpád Duka-Zólyomi, Edit Bauer, Robert Fico, Vojtech Tkáč, Jaroslav Baška, Ferdinand Devínsky, Ján Figeľ, Irena Belohorská, Peter Miššík - druhá časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
19. - 20. 3. 2003 Brusel - Edit Bauer - medzinárodná konferencie o európskej sociálnej politike, ktorú organizuje Európska komisia
13. - 14. 3. 2003 Ľubľana - Ján Figeľ, Bohumil Hanzel, Pavol Kubovič, Edit Bauer, Jozef Banáš - pracovné rokovanie delegácie Zahraničného výboru NR SR a Výboru NR SR pre európsku integráciu NR SR na pozvanie predsedu Zahraničného výboru slovinského parlamentu Jelka Kacina
16. - 18. 2. 2003 Ženeva - Edit Bauer, Július Brocka, Sergej Kozlík, Igor Šulaj - medzinárodná konferencia organizovaná Medziparlamentnou úniou a Európskym parlamentom pod názvom Konferencia o WTO
24. - 31. 1. 2003 Štrasburg - Imrich Béreš, Árpád Duka-Zolyómi, Edit Bauer, Robert Fico, Vojtech Tkáč, Jaroslav Baška, Ján Figeľ, Tibor Mikuš, Peter Miššík - I. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorá sa uskutoční od 27. januára. 25. januára sa uskutoční seminár pre všetky nové delegácie PZ RE. Robert Fico priletí do Štrasburgu 26. januára, Ján Figeľ sa na rokovaní zúčastní v dňoch 24.- 27. januára, Tibor Mikuš odletí zo Štrasburgu 29. januára.
2. - 3. 12. 2002 Brusel - Ján Figeľ, Milan Gaľa, Edit Bauer, László Nagy, Jozef Banáš, Juraj Blanár, Sergej Kozlík, Ján Kovarčík, Jozef Ševc, Zuzana Plháková, Gyula Bárdos, Anna Záborská - 14. zasadnutie Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky
18. - 19. 11. 2002 Štrasburg - delegácia NR SR - Petra Masácová, Pavol Kubovič, Ján Figeľ, László Nagy, Edit Bauer, Imrich Béreš, Sergej Kozlík, Ján Jasovský, Rudolf Žiak, Robert Fico, Monika Beňová, Jozef Ševc - zasadnutie pléna Európskeho parlamentu

Deň v parlamente

<- ->